Šperos.lt > Apskaita > Baigiamosios praktikos ataskaita: "Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita"

Baigiamosios praktikos ataskaita: "Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita"

www.speros.ltwww.speros.ltwww.speros.ltwww.speros.ltwww.speros.lt
9.6
  (
2
atsiliepimai)
Atsisiųsti šį darbą
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
Aprašymas:
Įvadas. Susipažinimas su biudžetinė įstaiga. Organizacinė forma ir jos veiklos pobūdis. Valdymo ir administravimo struktūra. Biudžetinės įstaigos apskaitos tarnyba. Buhalterijos poskyriai ir jų darbo turinys. Biudžetinės įstaigos sąskaitų planas. Apskaitos sistema biudžetinėje įstaigoje. Memorialinė orderinė apskaitos sistema. Didžioji knyga ir jos pildymo tvarka. Biudžetinės įstaigos kompiuterinė apskaitos sistema. Dokumentų ir registrų saugojimo tvarka. Vidinės kontrolės sistema įstaigoje. Ilgalaikio turto apskaita. Biudžetinės įstaigos ilgalaikis turtas. Ilgalaikio materialiojo turto įkainojimas. Ilgalaikio turto sintetinės ir analitinės apskaitos organizavimas. Ilgalaikio turto įsigijimo tvarka, dokumentinis įforminimas ir apskaita. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo apskaita. Ilgalaikio turto amortizacijos skaičiavimo tvarka. Ilgalaikio turto nurašymo ir likvidavimo tvarka. Ilgalaikio turto inventorizavimo tvarka. Atsargų apskaita. Biudžetinės įstaigos atsargos. Medžiagų ir maisto produktų apskaita. Piniginių lėšų apskaita. Biudžetinės įstaigos piniginės lėšos. Biudžetinių lėšų sąskaita banke. Tėvų įnašų lėšų apskaita buhalterijoje. Pavedimų lėšų kontrolė. Piniginės lėšos kasoje. Kasos operacijų apskaita. Darbo ir darbo apmokėjimo apskaita. Atlyginimų nustatymo tvarka. Ikimokyklinių įstaigų darbo apmokėjimas. Bendrojo lavinimo mokyklų darbo apmokėjimas. Gimnazijų ir jaunimo mokyklų darbo apmokėjimas. Specialiųjų mokyklų darbo apmokėjimas. Profesinių mokyklų darbo apmokėjimas. Neformaliojo vaikų švietimo mokyklų darbo apmokėjimas. Kitų švietimo įstaigų darbo apmokėjimas. Mokytojų darbo apmokėjimas. Psichologų ir socialinių pedagogų darbo apmokėjimas. Kitų darbuotojų darbo apmokėjimas. Darbuotojų tarifiniai atlygiai ir tarnybinių atlyginimų priedai, pareigų sąrašas. Švietimo įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarka. Apskaita personalo skyriuje. Darbuotojų asmeninės sąskaitos, jų vedimo tvarka. Darbo laiko apskaita. Pagrindinio darbo užmokesčio apskaičiavimas. Vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimas. Atlyginimas už kasmetines atostogas. Atlyginimas už tikslines atostogas. Ligos pašalpų apskaičiavimas. Išskaitymai iš darbo užmokesčio. Gyventojų pajamų mokestis. Valstybinio socialinio draudimo įmokos. Darbo užmokesčio mokėjimo tvarka. Atsiskaitymai su atskaitingais asmenimis. Atsiskaitymai už trūkumus. Asignavimų valdytojai. Valstybės biudžeto asignavimų valdytojai. Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojai. Biudžetinių įstaigų asignavimų valdytojai. Finansavimo ir išlaidų apskaita. Biudžeto planavimas ir formavimas. Finansavimas iš biudžeto. Finansavimas iš kitų šaltinių. Biudžetinės įstaigos programų sąmata. Biudžetinės įstaigos, išlaikoma iš savivaldybių biudžetų, finansavimas. Išlaidų sąmatų vykdymo balansas. Biudžetinės įstaigos atskaitomybė. Sąskaitų uždarymas metų pabaigoje. Atskaitomybės sudėtis. Išvados.
Rodyti daugiau
Darbo tipas:Praktikos ataskaitos
Kategorija:
Apimtis:

97 psl.

Lygis:

3 klasė / kursas

Švietimo institucija:

Vilniaus kooperacijos kolegija, VšĮ

Failo tipas:

Microsoft Word 1.12 MB

Atrask reikiamos informacijos šiame darbe!Atsisiųsti šį darbą