Šperos.lt > Apskaita > Apskaitos praktikos ataskaitos
Apskaitos praktikos ataskaitos

(27 darbai)

Profesinės veiklos praktikos ataskaita: melioracijos įmonė UAB "Panevėžio melioracija"Įvadas. Praktikos tikslas – išanalizuoti UAB "Panevėžio melioracija" apskaitą ir pateikti išvadas. UAB "Panevėžio melioracija" apibūdinimas. Apskaitos organizavimas UAB "Panevėžio melioracija". Pinigų ir paskolų apskaita. Pinigų apskaita kasoje. Pinigų apskaita banko sąskaitose. Paskolos, investicijos. Jų apskaita. atsiskaitymų apskaita. Pirkėjų skolų apskaita. Skolų tiekėjams apskaita. Darbo laiko ir darbo užmokesčio apskaita. Atsargų apskaita. Ilgalaikio turto apskaita. Paslaugų teikimo apskaita. Paslaugų pardavimų apskaita. Kapitalo ir rezervų apskaita. Periodinė atskaitomybė. Įmonės finansai. Išvados. Skaityti daugiau
Profesinės veiklos praktikos ataskaita: miško gėrybių supirkimas UAB "Arčia"Įvadas. UAB "Arčia" apibūdinimas. Apskaitos organizavimas UAB "Arčia". Pinigų, paskolų ir finansinio turto apskaita. Pinigų apskaita. Pinigų apskaita banko sąskaitose. Paskolų ir finansinio turto apskaita. Atsiskaitymų apskaita. Skolų tiekėjams apskaita. Pirkėjų skolų apskaita. Darbo laiko ir darbo užmokesčio apskaita. Įmonės mokami mokesčiai. Atsargų apskaita. Ilgalaikio turto apskaita. Bendrųjų ir administracinių išlaidų apskaita. Produkcijos, darbų ir paslaugų pardavimų apskaita. Nuosavo kapitalo ir pelno paskirstymo apskaita. Dotacijų ir finansavimo apskaita. Periodinė atskaitomybė. Išvados. Skaityti daugiau
Profesinės veiklos praktikos ataskaita: patalpų nuoma, prekyba UAB "Remtis"Profesinės veiklos praktikos, atliktos UAB "Remtis", ataskaita. UAB "Remtis" apibūdinimas. Pinigų laikymo organizavimas ir apskaita. Pinigų apskaita kasoje. Pinigų apskaita banko sąskaitose. Paskolų ir finansinio turto apskaita. Paskolų apskaita. Lizingas (finansinė nuoma). Trumpalaikės ir ilgalaikės finansinės investicijos. Atsiskaitymų organizavimas ir apskaita. Pirkėjų skolų apskaita. Debetinės skolos ir jų apskaita. Skolų tiekėjams apskaita. Darbo laiko ir darbo užmokesčio apskaita. Įmonės mokami mokesčiai. Ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto apskaita. Paslaugų teikimo išlaidų apskaita. Paslaugų teikimo (netiesioginių) išlaidų apskaita. Veiklos išlaidų apskaita. Paslaugų pardavimo apskaita. Kitų pajamų ir išlaidų apskaita. Nuosavo kapitalo ir pelno paskirstymo apskaita. Finansinė atskaitomybė. Skaityti daugiau
Specialybės įvado praktikos ataskaitos aprašas: ŽŪK "Pakruojo linai"Įvadas. Praktikos darbo vietos apibūdinimas. Įmonės rekvizitai. Įmonės charakteristika. Įmonės finansų tarnybos veikla. Finansų tarnybos nuostatai. Finansinių sprendimų priėmimo tvarka ir finansiniai rodikliai. Dokumentų analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Specialybinės praktikos ataskaita: IĮ medienos perdirbimasKazio Gečo individuali įmonė. Įvadas. Įmonės ar organizacijos apibūdinimas. Organizacijos valdymo schema. Raštvedybos organizavimas. Praktikos darbo vietos (skyriaus) aprašymas ir veiklos įvertinimas. Metinė įmonės finansinė atskaitomybė. Įmonės finansinės veiklos analizė. Įmonės ūkinės veiklos analizė. Darbo santykiai. Įmonės mokesčių sistema. Sprendimų priėmimas ir įgyvendinimas. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Žemės ūkio buhalterinės apskaitos ir gamybinės praktikos ataskaita: betoniniai ir gelžbetoniniai gaminiai AB "Vilijampolės gelžbetonis"Įmonės apibūdinimas. Finansinės apskaitos sistemos AGNUM struktūra. Pinigų ir paskolų apskaita. Atsiskaitymų apskaita. Atsargų apskaita. Ilgalaikio turto apskaita. Bendrosios ir administracinės išlaidos, Kapitalo rezervai, jų sudarymas ir naudojimas. Periodinė finansinė atskaitomybė. Įmonės finansai. Skaityti daugiau
Žemės ūkio veiklos subjektų buhalterinės apskaitos praktikos ataskaita: Jono Kecoriaus ūkisĮvadas. Jono Kecoriaus ūkis. Darbuotojai. Tiekėjai. Pirkėjas. Buhalterinė apskaita. Debetas. Sąskaitų planas. Darbo pasiskirstymas apskaitos barais. Finansinė atskaitomybė. Pelno paskirstymas. Išvados. Priedai (5). Skaityti daugiau