Šperos.lt > Apskaita > Apskaitos šperos
Apskaitos šperos

(25 darbai)

Buhalterinės apskaitos istorijaŪkinės apskaitos ir buhalterinės apskaitos atsiradimas ir raidos bruožai senovės valstybėse. Buhalterinės apskaitos ir audito tobulinimo kryptys Lietuvoje 2002-2020 m. Buhalterinės apskaitos atsiradimo prielaidos. L. Pačiolio "Traktatas apie sąskaitas ir įrašus". L. Pačiolio biografija. Ūkinės apskaitos atsiradimas Lietuvoje. Auditoriaus priedermė žinoti Lietuvos apskaitos šaknis ir jos raidos tendencijas. Buhalterinės apskaitos būklė tarybiniu laikotarpiu. Buhalterinės apskaitos suklestėjimas Liaudies ūkio tarybos gyvavimo laikotarpiu (1957-1965 m). Skaityti daugiau
Finansai (17)Ilgalaikių paskolų apskaita. Įstatymo reikalavimai skolinimuisi. Trumpalaikių paskolų ir palūkanų apskaita. Obligacijų išleidimui keliami reikalavimai ir apskaita. Obligacijų išleidimo ir išpirkimo apskaita. Kai obligacijos parduodamos su premijomis. Kada privaloma atlikti inventorizaciją? Inventorizacijos tikslas ir rezultatų nustatymas. IMT inventorizacija ir jos rezultatų įtraukimas į apskaitą. Atsargų inventorizacija ir jos rezultatų įtraukimas į apskaitą. Nebaigtos gamybos inventorizacija ir jos rezultatų įtraukimas į apskaitą. Kasos inventorizacija ir jos rezultatų įtraukimas į apskaitą. INT, V.P., ateinančių laikotarpių sąnaudų ir pajamų inventorizacija ir jos rezultatų įtraukimas į apskaitą. Turto trūkumai ir PVM. Skaityti daugiau
Finansinė apskaita (4)Finansų valdymo funkcijos. Finansų valdymo uždaviniai ir tikslas. Finansų valdymo ir analizės bendra aplinka. Nuosavo kapitalo ir turto santykis. Skolų - nuosavo kapitalo santykis. Įmonės mokumas. Augimo rodikliai. Verslo svertas. Rinkos rodikliai. Fiksuotų pajamų vertybiniai popieriai. Paprastųjų obligacijų vertės nustatymas. Obligacijų pelningumas. Obligacijos terminas ir pelningumas. Akcijų/bendrovės vertės nustatymas. Grynasis pinigų srautas. Laukiamas augimas. Modelio parinkimas. Akcininkų kapitalo vertinimo modelis. Bendrovės vertinimo modelis. Dividendų diskontavimo modelis. Rizika ir pelningumas. Vidurkio variacijos metodas. Rizika ir pelningumas. Vidurkio - variacijos metodas. Kapitalo vertinimo modelis/ rinkos modelis. Investavimo sprendimai. Tarpusavyje nesuderinami ir nepriklausomi projektai. Kapitalo kaina. Akcinio kapitalo kaina. Paskolinio kapitalo kaina. Kapitalo struktūra. Skolintas ir nuosavas kapitalas: privalumai ir trūkumai. Sprendimų "lankstumo" praradimas. Tradicinė teorija. Trys požiūriai į dividendų politiką. Nuosaikus požiūris į dividendų politiką. Skaityti daugiau
Įmonės finansai (2)Apskaitos politika. Sąskaita. Sąskaitų planas. Apskaitos ciklas. Abejotinos skolos. Pripažinimas. Konsoliduota finansinė atskaita. Finansų samprata. Elementų grupavimas Realizavimo vertė. Įmonės finansinė analizė. Finansinių rezultatų analizės ypatumai infliacijos atveju. Įmonės nuostolingos veiklos analizės ypatumai. P(n) paskirstymo ataskaita ir jos analizė. P(n) paskirstymo ataskaitos analizė. Kapitalo struktūra įmonėje. Kapitalo svertas. Balansas ir jo ekonominė reikšmė. Įmonės kapitalas. Rezervai. Nepaskirstytas pelnas. Dotacijos ir subsidijos. Įmonės įsipareigojimai Pelno ataskaita ir pelno ekonominė reikšmė. Pardavimų pajamos. Veiklos sąnaudos. Veiklos pelnas. Įmonės veiklos pelningumo rodikliai. Našumo rodikliai. Skirtingų veiksnių įtaka kapitalo grąžos rodikliams. Trumpalaikis turtas ir jo valdymas. Skaityti daugiau
Valdymo apskaita (5)Valdymo apskaitos esmė ir reglamentavimas. Valdymo funkcijos. Valdymo apskaitos apibrėžimas, paskirtis, vidinė struktūra. Valdymo sprendimų priėmimas. Lyginamoji valdymo ir finansinės apskaitos charakteristika. Įmonės apskaitos informacijai keliami reikalavimai. Informacijos vertingumas ir interpretavimas. Valdymo apskaitos objektų tyrimo būdas. Valdymo apskaitos reglamentavimas ir politika. Valdymo apskaitos sistemos. Išlaidų–apimties–pelno (IAP) analizė. IAP analizės reikšmė ir tikslai. Lūžio (nulinio pelningumo, kritinio pelningumo) taškas. Dalinio pelno (maržos) ir bendrojo pelno palyginimas. Dalinio pelno (maržos) rodiklio naudojimas, priimant valdymo sprendimus. IAP analizės sąlygos (prielaidos). Išlaidų – apimties – pelno ryšiai, jautrumo analizė. Saugumo riba. Natūriniai ir vertiniai duomenys IAP analizėje. Biudžetai ir standartai apskaitos ir valdymo procesuose. Biudžetų esmė ir vaidmuo įmonių valdyme. Biudžetų rengimas. Biudžetų sudarymas. Biudžetų sudarymo etapai. Biudžetų rūšys. Įmonės pagrindinis biudžetas ir jo struktūra. Biudžeto įvykdymo analizė ir kontrolė. Standartai. Standartų ir biudžetų skirtumai. Standartų tipai. Standartų parengimas. Nukrypimai. Kalkuliavimo išlaidų paskirstymas. Produkcijos kalkuliavimo metodai. Pilnasis produkcijos savikainos kalkuliavimo metodas. Dalinis savikainos kalkuliavimo metodas. Produkcijos savikainos kalkuliavimo metodai pagal gamybos tipą. Normatyvinis produkcijos savikainos kalkuliavimo metodas. Metodo reikšmė, uždaviniai ir elementai. Standartinių išlaidų valdymo metodas. Produkcijos savikaina ir kalkuliavimas. Produkcijos savikaina ir jos reikšmė. Produkcijos savikainos rūšys. Produkcijos savikainos sudėtis. Produkcijos savikainos valdymo sistemos elementai. Produkcijos savikainos planavimas. Gamybos išlaidų apskaitos ir produkcijos savikainos kalkuliavimo ryšiai. Veiksniai, darantys įtaką gamybos išlaidų apskaitai ir produkcijos savikainos kalkuliavimui. Produkcijos savikainos kalkuliavimas. Produkcijos savikainos kalkuliavimo apibūdinimas. Produkcijos savikainos kalkuliavimo reikšmė ir tikslai. Kalkuliacijos objektai. Kalkuliacijos vienetai. Kalkuliacinių išlaidų straipsnių nomenklatūra. Kalkuliacijų rūšys ir jų naudojimas. Produkto savikainos kalkuliacijos metodai. Netiesioginių išlaidų paskirstymas. Valdymo apskaita – sprendimų priėmimo sistema. Strateginiai sprendimai. Administraciniai sprendimai. Operatyviniai sprendimai. Sprendimų medžio teorija. Skaityti daugiau