Šperos.lt > Apskaita > Verslo apskaitos standartai (2)

Verslo apskaitos standartai (2)

www.speros.ltwww.speros.ltwww.speros.ltwww.speros.ltwww.speros.lt
10.0
  (
1
atsiliepimai)
Atsisiųsti šį darbą
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
Aprašymas:
Visi verslo apskaitos standartai: Finansinė atskaitomybė, Balansas, Pelno (nuostolių) ataskaita, Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita, Pinigų srautų ataskaita, Aiškinamasis raštas, Apskaitos politikos, apskaitinių įvertinimų keitimas ir klaidų taisymas, Nuosavas kapitalas, Atsargos, Pardavimo pajamos, Pardavimo savikaina ir veiklos sąnaudos, Ilgalaikis materialus turtas, Nematerialus turtas, Verslo jungimai, Investicijos į asocijuotas įmones, Konsoliduota finansinė atskaitomybė ir investicijos į dukterines įmones, Biologinis turtas, Atidėjimai, neapibrėžtieji įsipareigojimai ir turtas bei po balansiniai įvykiai, Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai, Nuoma, lizingas (finansinė nuoma) ir panauda, Dotacijos ir subsidijos, Užsienio valiutos kurso pakeitimas, Turto nuvertėjimas, Pelno mokestis, Statybos ir kitos ilgalaikės sutartys. Išvados.
Rodyti daugiau
Darbo tipas:Referatai
Kategorija:
Apimtis:

16 psl.

Lygis:

0 klasė / kursas

Švietimo institucija:

Failo tipas:

Microsoft Word 23.8 KB

Atrask reikiamos informacijos šiame darbe!Atsisiųsti šį darbą