Šperos.lt > Apskaita > Apskaitos pristatymai
Apskaitos pristatymai

(25 darbai)

Pirminiai apskaitos dokumentai (3)PowerPoint pristatymas. Pirminiai apskaitos dokumentai. Apskaitos dokumentai skirstomi. Pavyzdiniai dokumentai. Specialieji dokumentai. Laisvos formos dokumentai. Pagal paskirtį dokumentai skirstomi. Patvarkomieji dokumentai. Pateisinamieji dokumentai. Buhalterinio įforminimo dokumentai. Kombinuotieji dokumentai. Vienkartiniai dokumentai. Kaupiamieji dokumentai. Pirminiai dokumentai. Suvestiniai dokumentai. Vidiniai dokumentai. Išoriniai dokumentai. Vienaeiliai ir daugiaeiliai dokumentai. Skaityti daugiau
Sąskaitų koregavimas ir uždarymasPowerPoint pristatymas. Sąskaitų koregavimai. Sukauptos, bet dar neapmokėtos pajamos. Apmokėtos, bet dar neuždirbtos pajamos. Sukauptos, bet dar neapmokėtos sąnaudos. Apmokėtos, bet dar neuždirbtos sąnaudos. Sąskaitų uždarymas. Pajamų ir sąnaudų sąskaitų uždarymas. Pajamų ir sąnaudų suvestinė. Skaityti daugiau
Tarptautiniai apskaitos standartai. LizingasPowerPoint pristatymas. Pagrindiniai skirtumai, palyginti su pirminiu 17 TAS, yra šie. Taikymas. Vartojamos sąvokos. Nuomos klasifikavimas. Nuoma nuomininkų finansinėje atskaitomybėje. Nuoma nuomotojų finansinėje atskaitomybėje. Pardavimo ir atgalinės nuomos sandoriai. Pereinamosios nuostatos. Įsigaliojimo data. Skaityti daugiau
Trumpalaikių skolų įmonei apskaitaPowerPoint pristatymas. Trumpalaikės gautinos sumos. Abejotinų skolų apskaita. Abejotinų skolų įvertinimas. Pelno ataskaitos metodas. Balanso metodas. Mokestinė apskaita. Skaityti daugiau
Valdymo apskaita (11)PowerPoint prezentacijos. Biudžetai (sąmatos), jų apibūdinimas ir formos. Kaštų vertinimo proceso pavyzdžiai. Kaštų sankaupos nustatymas. Bendrųjų kaštų nustatymas. Kaštų vieneto įvertinimas. Pridėtinių kaštų paskirstymas. Numatomos reikalingų aptarnavimo paslaugų apimtys visuose kaštų centruose. Nustatomos jungtinių išlaidų paskirstymo proporcijos (arba normos). Išlaidų paskirstymo normų nustatymas. Pirminis kaštų sukaupimas aptarnaujančiuose padaliniuose. Apskaičiuojamos pirminio kaštų paskirstymo normos: kiekvieno aptarnavimo padalinio paslaugos kaštai (įkainiai). Pridėtiniai kaštai iš aptarnaujančių padalinių paskirstomi pagrindiniams pagal jiems suteiktų paslaugų vertę. Išlaidų, gamybos apimties ir pelno priklausomybė. Lūžio taško nustatymas. Užsakyminė kaštų apskaitos sistema. Užsakymo savikainos apskaitos principai. Absorbcinės produkcijos savikainos skaičiavimo sistemos apibūdinimas ir taikymas. Procesinio produkcijos savikainos skaičiavimo metodo apibūdinimas ir taikymas. Verpimo procesas. Audimo procesas. Ribinės produkcijos savikainos skaičiavimo sistemos apibūdinimas ir taikymas. Pridėtinių išlaidų norminių koeficientų nustatymas. Išlaidų paskirstymo kompleksiniams gaminiams metodika. Mokymo programos apibūdinimas. Valdymo apskaita. Valdymo apskaitos ataskaitos. Valdymo apskaitos studijų tikslas. Finansų ir valdymo apskaitos skirtumai. Išlaidų ir kaštų samprata. Kodėl reikia kaštų apskaitos? Kaštų vertinimo proceso elementai. Kaštų klasifikavimas. Gamybinių kaštų susidarymo ypatumai. Kaštų apskaitos variantai. Produkcijos savikainos kalkuliavimo pagrindai. Skaityti daugiau