Šperos.lt > Apskaita > Apskaitos uždaviniai
Apskaitos uždaviniai

(13 darbai)

Apskaita (15)1 užduotis. 2 užduotis Operacijų fiksavimo seka. Bendrasis žurnalas. Didžioji knyga. Darbinės atskaitomybės lentelė. Balansas. Pelno nuostolio ataskaita. Skaityti daugiau
Apskaitos pagrindaiRemiantis sąskaitų likučiais užvesti sąskaitas ir įrašyti jose pradinius likučius. Ūkinėms operacijoms nurodyti sąskaitų korespondenciją Bendrajame žurnale. Perkelti duomenis iš Bendrojo žurnalo į sąskaitas. Sąskaitose išvesti apyvartas ir likučius ataskaitinio laikotarpio pabaigai. Sudaryti sintetinių sąskaitų apyvartos žiniaraštį. Skaityti daugiau
Atsiskaitymų su debitoriais apskaitaBendras apibūdinimas. Tikslas ir uždaviniai. Kompiuterizuojamas objektas. Skaičiavimo periodiškumas ir trukmė. Uždavinio informaciniai srautai. Veiksmų paskirstymas tarp personalo ir kompiuterio. Rezultatiniai duomenys. Pradiniai duomenys. Matematinis modelis ir sprendimas. Rezultatinių rodiklių aprašas. Pradinių rodiklių aprašas. Skaičiavimų formulės. Technologinis procesas. Skaityti daugiau
Audito organizavimas: AB "Vilniaus Vingis"Įvadas. Darbo tikslas: aptarti ir išanalizuoti įmonės vidaus audito organizavimą. AB "Vilniaus Vingis" charakteristika. Organizacijos tikslai. Organizacijos valdymo organai. Bendrovės akcijos ir akcininkai. Bendrovės personalas. Bendrovės produkcija. Audito organizavimas. Vidaus kontrolės sistema. Vidaus auditas. Banko operacijų kontrolė. Išvados. Skaityti daugiau
Buhalterinė apskaita (18)5 uždaviniai. Turime tokius UAB ,,Paslauga" 2007 metų duomenis. Apskaičiuoti, kiek buvo tiesioginių darbo išlaidų. Pateikta tokia informacija apie UAB "Gaja" 2007 metais patirtas išlaidas ir atsargų likučius. Reikia: Apskaičiuoti medžiagų sunaudojimą. Sudaryti pagamintos produkcijos savikainos ataskaitą. Apskaičiuoti parduotos produkcijos savikainą. Duota: UAB "Banga" duomenys. Reikia: Apskaičiuoti kritinio pelningumo tašką litais. Apskaičiuoti, kiek grynųjų pajamų per praėjusius metus uždirbo įmonė. Pateikti AB "Gamyba" metų biudžetiniai ir faktiniai duomenys. Reikia: Sudaryti nulinio lygio biudžeto analizę. Sudaryti pirmojo lygio biudžeto analizę. Sudaryti antrojo lygio biudžeto analizę. Išvados. Pateikti tokie įmonės UAB "Prekyba" duomenys. Reikia: Apskaičiuoti kiekvieno gamino dalinio pelno koeficientą. Apskaičiuoti kiekvieno gaminio dalinį pelną. Apskaičiuoti ribinio pelno sumą, kai įmonė planuoja gaminti tik du gaminius, turinčius santykinai aukščiausią ribinio pelno normą. Skaityti daugiau
Buhalterinė apskaita (5)Buhalterinės apskaitos dalyko kontrolinis darbas. Teoriniai klausimai. Mokesčiai, susiję su darbo užmokesčiu. Pirminiai dokumentai ir jų rekvizitai. Dvejybinio įrašo esmė. Praktinės užduotys. Skaityti daugiau
Buhalterinė apskaita (8)Uždaviniai. Įmonės balansas. Bendrasis žurnalas. Didžiosios knygos sąskaitos. Uždaromosios sąskaitos. Darbinė atskaitomybės lentelė. Įmonės pelno ataskaita. Skaityti daugiau
Buhalterinė apskaita: UAB "Gika"Bandomasis balansas. Ūkinės operacijos. Reikia: Ūkines operacijas užregistruoti Bendrame žurnale. Sumas perkelti į Didžiosios knygos sąskaitas. Atlikti koreguojančius ir uždarančius įrašus. Sudaryti Darbinę atskaitomybės lentelę. Sustatyti Balansą ir Pelno (nuostolio) ataskaitas. Papildoma informacija koregavimams. Bendrasis žurnalas. Didžiosios knygos sąskaitos. Koreguojantys įrašai. Uždarantys įrašai. Pelno (nuostolio) ataskaita. Skaityti daugiau
Įmonės pilnoji metinė atskaitomybės forma: UAB "Kregždė"Užduotis. Veiklos aprašymas. 2004 m. atliktos ūkinės operacijos. Aiškinamasis raštas. Bendroji dalis. Apskaitos politika. Pelno paskirstymas. Ilgalaikis materialusis turtas. Įmonės finansinio turto pokyčiai. Rezervai. Įmonės įsipareigojimų būklė. Atidėjimai. Skaityti daugiau
Valdymo apskaita (14)Uždavinys. Apskaičiuoti gamybinę savikainą. Sudaryti pagamintos produkcijos ataskaitą. Parengti pajamų ataskaitą. Uždavinys. Apskaičiuoti kritinio pelningumo tašką vienetais. Apskaičiuoti kritinio pelningumo tašką litais. Paskaičiuoti pastovias išlaidas renkantis alternatyvą. Uždavinys. Atlikti nulinio, pirmojo ir antrojo lygio biudžeto analizę. Padaryti išvadas. Uždavinys. Apskaičiuoti gamybiniams gaminiams padaliniams tenkančias funkcinių padalinių išlaidas. Priskirti netiesiogines išlaidas gaminiams C ir D. Sprendimai. Skaityti daugiau
Valdymo apskaita (17)Valdymo apskaitos namų darbas. 1 užduotis. UAB "Paslauga" gamina gaminius – staltieses. 2008 metų vasario mėnesio pradžioje buvo surinkta tokia informacija. Reikia: Apskaičiuoti tiesioginių medžiagų sunaudojimo išlaidas. Parengti pagamintos produkcijos savikainos ataskaitą. Apskaičiuoti parduotos produkcijos savikainą. Parengti pajamų ataskaitą. 2 užduotis. UAB "Banga" gamina maistą katėms. Yra žinomi tokie 2008 metų duomenys. Reikia. Apskaičiuoti 2008 metų įmonės grynąsias pajamas. Apskaičiuoti, kokios būtų 2008 mwtų grynosios pajamos, jeigu įmonė išleistų 100 000 lt reklamai. Ar jūs siūlytumėte didinti reklamos išlaidas. 3 užduotis. UAB "Banga" pateikti metų biudžetiniai ir faktiniai duomenys. Reikia: Sudaryti nulinio,pirmojo, antrojo lygio biudžetus. Atlikti biudžetų analizę. 4 užduotis. UAB "Vilija" per tris 2008 metų mėnesius patyrė tokias remonto išlaidas. Reikia: Pasinaudojant aukščiausio – žemiausio lygio metodu, apskaičiuoti kintamas vienos įrengimų valandos išlaidas ir pastovias mėnesio išlaidas. Paruošti įmonės remonto išlaidų formulę. Apskaičiuoti, kokios bus patirtos remonto išlaidos, jeigu balandžio mėnesį planuojama dirbti 10000 įrengimų valandų. 5 užduotis. UAB "Banga" gamina ir parduoda vienos rūšies gaminius.Įmonės gamybos išlaidos. Reikia: Apskaičiuoti vieno gaminio savikainą taikant pilnąją savikainos skaičiavimo sistemą. Apskaičiuoti vieno gaminio savikainą taikant ribinę savikainos skaičiavimo sistemą. Skaityti daugiau
Valdymo apskaita (4)Uždavinių sprendimas ir analizė. Pagamintos produkcijos savikainos ataskaitos paaiškinimas. Kintamų išlaidų skaičiavimas. Ribinė kaina ir išlaidos. Asortimento formavimas pagal gaminio dalinio pelno koeficientą. Lūžio taškas. Nulinio lygio analizė. Pirmo lygio analizė. Antro lygio analizė. UAB "Rytas" veiklos duomenys. Lankstus biudžetas. Išlaidų biudžetas. Paskirstymo bazė. Užsakymo Nr. 555 savikainos skaičiavimas. Skaityti daugiau
Valdymo apskaita (8)10 valdymo apskaitos uždavinių su sprendimais. Pagamintos produkcijos savikainos ataskaita. Pelno (pajamų) ataskaita. Apskaičiuojame pridėtinių išlaidų sumą. Apskaičiuojame vieno gaminio dalinio pelno koeficientą. Apskaičiuojame gamybos pajėgumo laipsnį. Apskaičiuojame lūžio tašką vienetais. Apskaičiuojame ribinę gaminio kainą. Apskaičiuojame ribines kintamas išlaidas. Apskaičiuojame saugumo ribą atsižvelgiant į gaminio kainą. Apskaičiuojame saugumo ribą atsižvelgiant į gaminio kintamas išlaidas. Apskaičiuojame gaminio pastovias išlaidas. Nulinio lygio analizė. Pirmojo laipsnio analizė. Antrojo laipsnio analizė. Skaityti daugiau