Šperos.lt > Apskaita > Baigiamosios praktikos ataskaita: plastikinių vamzdžių sistemų gamyba ir pardavimas UAB "Wavin Baltic"

Baigiamosios praktikos ataskaita: plastikinių vamzdžių sistemų gamyba ir pardavimas UAB "Wavin Baltic"

www.speros.ltwww.speros.ltwww.speros.ltwww.speros.ltwww.speros.lt
9.6
  (
1
atsiliepimai)
Atsisiųsti šį darbą
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
Aprašymas:
Įmonės aprašymas. Įmonės pristatymas. Atsakomybė ir įgaliojimai. Infrastruktūra. Produkto realizavimo planavimas. Reikalavimų produktui/gamybai nustatymas. Ryšiai su vartotoju . Išteklių planavimas. Įmonės apskaitos politika. Nematerialusis turtas. Ilgalaikis materialusis turtas. Ilgalaikis finansinis turtas. Atsargos. Gautinos sumos. Įstatinis kapitalas. Kiti rezervai. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai). Pelno paskirstymas. Įsipareigojimai. Pajamos. Sąnaudos. Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir turtas. Po balansiniai įvykiai. Ilgalaikio turto apskaita. Turto valdymas. Nematerialusis turtas. Nematerialiojo turto pripažinimas. Nematerialiojo turto įvertinimas. Nematerialiojo turto įsigijimas. Nematerialiojo turto sukūrimas. Nematerialiojo turto eksploatavimo ir kitos vėlesnės išlaidos. Nematerialiojo turto amortizacija. Nematerialiojo turto vertės sumažėjimas ir atstatymas. Nematerialiojo turto nurašymas. Informacijos atskleidimas finansinėje atskaitomybėje. Ilgalaikis materialusis turtas. Ilgalaikio materialiojo turto pripažinimas. Ilgalaikio materialiojo turto įvertinimas. Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina. Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas lizingo (finansines nuomos) būdu. Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas mainais. Ilgalaikio materialiojo turto vertės sumažėjimas ir jos atstatymas. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas. Ilgalaikio materialiojo turto eksploatavimo išlaidos. Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas ir remontas. Išsinuomoto ilgalaikio materialiojo turto eksploatavimas, rekonstravimas ir remontas. Ilgalaikio materialiojo turto nurašymas. Informacijos atskleidimas finansinėje atskaitomybėje. Finansinis turtas. Finansinio turto struktūra. Investicijos į dukterines įmones. Nuosavybės metodas. Gautinos sumos. Kitas finansinis turtas. Informacijos atskleidimas finansinėje atskaitomybėje. Ilgalaikio turto įsigijimas. Paraiška ilgalaikiam turtui įsigyti. Ilgalaikio turto įsigijimas. Ilgalaikio turto perdavimas eksploatuoti. Ilgalaikio turto žymėjimas. Ilgalaikio turto perdavimas naudoti. Darbuotojų ir įmonės administracijos pareigos. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas (amortizacija). Ilgalaikio turto nurašymas. Ilgalaikio turto kontrolės komisija. Ilgalaikio turto pardavimas, nuoma, nurašymas. Ilgalaikio turto inventorizacija. Priedai.
Rodyti daugiau
Darbo tipas:Praktikos ataskaitos
Kategorija:
Apimtis:

33 psl.

Lygis:

3 klasė / kursas

Švietimo institucija:

Vilniaus kolegija

Failo tipas:

Microsoft Word 69.91 KB

Atrask reikiamos informacijos šiame darbe!Atsisiųsti šį darbą