Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Apskaita

Apskaita (677 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Ilgalaikio turto apskaita įmonėje: prekyba statybinėmis bei apdailos medžiagomis

  Įvadas. Ilgalaikis turtas. Ilgalaikio turto samprata. Ilgalaikio turto klasifikacija. Ilgalaikis materialus turtas. Turto įsigijimas, įkainojimas, perkainojimas ir apskaita. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo esmė ir skaičiavimo metodai. Ilgalaikio materialiojo turto remonto ir rekonstrukcijos apskaita. ilgalaikio turto apskaita įmonėje "x". Įmonės "x" veiklos aprašymas. Įmonės "x" turto sudėtis ir struktūrinė analizė. Ilgalaikio materialaus turto analizė. Ilgalaikio materialaus turto ekonominio efektyvumo įvertinimas. Išvados.
  Apskaita, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2009-12-24
 • Ilgalaikio turto apskaita įmonėje: UAB "Bentlis"

  Informacija apie įmonę. Ilgalaikio turto apskaita. Įmonės ilgalaikis turtas? Ilgalaikio turto klasifikavimas, įkainojimas. Ilgalaikio turto sintetinės ir analitinės apskaitos organizavimas įmonėje. Objektų inventoriniai numeriai, jų suteikimo sistema įmonėje. Materialaus ilgalaikio turto įsigijimo ir nurašymo tvarka, dokumentinis įforminimas ir apskaita. Objektų vidinio perkėlimo dokumentavimas ir apskaita. Nuosavos statybos, remonto ir rekonstrukcijos darbų dokumentavimas ir apskaita. Įmonės ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominiai normatyvai. Nusidėvėjimo (amortizacijos). Skaičiavimas įmonėje ir apskaita. Įmonės nematerialusis ilgalaikis turtas. Nematerialiojo turto įsigijimo, nurašymo ir amortizacijos skaičiavimo tvarka ir apskaita. Formavimo savikainos sudėtis įmonėje. Kapitalizuotų išlaidų apskaita, jų amortizacija ir nurašymas. Įmonės finansinis turtas, jo apskaita. Ilgalaikio turto inventorizavimo tvarka, rezultatų dokumentinis įforminimas ir neatitikimų naikinimas apskaitoje. Priedas: ilgalaikio turto apskaitos dokumentų pavyzdžiai. Ilgalaikio materialiojo turto registracijos knyga. Ilgalaikio turto sąrašas pagal buvimo vietą. Ilgalaikio turto apskaitos kortelė. Ilgalaikio materialiojo turto įvedimo į eksploataciją aktas. Savos gamybos ilgalaikio turto pajamavimo aktas. Ilgalaikio turto perdavimo-priėmimo aktas. Ilgalaikio turto likvidavimo aktas. Materialinių vertybių, gautų ardant ir demontuojant pastatus bei įrenginius, pajamavimo aktas. Ilgalaikio turto remonto sąnaudų kortelė. Suremontuotų, modernizuotų ar rekonstruotų objektų perdavimo-priėmimo aktas. Ilgalaikio materialiojo turto inventorizacijos aprašas. Ilgalaikio materialiojo turto inventorizacijos aprašas. Vertybinių popierių inventorizacijos aprašas. Ilgalaikio turto inventorizacijos rezultatų sutikrinimo žiniaraštis. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo skaičiavimo žiniaraštis.
  Apskaita, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2006-04-12
 • Ilgalaikio turto apskaita: prekyba tabaku UAB "Cigarai"

  Įvadas. tikslas – išnagrinėti ilgalaikio turto apskaitą įmonėje "Cigarai". Ilgalaikis turtas. Ilgalaikio nematerialaus turto apskaita. Ilgalaikio materialaus turto apskaita. Ilgalaikio turto apskaita UAB "Cigarai". UAB "Cigarai" veiklos aprašymas UAB "Cigarai" ilgalaikio turto apskaita. Išvados.
  Apskaita, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2008-10-23
 • Ilgalaikio turto finansavimo parinkimas kelių transporto įmonėje ir vežimo paslaugų apmokestinimas PVM

  Teorija. Finansinė išperkamoji nuoma. Veiklos nuoma. Praktika. Finansinė išperkamoji nuoma. Veiklos nuoma. Pelno (nuostolių) ataskaita. Išvada. Vežimo paslaugų apmokestinimas PVM. pagrindinės sąvokos. Vežimo paslaugų suteikimo vieta. Apmokestinimo momentas. Apmokestinamoji vertė. Kai paslaugų teikimui yra taikomas 0 proc. PVM tarifas. Kai prekių tiekimas (paslaugų tiekimas) nėra PVM objektas Lietuvoje (PVM neskaičiuojamas). Prekių tiekimo arba paslaugų teikimo įforminimas PVM sąskaita-faktūra. PVM sąskaitos-faktūros rekvizitai. Praktinė dalis. PVM sąskaita faktūra.
  Apskaita, namų darbas(21 puslapis)
  2007-11-07
 • Ilgalaikio turto inventorizacija ir jos rezultatų apskaita prekybos įmonėse

  Įvadas. Inventorizacijos esmė ir reglamentavimas. Inventorizacijos rūšys. Inventorizacijos terminai. Inventorizacijos etapai. Pasirengimas inventorizacijai. Ilgalaikio turto inventorizacijos atlikimas. Ilgalaikio nematerialaus turto inventorizacijos atlikimas. Ilgalaikio materialaus turto inventorizacijos atlikimas. Turto, išsinuomoto ar gauto pagal išperkamosios panaudos sutartis, inventorizacijos atlikimas. Investicijų inventorizacijos atlikimas. Nebaigtų statybos darbų inventorizacijos atlikimas. Inventorizacijos įforminimas. Inventorizacijos duomenų sutikrinimas su apskaitos duomenimis. Nustatytų apskaitos klaidų ištaisymas. Rezultatų išvedimas. Vadovo priimto sprendimo dėl rezultatų registravimo apskaitoje vykdymas. Vadovo sprendimas. Inventorizacijos rezultatų registravimas apskaitoje. Išvados. Schemos. Priedai.
  Apskaita, kursinis darbas(46 puslapiai)
  2005-11-18
 • Ilgalaikio turto įsigijimo finansavimo kelių transporto įmonėje parinkimas

  Lizingas. Finansinis lizingas (išperkamoji nuoma). Veiklos nuomos lizingas. Lizingas nuomininko apskaitoje (užduoties nr. 15). Finansinis lizingas (išperkamoji nuoma). Veiklos nuomos lizingas. Finansinio ir veiklos nuomos lizingo palyginimas. Išvados. Priedas (1).
  Apskaita, namų darbas(21 puslapis)
  2007-02-23
 • Ilgalaikio turto nusidėvėjimas

  Įvadas. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) skaičiavimo ir jo remonto darbų apskaitos tvarka.
  Apskaita, konspektas(5 puslapiai)
  2006-01-04
 • Ilgalaikio turto nusidėvėjimo apskaita įmonėje: UAB "Realas"

  Įvadas. Ilgalaikio turto skirstymas. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas. Tiesiogiai proporcingas (tiesinis) metodas. Produkcijos nusidėvėjimo metodas. Metų skaičiaus nusidėvėjimo metodas. Dvigubas (vertės sumažėjimo) nusidėvėjimo metodas. Įsigytas ilgalaikis materialus ilgalaikis turtas neparodomas finansinėje apskaitoje. Nurašytas ilgalaikio materialaus turto likvidacinės vertės pakitimas. Išvados. Priedas.
  Apskaita, kursinis darbas(15 puslapių)
  2006-05-25
 • Ilgalaikio turto nusidėvėjimo apskaita. 36-asis tarptautinis apskaitos standartas

  Tikslas. Taikymas. Apibrėžimai. Turto, kurio vertė gali sumažėti, apskaita. Atsiperkamosios vertės įvertinimas. Grynoji pardavimo kaina. Naudojimo vertė. Būsimųjų pinigų srautų skaičiavimo pagrindas. Būsimųjų pinigų srautų skaičiavimai. Būsimieji pinigų srautai užsienio valiuta. Diskonto norma. Nuostolio dėl vertės sumažėjimo pripažinimas ir įvertinimas. Pinigus kuriantys vienetai. Pinigus kuriančio vieneto, kuriam priklauso turtas, apskaita. Pinigus kuriančio vieneto atsiperkamoji ir apskaitinė vertė. Prestižas. Bendras turtas. Pinigus kuriančio vieneto nuostolis dėl vertės sumažėjimo. Nuostolio dėl vertės sumažėjimo panaikinimas. Nuostolio dėl atskiro turto vertės sumažėjimo panaikinimas. Nuostolio dėl pinigus kuriančio vieneto vertės sumažėjimo panaikinimas. Nuostolio dėl prestižo vertės sumažėjimo panaikinimas. Atskleidimas. Pereinamosios nuostatos. Įsigaliojimo data.
  Apskaita, referatas(27 puslapiai)
  2006-10-18
 • Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sumos skaičiavimai

  Įvadas. Įmonės turtas patalpų vertė. Pilnoji pradinė įrengimų vertė. IT struktūra procentais. Nusidėvėjimo sumos skaičiavimai. Įrengimų nusidėvėjimo sumos skaičiavimai, pagal dvigubai mažėjančio likučio (balanso) metodą. Nusidėvėjimo sumos skaičiavimo metodų esmė. Išvados.
  Apskaita, namų darbas(12 puslapių)
  2006-11-24
 • Ilgalaikio turto struktūra: AB "Linas Agro"

  Įvadas. Darbo tikslas - susipažinti su ilgalaikio turto samprata ir jo struktūra AB "Linas Agro" įmonėje. Įmonės ilgalaikio turto struktūra. Ilgalaikio turto esmė ir jo klasifikacija. Ilgalaikis nematerialusis turtas. Ilgalaikis materialusis turtas. Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas (amortizacija). Ilgalaikio materialiojo turto nurašymas. Ilgalaikis finansinis turtas. Ilgalaikio turto struktūra akcinėje bendrovėje "Linas Agro". Trumpas AB "Linas Agro" veiklos aprašymas. AB "Linas Agro" ilgalaikio turto struktūra. Išvados.
  Apskaita, namų darbas(14 puslapių)
  2011-02-14
 • Ilgalaikio turto vertinimas, nusidėvėjimo sumos skaičiavimas

  Įvadas. Pastatų vertė. Pastatų vertės skaičiavimas ir lentelė. Įrengimų pilnoji pradinė vertė. Ilgalaikio turto vertė, metinė nusidėvėjimo suma ir norma. IT struktūra. Įrengimų likutinė vertė. Įrengimų likvidacinė vertė. IT nusidėvėjimo suma. Išvados.
  Apskaita, referatas(13 puslapių)
  2007-01-16
 • Ilgalaikis materialus turtas

  Įvadas. Ilgalaikio materialaus turto esmė ir klasifikavimas. Ilgalaikis materialus turtas ilgalaikio turto sistemoje. Sąvokos susijusios su ilgalaikio materialaus turto apskaita. Ilgalaikio materialaus turto – įsigijimo, remonto, rekonstrukcinių darbų, perleidimo ir likvidavimo įforminimas ir apskaita. Ilgalaikio materialaus turto įsigijimo tvarka. Remonto ir rekonstravimo tvarka. Ilgalaikio materialaus turto likvidavimo arba perleidimo tvarka. Išvados.
  Apskaita, referatas(27 puslapiai)
  2009-11-19
 • Ilgalaikis materialusis turtas

  Ilgalaikio turto esmė. Ilgalaikis materialusis turtas. Įsigyjamo ir turimo ilgalaikio materialiojo turto apskaita. Ilgalaikio materialiojo turto įvertinimas. Įsigijimo savikaina. Perkainota vertė. Ilgalaikio materialiojo turto tobulinimo ir jo perkainojimo apskaitos principai. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo ir nusidėvėjimų sąnaudų apskaita. Tiesiogiai proporcingas būdas. Produkcijos būdas. Metų skaičiaus būdas. Dvigubai mažėjančios vertės būdas. Ilgalaikio materialiojo turto netekimo apskaita. Ilgalaikio materialiojo turto perleidimo ypatumai. Ilgalaikio materialiojo turto nurašymas.
  Apskaita, konspektas(17 puslapių)
  2008-02-27
 • Ilgalaikis materialusis turtas (2)

  Įvadas. Ilgalaikis materialusis turtas. Ilgalaikis turtas. Materialusis turtas. Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina. IMT eksploatavimo, rekonstravimo ir remonto išlaidų apskaita. IMT apskaita ir pateikimas finansinėse ataskaitose. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas. Ilgalaikio materialiojo turto nurašymas. Išvados.
  Apskaita, referatas(15 puslapių)
  2010-04-02
 • Ilgalaikis turtas

  Įvadas. Ilgalaikio turto skirstymas. Ilgalaikio turto skirstymo lentelė. Nematerialaus turto įvertinimas ir apskaita. Ilgalaikio materialiojo turto įvertinimas. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo apskaita. Nuvertėjimas. Nurašymas.
  Apskaita, referatas(11 puslapių)
  2005-12-07
 • Ilgojo ir trumpojo laikotarpio kaštai

  Įvadas. Trumpojo laikotarpio kaštai. Bendrieji, kintamieji, nekintamieji ir pastovieji kaštai. Ilgojo laikotarpio kaštai. Bendrieji ir ribiniai kaštai. Trumpojo ir ilgojo laikotarpių kaštų kreivės. Masto ekonomija. Išvados.
  Apskaita, referatas(20 puslapių)
  2005-11-27
 • Imitacinis modeliavimas sprendimų paramos sistemose

  Įvadas. Verbalinis modelis. Matematinis modelis, kompiuterinis uždavinio sprendimas ir rezultatų analizė. Sprendimo priėmimas. Išvados.
  Apskaita, kursinis darbas(14 puslapių)
  2007-10-15
 • Įmonės apskaita: UAB "Statybinės medžiagos"

  Savarankiško darbo užduotis. Ūkinės veiklos operacijų bendras žurnalas. Ūkinės veiklos sąskaitos. Pelno (nuostolio) ataskaita. Balansas. Kasos pajamų orderis. Kasos išlaidų orderis. PVM sąskaita - faktūra. Išvados.
  Apskaita, namų darbas(12 puslapių)
  2009-04-24
 • Įmonės apskaitos kompiuterizavimas: A. Černienės IĮ

  Įvadas. Trumpa informacija apie projektą. Detalus projekto apibūdinimas. Projekto trukmė. Projekto vykdytojai. Projekto tikslai ir uždaviniai. Numatomi projekto įgyvendinimo metodai. Numatomi projekto rezultatai, poveikis. Detalus projekto vykdymo grafikas. Partneriai, rėmėjai. Veiklos tęstinumas pasibaigus projektui. Programinės įrangos kainos nustatymas. Biudžetas. Rizikos įvertinimas. Išvados.
  Apskaita, namų darbas(9 puslapiai)
  2006-03-29
Puslapyje rodyti po