Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Apskaita>Darbo apmokėjimo, darbuotojų skatinimo tvarka, dokumentai ir apskaita UAB "Pelenės sapnas"

Darbo apmokėjimo, darbuotojų skatinimo tvarka, dokumentai ir apskaita UAB "Pelenės sapnas"

  
 
 
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152
Aprašymas

Įvadas. Uždarosios akcinės bendrovės "Pelenės sapnas" apskaitos politika. Bendrosios nuostatos. Buhalterinio darbo organizavimas. Informacijos atskleidimas ir komercinių paslapčių išsaugojimas. Asmenų, atsakingų už numeruotų apskaitos dokumentų įsigijimą ir naudojimą, paskyrimas. Asmenų, įpareigotų ir turinčių teisę surašyt ir pasirašyti arba tik pasirašyti apskaitos dokumentus, įgaliojimų, sąrašo, parašų pavyzdžių patvirtinimas. Drausminė darbuotojų atsakomybė. Materialinė darbuotojų atsakomybė. Kasos ir banko operacijų organizavimas. Atsargų apskaitos organizavimas. Darbo užmokesčio sistema. Normos ir normatyvai. Buhalterijos kontrolės sistema. Apskaitos darbuotojų profesinė etika. Darbo užmokesčio esmė ir funkcijos. Darbo apmokėjimo rūšys, formos, sistemos. Darbo užmokesčio lygis ir jį lemiantys veiksniai. Darbo laiko apskaita ir laikinio darbo užmokesčio skaičiavimas. Vienetininkų išdirbio dokumentai ir vienetinio darbo užmokesčio skaičiavimas. Darbo apmokėjimo sistema ir organizavimas. Vidutinis darbo užmokestis ir jo skaičiavimas. Atlyginimo už kasmetines atostogas ir kito papildomo darbo užmokesčio apskaičiavimas. Darbo apmokėjimas, susijęs su darbinės veiklos ypatumais. Darbo užmokesčio už mėnesį apskaičiavimas (darbo užmokesčio žiniaraštis). Ligos pašalpos dydis ir jų skaičiavimas. Valstybinio socialinio draudimo įmokų apskaičiavimas ir mokėjimas. Darbo užmokesčio ir su juo susijusių atsiskaitymų registravimas sąskaitose ir apskaitos registruose. Atlyginimų analitinė apskaita, jų registravimas ir sąnaudų paskirstymas. Darbuotojų sudėties ir darbo užmokesčio fondo analizė. Išvados ir pasiūlymai.

Ištrauka

Bendrovėje apskaitos darbai organizuojami vadovaujantis šios Tvarkos nuostatomis.
Norminiai aktai, kuriais vadovaujamasi tvarkant apskaitą ir rengiant atskaitomybę.
Bendrovė tvarko apskaitą pagal šiuos finansinę apskaitą ir įmonių veiklą reglamentuojančius teisės aktus:
- LR buhalterinės apskaitos įstatymas;
- Verslo apskaitos standartai;
- LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas;
- LR pinigų įstatymas;
- LR užsienio valiutos Lietuvos Respublikoje įstatymas;
- LR akcinių bendrovių įstatymas;
- LR darbo kodeksas;
- LR civilinis kodeksas
- LR apskaitos instituto Standartų tarybos nutarimas "Dėl pavyzdinio sąskaitų plano patvirtinimo";
- LR Vyriausybės nutarimas Nr. 179 "Dėl kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo";
- LR Vyriausybės nutarimas Nr. 1283 "Dėl kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos patvirtinimo";
- LR Vyriausybės nutarimas Nr. 719 "Dėl inventorizacijos taisyklių patvirtinimo";
- Lietuvos archyvų departamento prie LR Vyriausybės įsakymas Nr. 38 "Dėl bendrųjų dokumentų saugojimo terminų"
Finansiniai metai. Bendrovės finansiniai metai trunka 12 mėnesių. Bendrovės finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.
Apskaitos tvarkymo būdas - Bendrovės apskaita tvarkoma dvejybiniu įrašu.

Sąskaitų planas. UAB "Pelenės sapnas" numatė pagal LR BAĮ 7 str. 2 d., naudoti savo sąskaitų planą patvirtintą bendrovės vadovo įsakymu Nr.V-1.
Piniginis matas. Bendrovėje apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai surašomi naudojant Lietuvos Respublikos piniginį vienetą – litą, o prireikus – ir litą, ir užsienio valiutą. Ūkiniai įvykiai ir ūkinės operacijos, kurių buvimas ir atlikimas ar rezultatų įforminimas LR teisės aktų nustatyta tvarka susijęs su užsienio valiuta, apskaitoje perskaičiuojami į litus pagal Lietuvos banko nustatytą užsienio valiutos santykį, galiojantį ūkinio įvykio arba ūkinės operacijos atlikimo dieną
Kalba. Apskaitos dokumentai surašomi ir apskaitos registrai sudaromi lietuvių kalba, o prireikus – ir lietuvių, ir užsienio kalba. Gauti dokumentai, kurie surašyti užsienio kalba, prireikus turi būti išversti į lietuvių kalbą. Prireikus įmonėje užsienio kalba (anglų kalba) gali būti sudarytos šios finansinės ataskaitos:
• pelno (nuostolio) ataskaita;
• balansas;
• pinigų srautų ataskaita;
• nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita;
• aiškinamasis raštas.
Pirminių dokumentų, registrų formos ir apyvarta. Surašyti, pasirašyti, ar tik pasirašyti dokumentus turi teisę įmonės vyriausiasis buhalteris, buhalteris ir įmonės vadovas. Dokumentai gali būti pasirašomi: asmeniškai arba elektroninio parašo nustatyta tvarka. Įmonė nusistatė chronologinę ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių apskaitos registruose registravimo tvarką. Įmonės apskaitos dokumentai ir registrai gali būti surašomi: ranka arba techninėmis priemonėmis.
Atskaitomybės forma. Tarpinė finansinė atskaitomybė sudaroma ketvirčiui pasibaigus. Įmonė sudaro pilną aiškinamąjį raštą. Nereikšmingos sumos finansinėje atskaitomybėje gali būti sujungiamos su panašaus pobūdžio ar paskirties sumomis ir atskirai nepateikiamos. Todėl, jeigu sukauptų pajamų ir ateinančio laikotarpio sąnaudų sumos yra reikšmingos, jos gali būti rodomos atskiromis eilutėmis ir paaiškinamos aiškinamajame rašte.
Pagal aiškinamojo rašto pastabas, turi būti paaiškinti finansinės atskaitomybės straipsniai ir (ar) tekstinė informacija. Būtina nurodyti reikšmingus balansinius įvykius, kurių neatskleidimas gali turėti reikšmingos įtakos įmonių finansinės atskaitomybės vartotojų priimamiems sprendimams.
Pinigų srautų ataskaitoje įmonė pinigų srautus grupuoja atsižvelgdama į savo veiklos pobūdį ir nustatytus reikalavimus. Įmonė pinigų srautus klasifikuoja taip:
• pagrindinės veiklos pinigų srautai,
• investicinės veiklos pinigų srautai,
• finansinės veiklos pinigų srautai.
Įmonės pinigų srautų ataskaitos pinigų srautų pateikimo būdas yra tiesioginis, t.y. atskleidžiamos apibendrintos pinigų įplaukos ir pinigų išmokos per ataskaitinį laikotarpį.
Dokumentų saugojimo tvarka. Apskaitos dokumentų ir apskaitos registrų, patvirtinus metinę finansinę atskaitomybę saugojimo tvarka nustatyta remiantis dokumentų saugojimo terminais:
• 10 metų dokumentų,
• 15 metų finansinės atskaitomybės,
• 75 metų dokumentų, susijusių su darbuotojų darbo užmokesčiu.
Ilgalaikio nematerialaus turto apskaita. Nematerialiojo turto įsigijimo savikainą sudaro už šį turtą sumokėta arba mokėtina pinigų suma, įskaitant muitus ir kitus negražintinus mokesčius. Turto įsigijimo savikainai taip pat priskiriamos kitos tiesioginės turto paruošimo numatomam naudojimui išlaidos.
Ilgalaikio materialiojo turto apskaita. Ilgalaikis materialus turtas apskaitoje registruojamos įsigijimo savikaina.
Ilgalaikio materialaus turto naudojamo apskaitoje rodikliai:
• ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimo norma 10 - 50 %,
• likvidacinė vertė 1 – 1500 Lt,
• nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesiogiai proporcingu metodu,
• nebetinkamas naudoti turtas įmonės veikloje nurašomas arba likviduojamas.
Trumpalaikio turto apskaita
Pirkėjų įsiskolinimų apskaita. Per vienerius metus gautinos sumos parodomos grynąja verte, atėmus įvertintas neatgautinas sumas. Įmonė pasirinko tiesioginį neatgautinų sumų nustatymo ir registravimo apskaitoje būdą.
Nuosavo kapitalo apskaita. Įmonės įstatinis kapitalas 200000 Lt. Įmonė išleido 200 akcijų, kurių nominalioji vertė po 100 Lt. Įmonę valdo keturi pagrindiniai akcininkai, vienas iš jų turi 40 %, o kiti po 20 % įmonės akcijų.
Pajamų ir sąnaudų pripažinimas. Pajamos apskaitoje pripažįstamos jų įvykimo momentu, neatsižvelgiant į pinigų gavimą.
Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos jų patyrimo momentu, neatsižvelgiant į pinigų išmokėjimą. ...

Rašto darbo duomenys
DalykasApskaitos kursinis darbas
KategorijaApskaita
TipasKursiniai darbai
Apimtis50 puslapių 
Literatūros šaltiniai16
Dydis84.58 KB
Autoriusviktorija
Viso autoriaus darbų1 darbas
Metai2006 m
Klasė/kursas3
Mokytojas/Dėstytojaslekt. Melanija Sinevičienė
Švietimo institucijaVilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorija
Failo pavadinimasMicrosoft Word Darbo apmokejimo darbuotoju skatinimo tvarka dokumentai ir apskaita UAB Pelenes sapnas [speros.lt].doc
 

Panašūs darbai

Komentarai

Komentuoti

 

 
[El. paštas nebus skelbiamas]

 
 
  • Kursiniai darbai
  • 50 puslapių 
  • Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorija / 3 Klasė/kursas
  • lekt. Melanija Sinevičienė
  • 2006 m
Ar šis darbas buvo naudingas?
Taip
Ne
0
0
Pasidalink su draugais
Pranešk apie klaidą