Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Apskaita

Apskaita (677 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Audito įmonės

  Įvadas. Teisinis audito įmonių reglamentavimas Lietuvoje. Audito įmonių rūšys. Įmonių įrašymo į audito įmonių sąrašą tvarka. Audito įmonių civilinės atsakomybės privalomasis draudimas. Audito įmonių išbraukimas iš audito įmonių sąrašo. Audito įmonių veikla ir teisės. Audito įmonių pareigos. Audito įmonių teisių apribojimas. Audito įmonių atsakomybė. Audito įmonės veiklos kokybės kontrolės sistema ir jos pagrindiniai elementai. Tarptautinės audito firmos. Išvados.
  Apskaita, referatas(20 puslapių)
  2006-02-07
 • Audito ir apskaitos rūšys

  Įvadas. Pagrindinis bendras audito ir apskaitos tikslas. Esminis skirtumas tarp audito ir apskaitos. Audito klasifikavimo požymiai. Audito rūšys pagal funkcinį požymį. Klasifikavimas pagal apimtį ir atlikėjus. Klasifikavimas laiko atžvilgiu. Klasifikavimas pagal privalomumą. Apskaitos rūšys. Išvados.
  Apskaita, referatas(12 puslapių)
  2010-05-24
 • Audito įrodymai – pagrindas auditoriaus nuomonei pagrįsti

  Įvadas. Audito įrodymų reikšmė, jų pakankamumas ir patikimumas. Audito įrodymų rūšys. Audito įrodymų rinkimo procedūros ir etapai. Audito įrodymų rinkimas tikrinant vadovybės pareiškimus. Išvados.
  Apskaita, namų darbas(13 puslapių)
  2009-04-06
 • Audito Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV) ypatumai lyginant su Lietuva

  Įvadas. Audito samprata ir būtinumas. Audito esmė ir atsiradimas. Auditą reglamentuojantys teisės aktai. Audito Lietuvoje vystymasis. Audito atsiradimas. Audito klasifikavimas. Audito Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV) ypatumai lyginant su Lietuva. Išvados.
  Apskaita, kursinis darbas(16 puslapių)
  2007-01-10
 • Audito klasifikavimas

  Įvadas. Audito apibrėžimas. Audito klasifikavimas pagal įvairius požymius. Audito klasifikavimas pagal funkcinį požymį. Audito klasifikavimas pagal apimtį ir atlikėjus. Audito klasifikavimas pagal privalomumą. Audito klasifikavimas pagal atlikimo laiką. Išvados.
  Apskaita, referatas(10 puslapių)
  2007-04-19
 • Audito kokybės kontrolės komitetas

  Įvadas. Audito kokybės kontrolės komitetas. Audito kokybės kontrolės komiteto veikla. Audito kokybės kontrolės komiteto 2006 metų darbo planas.
  Apskaita, referatas(8 puslapiai)
  2006-10-04
 • Audito organizavimas: AB "Vilniaus Vingis"

  Įvadas. Darbo tikslas: aptarti ir išanalizuoti įmonės vidaus audito organizavimą. AB "Vilniaus Vingis" charakteristika. Organizacijos tikslai. Organizacijos valdymo organai. Bendrovės akcijos ir akcininkai. Bendrovės personalas. Bendrovės produkcija. Audito organizavimas. Vidaus kontrolės sistema. Vidaus auditas. Banko operacijų kontrolė. Išvados.
  Apskaita, uždavinys(10 puslapių)
  2010-04-22
 • Audito planavimo vieta audito sistemoje

  Audito planavimo vieta audito sistemoje. Audito sistemos elementai. Audito strategija ir taktika. Audito standartas "planavimas". Auditoriaus darbo planavimas. Audito planas ir programos. Bendrasis audito planas ir jo veiksniai. Verslo žinojimas. Apskaitos ir vidaus kontrolės sistemų supratimas. Rizika ir reikšmingumas. Audito programa. Atsargų audito programa.
  Apskaita, kursinis darbas(15 puslapių)
  2006-05-15
 • Audito proceso nuoseklumas

  Įvadas. Darbo tikslas: Išanalizuoti audito etapus ir nuoseklumą. Pirmas audito etapas: pasirengimas auditui, audito strategija. Antras audito etapas: susipažinimas su įmonės veikla. Trečias audito etapas: audito planavimas. Ketvirtas audito etapas: audito medžiagos rinkimas. Penktas audito etapas: tikrinimas. Šeštasis audito etapas: auditoriaus ataskaitos ir išvados rengimas. Septintasis audito etapas: audito kontrolė. Išvados.
  Apskaita, analizė(5 puslapiai)
  2007-05-15
 • Audito raida pasaulyje ir Lietuvoje

  PowerPoint pristatymas. Audito atsiradimas. Audito susiformavimo vieta. Audito atsiradimo priežastys (2). Svarbiausias Audito istorijoje įvykis Lietuvoje. Pirmoji nacionalinė apskaitos ir audito įmonė. Tarptautinių audito įmonių steigimas Lietuvoje. Audito ir apskaitos instituto įkūrimas. Profesinės apskaitos ir audito organizacijos.
  Apskaita, pristatymas(10 skaidrių)
  2010-02-10
 • Audito raidos analizė Lietuvoje 1990 – 2006 metais

  Įvadas. Valstybinio, nepriklausomo bei vidaus audito raida. Valstybinio audito raida. Nepriklausomo audito raida. Audito sistemos kūrimo svarbiausi 3 etapai. Pirmojo Lietuvos audito sistemos kūrimo etapo svarbiausieji įvykiai. Antrojo audito sistemos kūrimo etapo svarbiausieji įvykiai. Trečiojo audito sistemos kūrimo etapo svarbiausieji įvykiai. Išvados.
  Apskaita, kursinis darbas(15 puslapių)
  2008-02-24
 • Audito reikšmingumas

  Įvadas. Darbo tikslas. Darbo metodai. Reikšmingumas. Reikšmingumo apibūdinimas ir esmė. Finansinių duomenų reikšmingumas. Klaidų reikšmingumas. Reikšmingumo nustatymo būdai. Audito rizikos. Audito rizikos apibūdinimas ir reikšmė. Rizikos koncepcija. Rizikų klasifikavimas ir tarpusavio ryšys. Įgimta, kontrolės ir neaptikimo rizika. Maža, vidutinė ir didelė rizika. Įprastinė ir specifinė rizika. Veiksniai, turintys įtakos audito rizikai. Reikšmingumo ir audito rizikos ryšys. Išvados.
  Apskaita, referatas(10 puslapių)
  2006-11-07
 • Audito reikšmingumas įmonei

  Įvadas. Audituota atskaitomybė – patikimesnė. Kam auditas privalomas. Laiku pasirinkta audito įmonė. Tarptautinio audito reikšmė. Išvados. Priedas.
  Apskaita, referatas(11 puslapių)
  2006-05-04
 • Audito reikšmingumas ir rizika

  Įvadas. Audito reikšmė. Reikšmingumas. Reikšmingumo ir audito rizikos ryšys. Reikšmingumas ir audito rizika, įvertinant audito įrodymą. Audito rizikos. Įgimta rizika. Kontrolės rizika. Aptikimo rizika. Audito rizika mažoje įmonėje. Rizikos ir klaidų materialumo rodikliai. Išvados.
  Apskaita, referatas(16 puslapių)
  2007-01-03
 • Audito rezultatų įforminimas

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti, kas sudaro audito rezultatų dokumentus ir kaip jie įforminami. Pagrindinės auditoriaus išvados dalys. Audito apimties pastraipa. Auditoriaus nuomonės pastraipa. Auditoriaus išvados data. Auditoriaus išvadų rūšys. Auditoriaus ataskaita. Išvados. Išnašos.
  Apskaita, referatas(11 puslapių)
  2008-05-09
 • Audito rizikos

  Įvadas. Audito rizikos samprata. Audito rizikos klasifikavimas. Audito rizikos rūšys. Įgimta rizika. Kontrolės rizika. Kontrolės rizikos įvertinimo, supratimo dokumentavimas ir kontrolės testai. Galutinis kontrolės rizikos įvertinimas. Neaptikimo rizika. Veiksniai įtakojantys audito riziką. Rizikos vertinimo anketos. Išvados. Priedai (3).
  Apskaita, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2007-01-17
 • Auditoriaus darbo dokumentai

  Įvadas. Darbo dokumentų apibūdinimas ir reikšmė. Darbo dokumentų funkcijos, forma ir turinys. Darbo dokumentų klasifikavimas. Išvados.
  Apskaita, referatas(10 puslapių)
  2007-01-30
 • Auditoriaus darbo dokumentai (2)

  Audito darbo dokumentų sąvoka. Audito darbo dokumentų funkcijos (tikslai). Audito darbo paskirstymas ir koordinavimas. Audito darbo kontroliavimas ir priežiūra. Ataskaitos pagrindimas. Atitikimas standartams. Kito audito planavimas ir atlikimas. Darbo dokumentų konfidencialumas, nuosavybės klausimai ir auditoriaus atsakomybė. Darbo dokumentų konfidencialumas ir saugumas. Audito darbo dokumentų nuosavybė. Darbo dokumentai ir auditoriaus atsakomybė. Nuomonių nesutapimas. Auditoriaus darbo dokumentai. Pastovios bylos. Einamosios bylos. Audito eigos administravimo dokumentai. Bandomasis balansas ir apibendrinimo sąrašas. Taisymų ir perklasifikavimo įrašai. Skaičiavimai, analizės, suderinimai, papildomi priedai. Patvirtinantys darbo dokumentai. Darbo dokumentų forma ir turinys. Pagrindiniai darbo dokumentų ruošimo principai. Darbo dokumentų kontrolė.
  Apskaita, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2007-05-03
 • Auditoriaus ir klientų santykių reguliavimas

  Santrauka. Auditorių ir klientų santykių reguliavimo svarba. Auditorių ir klientų santykių įforminimas. Audito sutartis. Auditoriaus ir kliento įsipareigojimai ir atsakomybė. Auditoriaus raštas. Audito sutarties ir auditoriaus rašto panašumai ir skirtumai. PowerPoint pristatymas (10 skaidrių).
  Apskaita, namų darbas(8 puslapiai)
  2009-10-16
 • Auditoriaus išvada

  Įvadas. Auditoriaus išvados apibūdinimas. Auditoriaus išvados rekvizitai. Auditoriaus išvados struktūra. Auditoriaus išvadų rūšys. Teigiama auditoriaus išvada. Sąlyginė auditoriaus išvada. Neigiama auditoriaus išvada. Atsisakymas pareikšti nuomonę. Auditoriaus išvados surašymas panaudojus kito auditoriaus darbą. Išvados. Priedai (3).
  Apskaita, referatas(15 puslapių)
  2008-12-06
Puslapyje rodyti po