Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Apskaita>Apskaitos analizės

Apskaitos analizės (10 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Apskaitos politika (4)

  Apskaitos politikos samprata. Apskaitos politikos sudėtinės dalys. Metodinis apskaitos politikos aspektas. Organizacinis apskaitos politikos aspektas. Techninis apskaitos politikos aspektas. Apskaitos politikos reglamentavimas. Apskaitos politikos realizavimas. Bendroji dalis (apskaitos politikos organizacinis aspektas). Apskaitos technika (apskaitos politikos techninis aspektas). Apskaitos ir mokesčių apskaičiavimo metodika (apskaitos politikos metodinis aspektas). Apskaitos politikos atskleidimas.
  Apskaita, analizė(10 puslapių)
  2007-04-16
 • Apskaitos politika: UAB "Lambatas"

  Piniginių lėšų apskaita. Atsiskaitomosios sąskaitos operacijų apskaita. Darbo ir darbo užmokesčio apskaita. Pirkimų ir pardavimų apskaita. Atsargų apskaita. Ilgalaikio turto apskaita. Pajamų ir sąnaudų pripažinimas. Balansas.
  Apskaita, analizė(8 puslapiai)
  2008-01-05
 • Audito proceso nuoseklumas

  Įvadas. Darbo tikslas: Išanalizuoti audito etapus ir nuoseklumą. Pirmas audito etapas: pasirengimas auditui, audito strategija. Antras audito etapas: susipažinimas su įmonės veikla. Trečias audito etapas: audito planavimas. Ketvirtas audito etapas: audito medžiagos rinkimas. Penktas audito etapas: tikrinimas. Šeštasis audito etapas: auditoriaus ataskaitos ir išvados rengimas. Septintasis audito etapas: audito kontrolė. Išvados.
  Apskaita, analizė(5 puslapiai)
  2007-05-15
 • Finansinė analizė: baldų pramonė

  Baldų pramonės finansinė analizė 2005 metai. Įvadas. Balanso finansinė analizė. Vertikalioji balanso analizė. Horizontalioji balanso analizė. Baldų pramonės Pelno/nuostolių ataskaitos analizė. Vertikalioji Pelno/nuostolių ataskaitos analizė. Horizontaliojo Pelno/nuostolių ataskaitos analizė. Santykinių rodiklių analizė. Veiklos efektyvumo rodiklių analizė. Likvidumo rodiklių analizė. Pelningumo rodiklių analizė. Apibendrinamosios baldų pramonės veiklos 2005 metų finansinės analizės išvados. Priedai (2).
  Apskaita, analizė(21 puslapis)
  2008-05-07
 • Ilgalaikio nematerialaus turto apskaita

  Pripažinimo kriterijai. Įvertinimas ir apskaita (turto registracija, balansas). Nematerialiojo turto registracija. Nematerialiojo turto grupės. Naudingo tarnavimo laikas. Išvados.
  Apskaita, analizė(14 puslapių)
  2007-05-15
 • Įmonės finansinė analizė: UAB "Coca-Cola Bottlers Lietuva"

  Įžanga. Analizuojamos įmonės apibūdinimas. UAB "Coca-Cola Bottlers Lietuva" finansinės veiklos analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos analizė.
  Apskaita, analizė(6 puslapiai)
  2006-05-03
 • Įmonės veiklos metinis planas (2)

  Įmonės bazinio periodo ekonominių rodiklių apskaičiavimas. Produkcijos gamybos programos apskaičiavimas. Materialinių ir energetinių išteklių poreikio ir išlaidų nustatymas. Personalo poreikio ir darbo kaštų apskaičiavimas. Parduodamos produkcijos gamybos kaštų apskaičiavimas. Veiklos sąnaudų apskaičiavimas. Įmonės pajamų ir pelno apskaičiavimas. Bazinio periodo įmonės veiklos rodiklių analizė. Įmonės pagrindiniai ekonominiai rodikliai ir jų apibendrinimas.
  Apskaita, analizė(20 puslapių)
  2006-12-01
 • Kompiuterinis modeliavimas: "Šilti namai"

  Įmonės tikslai ir bendra strategija. Marketingo veikla. Gamybinės veiklos analizė. Finansinių rezultatų analizė. Balanso 5 metų veiklos analizė. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (5). Darbas iliustruotas diagramomis.
  Apskaita, analizė(13 puslapių)
  2008-04-23
 • Ūkininko ūkio veiklos buhalterinės gamybos apskaitos palyginimas su įmonėse tvarkoma gamybos apskaita

  Gamybinės veiklos apskaitos samprata ir sudėtinės dalys. Sąskaitų planas. Savikaina. Kalkuliacinių objektų nustatymas. Tiesioginės ir netiesioginės išlaidos. Nebaigta gamyba.
  Apskaita, analizė(6 puslapiai)
  2008-03-02
 • Valdymo apskaita (13)

  Įvadas. Išdirbių normų ir atlyginimų skaičiavimas. Duonos ir pyrago gaminių savikainos kalkuliacija. Kalkuliacija "Ventos" duona. Kalkuliacija. "Marčios" duona. Kalkuliacija. "Naminis pyragas". Kalkuliacija. "Batonas". Kalkuliacijos gamybos išlaidų suvestinės. Išvados ir pasiūlymai. Priedas (1).
  Apskaita, analizė(15 puslapių)
  2008-02-22