Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Apskaita>Gamybinės praktikos ataskaita: Šeduvos miesto seniūnija

Gamybinės praktikos ataskaita: Šeduvos miesto seniūnija

  
 
 
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455
Aprašymas

Susipažinimas su įmone. Uždaviniai ir pareigos. Vyriausiojo finansininko atsakomybė. Darbų paskirstymas. Dokumentų saugojimo tvarka. Biudžeto išlaidų apskaita ir klasifikacija. Pavyzdinis sąskaitų planas ir jo sudėtis. Apskaitos formos ir registrai. Ilgalaikio turto apskaita. Ilgalaikio turto judėjimo ūkinės operacijos. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo apskaita. Ilgalaikio turto nurašymas. Atsargų apskaita. Trumpalaikio turto apskaita. Piniginių lėšų, atsiskaitymų ir kredito operacijų apskaita. 10 sąskaita "Biudžetinių lėšų sąskaitos banke". "Kitų lėšų sąskaitos banke" apskaita. Pinigų apskaita kasoje. Kitų piniginių lėšų apskaita. Darbo apmokėjimo organizavimas. Kasmetinių atostogų apmokėjimo apskaita. Darbo užmokesčio apskaita ir atsiskaitymai. Gautinų ir mokėtinų sumų apskaita. 171 subsąskaitos "Atsiskaitymai už socialinio draudimo įmokas" apskaita. 176 subsąskaitos "Atsiskaitymai už pavedimų lėšas" apskaita. 178 subsąskaitos "Atsiskaitymai su kitais debitoriais ir kreditoriais" operacijų apskaita. 18 sąskaitos "atsiskaitymai su darbuotojais" apskaita. Atskaitomybės apie debitorinį ir kreditorinį įsiskolinimą sudarymas. Išlaidos ir finansavimas. Jų apskaita ir atskaitomybė. 23 sąskaitos finansavimas. Išlaidų apskaita ir atskaitomybė. Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo atskaitomybės sudarymo metodika. 21 sąskaita "Kitos išlaidos". Jų sudarymas ir finansavimo šaltiniai. Paslaugų, pajamų ir sąmatos (specialiosios lėšos) vykdymo apyskaita. Piniginių lėšų už suteiktas paslaugas apskaita. "Pavedimų lėšų išlaidos" (2140 apskaitos ypatumai pagal atskaitomybės formą Nr. 10 "Pažyma apie išlaidų sąmatų vykdymo balanso likučius". Įstaigos balansas. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (13 psl.).

Ištrauka

Seniūnija yra savivaldybės administracinis struktūrinis teritorinis padalinys, veikiantis tam tikroje savivaldybės teritorijos dalyje. Seniūnijos aptarnaujamos ribos savo sprendimu nustato savivaldybės taryba.
Seniūnija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vietos savivaldos įstatymu, kitais įstatymais ir poįstatyminiais aktais, tarybos, valdybos, sprendimais, mero potvarkiais, administratoriaus įsakymais bei šiais nuostatais.
Seniūnijos veikla finansuojama iš savivaldybės biudžeto, skiriant jei atitinkamus asignavimus, o atskiroms funkcijoms atlikti (kultūriniams renginiams, miesto reprezentacijai) – ir rėmėjų skirtos lėšos.
Seniūnija vykdo šias administravimo funkcijas:
Išduoda miesto seniūnijos gyventojams šeimos sudėties, gyvenamosios vietos ir kitokios faktinę padėtį patvirtinančias pažymas;
Statistikos departamento nustatyta tvarka renka statistinius duomenis ir teikia juos Radviliškio rajono Statistikos skyriui;
Renka ir nustatyta tvarka teikia Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriui duomenis, reikalingo mokyklinio amžiaus (iki 16 metų) vaikų apskaitai;
Vykdo šaukiamojo amžiaus jaunuolių apskaitą, išvykusių bei atvykusių į Šeduvos miestą piliečių sąrašus ir pateikia juos Radviliškio teritoriniam gyventojų štabui;
Teikia merui ir savivaldybės administratoriui pasiūlymus dėl vienetinės reikšmės kelių, gatvių, šaligatvių, parko, skvero ir aikščių tvarkymo, savivaldybei nuosavybės teise priklausančių pastatų ir statinių remonto, paminklų ir kapinių priežiūros, viešųjų paslaugų teikimo gyventojams organizavimo;
Rajono mero pavedimu rengia ir teikia savivaldybės tarybos bei valdybos sprendimų ir mero potvarkių projektus seniūnijos veiklos klausimais, organizuoja ir kontroliuoja jų vykdymą;
Šaukia seniūnijai priskirtos teritorijos sueigas ir organizuoja gyventojų susitikimus su savivaldybės ir valstybės institucijų pareigūnais;
Organizuoja kultūrinius renginius miesto visuomenei;
Savo kompetencijos ribose nagrinėja gyventojų prašymus ir skundus;
Seniūnija turi sąskaitą AB bankas "Hansabankas". Atsiskaitomosios sąskaitos numeris 10002571233.
Seniūnija vykdo ir viešėju paslaugų administravimo funkcijas:
Sudaro sutartis su įmonėmis, kitais viešųjų paslaugų tiekėjais, tarp jų su asmenimis, dirbančiais pagal patentus, dėl viešųjų paslaugų tiekimo ir kontroliuoja, kaip jos vykdomos;
Koordinuoja viešųjų paslaugų teikimą;
Administruoja viešuosius darbus Šeduvos mieste;
Nagrinėja gyventojų prašymus bei skundus dėl viešųjų paslaugų teikimo ir pagal savo kompetencija priima dėl jų sprendimus, teikia pasiūlymus savivaldybės administracijai bei kitiems subjektams, administruojantiems viešųjų paslaugų teikimą, dėl viešųjų paslaugų teikimo gerinimo.
Nesant paslaugų tiekėjui, seniūnija teikia šias viešąsias paslaugas:
Valo ir prižiūri bendro naudojimo teritorijas;
Prižiūri kapines, parką, miesto skverą, turgelio teritoriją;
Prižiūri želdinius, gėlynus.
Seniūnijai vadovauja seniūnas. Jį konkurso metu skiria ir atleidžia savivaldybės administratorius, vadovaudamasis Valstybės tarnybos įstatymu. Seniūnas atsako už seniūnijos vidaus valdymą, administruoja iš savivaldybės biudžeto seniūnijai skirtus asignavimus, taip pat pagal savo kompetenciją sudaro sutartis, savo kompetencijos ribose leidžia įsakymus ir kontroliuoja jų vykdymą.

Pareigybiniai nuostatai

Vyriausiasis finansininkas organizuoja buhalterinę apskaitą ir kontroliuoja, kad racionaliai ir taupiai būtų naudojami darbo, materialiniai ir finansiniai ištekliai. Taip pat užtikrina, kad ataskaitiniai duomenys būtų teisingi ir atskaitomybė laiku būtų pateikiama finansų statistikos organams. Vyriausio finansininko vadovaujama buhalterija yra savarankiškas struktūrinis padalinys ir neįeina į kokio nors kito padalinio ar tarnybos sudėtį. Padalinio veiklą ir funkcijas reglamentuoja jos veiklos nuostatai. Vyriausias finansininkas yra pavaldus Radviliškio rajono savivaldybės administratoriui, kuris skiria pareigas ir atleidžia iš pareigų, nustato jų pareigybinį atlyginimą, sudaro darbo sutartį. ...

Rašto darbo duomenys
DalykasApskaitos praktikos ataskaita
KategorijaApskaita
TipasPraktikos ataskaitos
Apimtis51 puslapis 
Dydis77.39 KB
Failo pavadinimasMicrosoft Word Gamybines praktikos ataskaita Seduvos miesto seniunijoje [speros.lt].doc
 

Panašūs darbai

  • Praktikos ataskaitos
  • 51 puslapis 
  • Šeduvos technologijų ir verslo mokykla / 3 Klasė/kursas
  • Vlada Zutkienė
Pasidalink su draugais