Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Apskaita>Apskaitos namų darbai

Apskaitos namų darbai (115 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Darbo užmokestis

  Kompiuteriniai finansiniai darbo užmokesčio skaičiavimai. Excel lentelės
  Apskaita, namų darbas(6 puslapiai)
  2005-05-14
 • Finansinė apskaita

  Finansinės apskaitos namų darbas. Teorinė dalis iš kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių bei 12 VAS-o (Ilgalaikio materialiojo turto). Praktinė užduotis: ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo skaičiavimas visais 4 metodais.
  Apskaita, namų darbas(5 puslapiai)
  2005-10-30
 • Finansinė apskaita žemės ūkyje

  Žemės ūkio įmonių sintetinių sąskaitų pavyzdinis planas. Atsiskaitymai su valstybės iždu ir socialinio draudimo organizacijomis. Darbo užmokesčio analitinė ir sintetinė apskaita. Produkcijos ir biologinio turto analitinė ir sintetinė apskaita. Gyvulių ir kitų gyvūnų analitinė ir sintetinė apskaita. Sąnaudų apskaita. Rezervų apskaita. Balansas, pelno (nuostolio) ataskaita. Apskaita ūkininkų ūkiuose taikant dvejybinį įrašą. Užduotys ir sprendimai.
  Apskaita, namų darbas(20 puslapių)
  2006-10-18
 • Finansinė apskaita: UAB "Kikilis"

  Bendrasis žurnalas. UAB "Kikilis" 2XX1 m. balandžio – birželio mėn. Apyvartos žiniaraštis. Darbinė atskaitomybės lentelė.
  Apskaita, namų darbas(26 puslapiai)
  2007-04-19
 • Finansinė ataskaita (2)

  Mano trijų mėnesių pajamos, išlaidos ir sutaupyti pinigai. Vasario mėnuo. Vasario mėnesio išlaidos. Mėnesio pajamos. Kovo mėnuo. Kovo mėnesio išlaidos. Mėnesio pajamos. Balandžio mėnuo. Balandžio mėnesio išlaidos. Mėnesio pajamos. Pajamos gautos per tris mėnesius. Trijų mėnesių pajamos, išlaidos ir likusi suma. Darbas iliustruotas grafikais.
  Apskaita, namų darbas(4 puslapiai)
  2007-10-11
 • Finansiniai apskaitos šaltiniai ir paskaičiavimai: AB "Snaigė"

  Finansinės ataskaitos šaltiniai. Pelno paskirstymo(arba nuosavo kapitalo pakitimo) ataskaita. Pelno paskirstymo ataskaitos struktūra. Pinigų srautų ataskaita. Santykinių finansinių rodiklių analizė. Analizė, naudojant finansinius koeficientus. Trumpalaikio mokumo (likvidumo) koeficientai. Veiklos efektyvumo koeficientai. Ilgalaikio mokumo rodikliai. Pelningumo koeficientai. Kapitalo rinkos rodikliai. AB "Snaigė" finansinė analizė. AB "Snaigė" veiklos charakteristika. AB "Snaigė" horizontali balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Absoliučios reikšmės AB "Snaigės". Horizontali pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Vertikali pelno (nuostolio) analizė (2004-2003 m.). Vertikali balanso ataskaitos analizė. AB "Snaigė" santykinių rodiklių analizė (2002-2003 m.). Trumpojo mokumo koeficientai. Veiklos efektyvumo koeficientai. Turto apyvartumo koeficientas. Ilgalaikio turto apyvartumo koeficientas. Trumpalaikio turto apyvartumo koeficientas. Atsargų apyvartumo koeficientas. Debitorinio įsiskolinimo apyvartumo koeficientas. Kreditorinio įsiskolinimo apyvartumo koeficientas. Ilgalaikio mokumo koeficientas. Bendras įsiskolinimo koeficientas. Ilgalaikio įsiskolinimo koeficientas. Palūkanų padengimo koeficientas. Pelningumo koeficientas. Kapitalo rinkos rodikliai. Įmonės santykinių rodiklių rezultatai. Išvados.
  Apskaita, namų darbas(23 puslapiai)
  2006-04-11
 • Ilgalaikio turto apskaičiavimas

  Apskaitos individualus darbas: ilgalaikio turto apskaičiavimas įvairiais metodais. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo apskaičiavimas Produkcijos metodu [3 proc.]. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo apskaičiavimas Dvigubu (mažėjančios vertės metodu) [3 proc.]. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo apskaičiavimas Tiesiniu metodu[3 proc.]. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo apskaičiavimas Metų skaičiaus metodu [3 proc.]. Įvertinti parduotų atsargų savikainą 4 metodais Prekės A likutis laikotarpio pradžiai 500 vnt., vieneto kaina - 32 Lt, 16 000 Lt sumai.
  Apskaita, namų darbas(13 puslapių)
  2006-02-27
 • Ilgalaikio turto finansavimo parinkimas kelių transporto įmonėje ir vežimo paslaugų apmokestinimas PVM

  Teorija. Finansinė išperkamoji nuoma. Veiklos nuoma. Praktika. Finansinė išperkamoji nuoma. Veiklos nuoma. Pelno (nuostolių) ataskaita. Išvada. Vežimo paslaugų apmokestinimas PVM. pagrindinės sąvokos. Vežimo paslaugų suteikimo vieta. Apmokestinimo momentas. Apmokestinamoji vertė. Kai paslaugų teikimui yra taikomas 0 proc. PVM tarifas. Kai prekių tiekimas (paslaugų tiekimas) nėra PVM objektas Lietuvoje (PVM neskaičiuojamas). Prekių tiekimo arba paslaugų teikimo įforminimas PVM sąskaita-faktūra. PVM sąskaitos-faktūros rekvizitai. Praktinė dalis. PVM sąskaita faktūra.
  Apskaita, namų darbas(21 puslapis)
  2007-11-07
 • Ilgalaikio turto įsigijimo finansavimo kelių transporto įmonėje parinkimas

  Lizingas. Finansinis lizingas (išperkamoji nuoma). Veiklos nuomos lizingas. Lizingas nuomininko apskaitoje (užduoties nr. 15). Finansinis lizingas (išperkamoji nuoma). Veiklos nuomos lizingas. Finansinio ir veiklos nuomos lizingo palyginimas. Išvados. Priedas (1).
  Apskaita, namų darbas(21 puslapis)
  2007-02-23
 • Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sumos skaičiavimai

  Įvadas. Įmonės turtas patalpų vertė. Pilnoji pradinė įrengimų vertė. IT struktūra procentais. Nusidėvėjimo sumos skaičiavimai. Įrengimų nusidėvėjimo sumos skaičiavimai, pagal dvigubai mažėjančio likučio (balanso) metodą. Nusidėvėjimo sumos skaičiavimo metodų esmė. Išvados.
  Apskaita, namų darbas(12 puslapių)
  2006-11-24
 • Ilgalaikio turto struktūra: AB "Linas Agro"

  Įvadas. Darbo tikslas - susipažinti su ilgalaikio turto samprata ir jo struktūra AB "Linas Agro" įmonėje. Įmonės ilgalaikio turto struktūra. Ilgalaikio turto esmė ir jo klasifikacija. Ilgalaikis nematerialusis turtas. Ilgalaikis materialusis turtas. Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas (amortizacija). Ilgalaikio materialiojo turto nurašymas. Ilgalaikis finansinis turtas. Ilgalaikio turto struktūra akcinėje bendrovėje "Linas Agro". Trumpas AB "Linas Agro" veiklos aprašymas. AB "Linas Agro" ilgalaikio turto struktūra. Išvados.
  Apskaita, namų darbas(14 puslapių)
  2011-02-14
 • Įmonės apskaita: UAB "Statybinės medžiagos"

  Savarankiško darbo užduotis. Ūkinės veiklos operacijų bendras žurnalas. Ūkinės veiklos sąskaitos. Pelno (nuostolio) ataskaita. Balansas. Kasos pajamų orderis. Kasos išlaidų orderis. PVM sąskaita - faktūra. Išvados.
  Apskaita, namų darbas(12 puslapių)
  2009-04-24
 • Įmonės apskaitos kompiuterizavimas: A. Černienės IĮ

  Įvadas. Trumpa informacija apie projektą. Detalus projekto apibūdinimas. Projekto trukmė. Projekto vykdytojai. Projekto tikslai ir uždaviniai. Numatomi projekto įgyvendinimo metodai. Numatomi projekto rezultatai, poveikis. Detalus projekto vykdymo grafikas. Partneriai, rėmėjai. Veiklos tęstinumas pasibaigus projektui. Programinės įrangos kainos nustatymas. Biudžetas. Rizikos įvertinimas. Išvados.
  Apskaita, namų darbas(9 puslapiai)
  2006-03-29
 • Įmonės apskaitos sistema: UAB "Šarvas"

  UAB "Šarvas" pristatymas. Informacinės sistemos paskirtis ir tikslai. Kompiuterizuojamo objekto pageidaujama būsena. Bendrasis žurnalas. Atsargos. Papildomos ataskaitos. Atsiskaitymai. Kasa ir bankas. Pirkimai. Užsakymai. Pardavimai. Ilgalaikis turtas. Prekybos salė.
  Apskaita, namų darbas(11 puslapių)
  2006-01-31
 • Įmonės finansinė apskaita: UAB "NEDA III"

  Buhalterinės apskaitos namų darbas. Įvadas Darbo tikslas: Atlikti UAB "Neda III" įmonės metinę buhalterinę apskaitą. Pradinių likučių pradinis balansas. Bendrasis žurnalas. Bendrasis žurnalas (koreguojamieji įrašai). Didžiosios knygos sąskaitos. Bandomasis balansas. pelno (nuostolių) ataskaita. Balansas. Išvados.
  Apskaita, namų darbas(21 puslapis)
  2011-01-05
 • Įmonės turto netekimas ir registravimas apskaitoje

  Turto netekimas. Ilgalaikio materialiojo turto likvidavimas. Ilgalaikio materialiojo turto perleidimas. Ilgalaikio materialiojo turto praradimas. Pelno mokestis. Pridėtinės vertės mokestis. Nekilnojamojo turto mokestis.
  Apskaita, namų darbas(9 puslapiai)
  2007-10-23
 • Įmonės veiklos ekonominių rodiklių apskaičiavimas

  Produkcijos gamybos programos apskaičiavimas. Materialinių ir energetinių išteklių poreikio ir išlaidų nustatymas. Personalo poreikio ir darbo kaštų apskaičiavimas. Parduodamos produkcijos gamybos kaštų apskaičiavimas. Veiklos sąnaudų apskaičiavimas. Įmonės pajamų ir pelno planas. Pinigų srautų nustatymas.
  Apskaita, namų darbas(27 puslapiai)
  2006-01-04
 • Įmonės veiklos ekonominių rodiklių apskaičiavimas (2)

  Įvadas. Darbo tikslas – apskaičiuoti pateiktos įmonės veiklą. Įmonės bazinio periodo ekonominių rodiklių apskaičiavimas. Produkcijos gamybos programos apskaičiavimas. Materialinių ir energetinių išteklių poreikio ir išlaidų nustatymas. Personalo poreikio ir darbo kaštų apskaičiavimas. Parduodamos produkcijos gamybos kaštų apskaičiavimas. Veiklos sąnaudų apskaičiavimas. Įmonės pajamų ir pelno apskaičiavimas. Pinigų srautų nustatymas. Balanso sudarymas Išvados.
  Apskaita, namų darbas(30 puslapių)
  2008-09-29
 • Įmonės veiklos metinis planas

  Produkcijos pardavimo planas. Produkcijos gamybos planas. Aprūpinimo pagrindinėmis medžiagomis planavimas. Pagrindinių medžiagų poreikio ir išlaidų planavimas. Pagrindinių medžiagų pirkimo planas. Energijos poreikio ir išlaidų planas. Šiluminės energijos poreikio ir išlaidų planavimas. Vandens poreikio ir išlaidų planavimas. Elektros energijos poreikio ir išlaidų planas. Personalo planas. Pagrindinių priemonių ir amortizacinių atskaitymų planas. Gamybos kaštų planas. Medžiagų ir prekių atsargų planas. Parduodamos produkcijos gamybos kaštų planavimas. Veiklos sąnaudų planas. Gaminių kainos apskaičiavimas. Įmonės pajamų ir pelno planas. Apyvartinių lėšų poreikio planavimas. Darbas iliustruotas lentelėmis.
  Apskaita, namų darbas(15 puslapių)
  2005-09-12
 • Įmonių ilgalaikis turtas ir jo finansavimas

  Įmonių ilgalaikis turtas ir jo finansavimas. Ilgalaikio turto skirstymo lentelė. Ilgalaikio materialiojo turto įvertinimas. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo apskaita. Išvados.
  Apskaita, namų darbas(10 puslapių)
  2006-10-09
Puslapyje rodyti po