Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Apskaita

Apskaita (677 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Apskaitos informacijos rengimas, reikšmė, vartotojai, reglamentuojančių priemonių praktinio įgyvendinimo įvertinimas įmonėje

  Įvadas. Svarbiausi buhalterinės apskaitos bruožai. Bendrieji apskaitos principai. Apskaitos informacijos esmė. Apskaitos informacijos vartotojai. Apskaitos sistemos rūšys. Praktinė dalis. Apskaitos proceso nuoseklumas. Balansas. Pelno (nuostolių) ataskaita. Pinigų srautų ataskaita. Apskaitos informacijos rengimo trūkumai ir būdai jiems pašalinti. Išvados.
  Apskaita, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2009-03-04
 • Apskaitos informacinės sistemos

  Apskaitos informacija – svarbiausioji ekonominės informacijos rūšis. Informacinės sistemos turinys ir organizavimas. Pirminių dokumentų turinio ir formos projektavimas. Informacinės sistemos diegimas. Apskaitos informacinės sistemos formavimas ir naudojimas. Ilgalaikio turto apskaitos informacijos ypatumai. Informacijos klasifikavimas ir kodavimas. Pastovių žinynų formavimas ir naudojimas. Kintamosios informacijos nešiklių (laikmenų) paruošimas. Rezultatinės informacijos pateikimas vartotojams ir naudojimas. Gamybos atsargų apskaitos informacinės savybės. Informacijos klasifikatoriai, jų paruošimas. Pastovių žinynų formavimas ir naudojimas. Kintamosios informacijos nešiklių (laikmenų) sistemos. Pastovios informacijos dokumentai. Kintamosios informacijos dokumentai. Rezultatinės informacijos pateikimas vartotojams ir naudojimas. Realizacijų operacijų ir finansinių rezultatų apskaitos informacinėse sistemose. Piniginių lėšų ir atsiskaitymų apskaitos informacinės sistemos. Pinigų ir atsiskaitymų apskaitos informacija. Pastoviųjų žinynų formavimas ir naudojimas. Kintamos informacijos laikmenų paruošimas. Rezultatinės informacijos apskaitos formavimas ir jos naudojimas. Darbo apmokėjimo apskaitos organizavimas. Apmokėjimo už darbą apskaitos ypatumai. Informacijos klasifikatorių rengimas. Normatyvinių žinynų formavimas. Pradinės kintamos informacijos paruošimas. Rezultatinės informacijos formavimas ir naudojimas.
  Apskaita, špera(26 puslapiai)
  2008-03-02
 • Apskaitos ypatybės logistikos įmonėje

  Teorinė dalis. Apskaitos administravimas. Apskaitos standartai. Pagrindiniai bendrieji apskaitos principai. Praktinė dalis. Įvadas: Logistikos funkcijos. Logistikos įmonės sąskaitų plano ypatybės. Ilgalaikio materialiojo turto apskaita. Nematerialiojo turto apskaita. Kaštų apskaita. Programos, naudojamos apskaitos procesui kompiuterizuoti logistikos įmonėse. Išvados. Priedai (2).
  Apskaita, kursinis darbas(42 puslapiai)
  2007-03-08
 • Apskaitos ypatumai neribotos civilinės atsakomybės įmonėse

  Įvadas. Bendrieji apskaitos principai. Turtas ir savininkai. Apskaitos dokumentai ir registrai. Kasos operacijos. Atsargos. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo skaičiavimas. Valiutinių operacijų apskaita. Savininko nuosavybės apskaita. Išvados.
  Apskaita, referatas(16 puslapių)
  2006-10-23
 • Apskaitos ypatumai prekybinėse įmonėse

  Prekybinės įmonės samprata. Pardavimų ir pirkimų fiksavimas apskaitos dokumentuose. Pardavimų pajamų pripažinimas finansinėje apskaitoje. Prekių pardavimo ir pinigų už jas sumokėjimo momentai sutampa. Pirkėjas už prekes sumoka ne iš karto jas gavęs, bet vėliau. Pirkėjas už prekes sumoka iš anksto, dar jų negavęs. Parduoti skirtų prekių apskaitos modeliai. Grynuosius pardavimus koreguojančių veiksnių apskaita. Pardavimas suteikiant prekybines nuolaidas. Pardavimo diskontų apskaita. Parduotų prekių grąžinimas ir nukainojimas.
  Apskaita, konspektas(10 puslapių)
  2007-08-09
 • Apskaitos ir audito ryšys, bendrieji apskaitos principai

  Apskaita audito procese. Apskaitos ir audito ryšys. Bendrieji apskaitos principai.
  Apskaita, namų darbas(7 puslapiai)
  2008-02-22
 • Apskaitos ir audito ryšys. Bendrieji apskaitos principai

  Įvadas. Pagrindinis bendras apskaitos ir audito tikslas. Esminis skirtumas tarp apskaitos ir audito. Bendrieji apskaitos principai.
  Apskaita, namų darbas(6 puslapiai)
  2007-09-11
 • Apskaitos istorija. Istorinė raida

  Įvadas. Apskaita Mesopotamijoje, 3500 m. pr. Kr. Apskaita Senovės Egipte, Kinijoje, Graikijoje ir Romoje. Viduramžių apskaita. Renesansas Italijoje: dvejybinės apskaitos gimimas. Luka Pačioli ir "Summa". "Summos" svarba. Apskaitos raida kapitalistinėje santvarkoje. Apskaita XX amžiuje ir vėliau. Apskaitos raida iki Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo. Apskaitos raida tarpukario nepriklausomoje. Lietuvoje ir Antrojo pasaulinio karo metais. Apskaitos tvarkymas sovietų valdžios metais. Apskaitos tvarkymas atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę. Išvados.
  Apskaita, referatas(15 puslapių)
  2011-01-24
 • Apskaitos kompiuterizavimas

  Įvadas. Kompiuterizuota apskaita ir jos naudojimo tikslingumas. Skaičiavimo technikos naudojimo raida ekonominei informacijai tvarkyti. Prielaidos naudoti kompiuterius buhalterinei apskaitai tvarkyti. Apskaitos kompiuterizavimo tikslingumo pagrindimas. Kompleksinė kompiuterizuota apskaita ir integruotas informacijos tvarkymas. Kompiuterizuotos buhalterines apskaitos sistemos. Kompiuterizuotos apskaitos diegimo projektas. Išvados.
  Apskaita, referatas(11 puslapių)
  2005-09-24
 • Apskaitos kompiuterizavimas (2)

  Įvadas. Apskaitos kompiuterizavimo reikšmė. Apskaitos kompiuterizavimo problemos. Scala programos pristatymas. Apskaitos kompiuterizavimo tikslingumas. Išvados. Priedai (2)
  Apskaita, referatas(15 puslapių)
  2006-04-05
 • Apskaitos kompiuterizavimas įmonėse

  Įvadas. Apskaitos kompiuterizavimas įmonėse. Kompiuteriai ir internetas įmonėse. Išvados.
  Apskaita, referatas(9 puslapiai)
  2007-02-02
 • Apskaitos kompiuterizavimas ir jos informacijos rengimo bei pateikimo privalumai UAB "Vilniaus duona plius" įmonės pavyzdžiu

  Įvadas. Kompiuterizuotos apskaitos sistemos pasirinkimas. LABBIS III apskaitos sistemos moduliai. Apskaitos kompiuterizavimo informacijos rengimo bei pateikimo privalumai. Kompiuterizuotos apskaitos trūkumai, problemos. Išvados.
  Apskaita, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2006-03-16
 • Apskaitos kompiuterizavimo esmė

  Įvadas. Tikslas atskleisti apskaitos kompiuterizavimo esmę ir parodyti jos privalumus. Apskaitos duomenų automatizuotas tvarkymas. Automatizuotos apskaitos efektyvumas. Apskaitos automatizavimo efektyvumo didinimas. Išvados.
  Apskaita, referatas(10 puslapių)
  2008-02-12
 • Apskaitos objektai ir sąskaitų sistema

  Apskaitos objektai. Buhalterinių sąskaitų esmė ir paskirtis. Sąskaitos dalys: debetas ir kreditas. Sąskaitų klasifikavimas. Trumpalaikės bankų paskolos. Dvejybinis įrašas ir jo esmė. Sąskaitų korespondencija ir buhalterinių įrašų rūšys. Sąskaitų klasifikavimas.
  Apskaita, konspektas(14 puslapių)
  2007-03-20
 • Apskaitos objektai ir verslo organizavimo formos

  Įvadas. Apskaitos objektai. Turtas. Nuosavybė. Verslo organizavimo formos. Valstybės ir vietos savivaldybės. Individualioji (personalinė) įmonė. Ūkinė bendrija. Akcinės bendrovė. Išvados.
  Apskaita, referatas(11 puslapių)
  2007-06-04
 • Apskaitos organizavimas

  Apskaitos uždaviniai. Buhalterinė apskaita. Mokėjimai. Išlaidų ir bendrosios produkcijos apimties apskaita.
  Apskaita, konspektas(18 puslapių)
  2005-06-10
 • Apskaitos organizavimas (2)

  Įvadas. Apskaitos organizavimas skirtingų tipų įmonėse. Buhalterinės apskaitos sąskaitos ir dvejybinis įrašas. Buhalterinės apskaitos sąskaitos. Dvejybinis įrašas buhalterinės apskaitos sąskaitose. Sąskaitų planas. Apskaitos proceso nuoseklumas. Išvados.
  Apskaita, referatas(8 puslapiai)
  2007-02-14
 • Apskaitos organizavimas įmonėje

  Įvadas. Bendrieji apskaitos organizavimo principai . Apskaitos tarnyba. Buhalterio pareigos ir atsakomybė. Apskaitos politika. Apskaitos ir atsakomybės reglamentavimas. Tarptautiniai apskaitos standartai ir Europos sąjungos direktyvos. Apskaitos dokumentai, jų rekvizitai ir juridinė galia. Apskaitos registrai. Klaidos apskaitoje ir jų taisymas.
  Apskaita, referatas(12 puslapių)
  2007-03-23
 • Apskaitos organizavimas įmonėje (2)

  Įvadas. Apskaitos politika. Apskaitos tvarkymo sistema. Bendrosios apskaitos nuostatos. Apskaitos dokumentai ir registrai. Verslo ir apskaitos standartai. Apskaitos politikos praktinis valdymas. Išvados.
  Apskaita, referatas(13 puslapių)
  2007-12-04
 • Apskaitos organizavimas įmonėse: UAB "Tepas"

  Įvadas. Apskaitos esmė ir paskirtis. Apskaitos reglamentavimas ir apskaitos modeliai. Apskaitos organizavimas skirtingų tipų įmonėse. Apskaitos rūšys. Buhalterinės apskaitos organizavimas uždarosiose akcinėse bendrovėse. Apskaitos organizavimo formos pasirinkimas. Duomenų fiksavimas apskaitoje. Pirminių dokumentų fiksavimas apskaitoje. Duomenų fiksavimas apskaitos registruose. Analitinė apskaita ir Didžiosios knygos sąskaitos. Išvados.
  Apskaita, kursinis darbas(32 puslapiai)
  2007-01-23
Puslapyje rodyti po