Šperos.lt > Apskaita
Apskaita

(677 darbai)

Valdymo apskaita (8)10 valdymo apskaitos uždavinių su sprendimais. Pagamintos produkcijos savikainos ataskaita. Pelno (pajamų) ataskaita. Apskaičiuojame pridėtinių išlaidų sumą. Apskaičiuojame vieno gaminio dalinio pelno koeficientą. Apskaičiuojame gamybos pajėgumo laipsnį. Apskaičiuojame lūžio tašką vienetais. Apskaičiuojame ribinę gaminio kainą. Apskaičiuojame ribines kintamas išlaidas. Apskaičiuojame saugumo ribą atsižvelgiant į gaminio kainą. Apskaičiuojame saugumo ribą atsižvelgiant į gaminio kintamas išlaidas. Apskaičiuojame gaminio pastovias išlaidas. Nulinio lygio analizė. Pirmojo laipsnio analizė. Antrojo laipsnio analizė. Skaityti daugiau
Valdymo apskaita (9)Parengti pagamintos produkcijos savikainos ataskaitą. Apskaičiuoti pridėtinių išlaidų sąmatą. Pridėtinių išlaidų suma = 1 900+2 000+20 000+4 500= 28 400 Lt. Apskaičiuoti veiklos sąnaudas. Veiklos sąnaudos = 10 000+15 000+1 500+3 500 = 30 000 Lt. Parengti pagamintos produkcijos savikainos ataskaitą. Apskaičiuoti, kiek gaminių reikės parduoti, kad uždirbti 20 000 Lt. pelno. Pertvarkyti pelno (nuostolio) ataskaitą į ribinio (dalinio) pelno ataskaitą. Apskaičiuoti įmonės ribinio (dalinio) pelno koeficientą. Apskaičiuoti vieno gaminio ribinį (dalinį) pelną. Pabaigti biudžetus, apskaičiuoti nukrypimus nuo biudžeto, nurodyti palankius ir nepalankius nukrypimus. Parengti nulinio, pirmojo, antrojo lygio biudžetus. Apskaičiuoti kokie yra biudžetiniai ir faktiniai rodikliai. Pardavimų pajamos, dalinis pelnas, veiklos pelnas. Apskaičiuoti nukrypimus nuo pagrindinių medžiagų išlaidų dėl kainų pokyčio. Paskirstyti aptarnaujančio padalinio – transporto baro padarytas sausio mėnesio išlaidas. Išlaidų paskirstymo koeficientas. Paskirstyti aptarnaujančio padalinio – transporto baro padarytas sausio mėnesio išlaidas. Apskaičiuoti užsakymo A savikainą. Skaityti daugiau
Valdymo apskaitos informacija ir jos kaupimas bei panaudojimas įmonėje "Lietuvos kino teatras"Įvadas. Valdymo apskaitos esmė. Finansinė ir menedžmento apskaita. Finansinės apskaitos ribotumai. Menedžmento (vadybinės) apskaitos ribotumai. Gamybos išlaidos. UAB "Lietuvos kino teatras". UAB "Lietuvos kino teatras" įkūrimo istorija. UAB "Lietuvos kino teatras" veiklos pobūdis. Valdymo apskaita UAB "Lietuvos kino teatras". Kainų politika "Lietuvos kino teatras". Konkurentinė aplinka. Žiūrovų lankomumo bei pajamų apskaita. Išvados. Skaityti daugiau
Valdymo apskaitos informacijos panaudojimas vidaus kontroleiĮvadas. Apskaita, kaip informacinė sistema. Valdymo apskaitos informacijos principai. Valdymo apskaitos kontrolei ciklai ir procedūros. Kontrolės ciklai. Išvados. Skaityti daugiau
Valdymo apskaitos samprataValdymo apskaita – sprendimų priėmimo sistema. Valdymo apskaitos samprata. Išlaidų klasifikavimas ir jų apskaita. Tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, jų rūšys. Atsargų apskaita ir įvertinimo metodai. Konkrečių kainų metodas. Skaityti daugiau
Valdymo apskaitos sistemos ir jų skiriamieji bruožaiLabiausiai žinomos BAS klasifikacijos sukurtos. Apskaitos sistemas mokslininkai skirsto dažniausiai atsižvelgdami. Reikėtų pabrėžt socialinės aplinkos faktorius, kurie lemia buhalterinės apskaitos sistemų įvairovę. Buhalterinės apskaitos sistemų klasifikacija. Anglų – amerikiečių apskaitos sistema. Kontinentinė apskaitos sistema. Kontinentinei apskaitos sistemai prisikaromos šalys. Lotynų Amerikos apskaitos sistemai prisikaromos šalys. Skaityti daugiau
Valdymo apskaitos sistemos kūrimas ir taikymasValdymo apskaitos sistemos kūrimo pagrindiniai reikalavimai ir variantai. Valdymo apskaitos informacijos rinkimas, klasifikavimas ir naudojimas. Valdymo apskaitos informacijos vertingumas. Vidaus atskaitomybės rengimas. Buhalterių vaidmuo tvarkant valdymo apskaitą. Skaityti daugiau
Valdymo apskaitos teorijaĮvadas. Valdymo apskaitos esmė. Valdymo apskaitos sistemos diegimas įmonėje. Išlaidų apskaita. Išlaidų samprata ir klasifikavimas. Produkto gamybinių išlaidų struktūra. Produkcijos savikainos kalkuliavimo metodai. Produkcijos išlaidų apskaitos sistemos. Užsakyminė išlaidų apskaitos sistema. Procesinė išlaidų apskaitos sistema. Valdymo apskaita sprendimams. Pelnas ir ribinės pajamos. Veiklos apimties lūžio taško analizė. Tikslinis pelnas. Tikslinė veiklos apimtis. Paklausos įtaka nuostolingumo ribai. Saugumo riba. Kainodaros sprendimai. Valdymo apskaita planavimui. Įmonės biudžeto sudarymas. Įmonės biudžeto balansavimas. Valdymo apskaita kontrolei. Skaityti daugiau
Veiklos analizė: AB "Vilkyškių pieninė"Modulio "Įmonės veiklos analizė" namų darbas. Įvadas. Įmonės veiklos pristatymas. Horizontalioji ir vertikalioji finansinių ataskaitų analizė. Horizontali analizė. AB "Vilkyškių pieninė" ilgalaikio ir trumpalaikio turto dinamika 2008 – 2010 metais. AB "Vilkyškių pieninė" ilgalaikio turto straipsnių dinamika 2008 – 2010 metais. AB "Vilkyškių pieninė" trumpalaikio turto straipsnių dinamika 2008 – 2010 metais. AB "Vilkyškių pieninė" nuosavo kapitalo bei ilgalaikių ir trumpalaikių įsipareigojimų dinamika 2008 – 2010metais. AB "Vilkyškių pieninė" nuosavo kapitalo straipsnių dinamika 2008 – 2010metais. AB "Vilkyškių pieninė" ilgalaikių ir trumpalaikių įsipareigojimų dinamika 2008 – 2010metais. AB "Vilkyškių pieninė" bendrojo, veiklos ir grynojo pelno (nuostolio) dinamika 2008 – 2010 metais. Vertikali analizė. AB "Vilkyškių pieninė" ilgalaikio ir trumpalaikio struktūra 2008 – 2010 metais. AB "Vilkyškių pieninė" ilgalaikio turto struktūra 2008 – 2010 metais. AB "Vilkyškių pieninė"trumpalaikio turto struktūra 2008 – 2010 metais. AB "Vilkyškių pieninė" nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų struktūra 2008 – 2010 metais. AB "Vilkyškių pieninė" nuosavo kapitalo struktūra 2008 – 2010 metais. AB "Vilkyškių pieninė" ilgalaikių įsipareigojimų struktūra 2008 – 2010 metais. AB "Vilkyškių pieninė" trumpalaikių įsipareigojimų struktūra 2007 – 2009 metais. Santykinių rodiklių analizė pagal nagrinėjamas rodiklių grupes. Turto bei nuosavo kapitalo pelningumo Du Pont analizė. Įmonės rizikos įžvalga ir bankroto tikimybės vertinimas. Apibendrintas įmonės būklės vertinimas, veiklos tobulinimo galimybių išryškinimas bei pasiūlymų formavimas. Skaityti daugiau
Veiklos audito apžvalga ir problemos LietuvojeĮvadas. Audito istorija Lietuvoje. Veiklos audito apžvalga. Pagrindinės veiklos audito tikslo, masto ir atlikimo nuostatos. Veiklos audito standartai. Veiklos audito problemos. Kada atliekamas veiklos auditas? Veiklos auditorių darbų kontrolinis sąrašas. Audito problemų formulavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Veiklos audito standartaiĮvadas. Etikos kodekso sukūrimo esmė. Audito standartų išleidimo esmė. Audito standartų sudėtis. Pagrindiniai principai valstybės audite. Bendrieji veiklos audito standartai. Darbo standartai valstybės audite. Planavimo standartai. Darbo priežiūros ir kontrolės standartai. Įstatymų ir reglamentų laikymasis. Audito įrodymai. Ataskaitų standartai valstybės audite. Veiklos audito problemos. Išvados. Skaityti daugiau
Veiklos finansine analizė: AB "Anykščių vynas"Anotacija. Apie įmonę. Įmonės nuostatai. Komercinė – ūkinė veikla. Akcininkų teisės ir pareigos. Bendrovės valdymas. Bendrovės paskirstymas. Dividendų skelbimas ir mokėjimas. Bendrovės reorganizavimas ir likvidavimas. Rinkos apžvalga. AB "Anykščių vynas" veiklos finansinė analizė. Balanso analizė. Horizontalioji balanso analizė. Vertikalioji balanso analizė. Pelno (nuostolio) ataskaita. Pelno (nuostolių) vertikalioji ataskaita. Pelno (nuostolių) horizontalioji ataskaita. Santykiniai pelningumo ir mokumo rodikliai. Turto pelningumo rodikliai. Kapitalo pelningumo rodiklių analizė. Trumpalaikio mokumo rodiklių analizė. Ilgalaikio mokumo rodiklių analizė. Išvada. Skaityti daugiau
Veiklos sąnaudų apskaitaĮvadas. Sąnaudų apskaita (11 VAS). Pirkimų nuolaidų ir nukainojimų apskaita. Sąnaudų kompensavimo apskaita. Veiklos sąnaudos. Pardavimo sąnaudos. Bendrosios ir administracinės sąnaudos. Pajamų ir sąnaudų pripažinimas. Bendrieji apskaitos principai. Pajamų ir sąnaudų pripažinimas pagal pinigų apskaitos principą. Pinigų apskaitos principo taikymas. Apskaitos principo pasirinkimas ir keitimas. Leidžiami atskaitymai ir ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo arba amortizacijos sąnaudos. Nusidėvėjimo arba amortizacijos skaičiavimo apribojimai. Nuosavo, nuomojamo arba panaudos būdu naudojamo materialiojo ilgalaikio turto eksploatavimo, remonto arba rekonstravimo sąnaudos. Komandiruočių sąnaudos. Reklamos ir reprezentacijos sąnaudos. Natūralios netekties nuostoliai. Mokesčiai. Beviltiškos skolos. Įmokos darbuotojų naudai. Specialieji kredito įstaigų ir draudimo įmonių atidėjimai. Parama. Narių mokesčiai, įnašai ir įmokos. Mokestinio laikotarpio nuostolių perkėlimas. Neleidžiami atskaitymai. Išvados. Skaityti daugiau
Veiklos sąnaudų apskaita: UAB "Spynų pasaulis"Įvadas. Veiklos sąnaudų apskaitos teoriniai pagrindai. Veiklos sąnaudų pripažinimas. Veiklos sąnaudų įvertinimas. Veiklos sąnaudų apskaita. Sąnaudų apskaita taikant periodiškai apskaitomų atsargų būdą. Sąnaudų apskaita taikant nuolat apskaitomų atsargų būdą. Pajamų, sąnaudų ir kainų priklausomybė. Veiklos sąnaudų sudedamosios dalys. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo apskaita. Ilgalaikio nematerialiojo turto amortizacija. Įstatymai, įtakojantys veiklos sąnaudų apskaitą. Veiklos sąnaudų apskaita UAB "Spynų pasaulis". UAB "Spynų pasaulis" apibūdinimas. Įmonės veiklos sąnaudų apskaitos politika. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo skaičiavimas įmonėje. Veiklos sąnaudų įvertinimui naudojamos sąskaitos. Pelno (nuostolio) ataskaita bei jos reikšmė. UAB "Spynų pasaulis" pelno (nuostolio) ataskaita. Išvados ir pasiūlymai. Išnašos. Priedai (2). Skaityti daugiau
Veiklos sričių apskaitos ypatumaiPelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų, viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų ir biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos panašumai ir skirtumai. Ilgalaikio ir trumpalaikio turto įsigijimo ir jo finansavimo apskaitos ypatumai. Ilgalaikiam ir trumpalaikiam turtui įsigyti skirtų lėšų išlaidų ir pinigų apskaitos tarpusavio derinimo ypatumai. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo apskaitos ypatumai. Atsargų apskaitos ypatumai biudžetinėse įstaigose. Ilgalaikio turto apskaita. Atsargų apskaita. Pagrindiniai viešųjų ir biudžetinių įstaigų apskaitos tvarkymo skirtumai. Veiklos rezultatų ataskaitų rodikliai ir jų sudarymo ypatumai viešosiose įstaigose. Veiklos rezultatų ataskaitų rodiklių skirtingumas ir panašumas. Skaityti daugiau
Vėjo elektrinių parko ekonominių rodiklių skaičiavimasApskaičiuoti šiuos naujai statomo vėjo elektrinių parko ekonominius rodiklius: Sumines vėjo elektrinių parko kapitalines investicijas K. Metines vėjo elektrinių parko techninės priežiūros išlaidas. Metinį vėjo elektrinių parko nusidėvėjimą. Metinį turto mokesčio dydį. Suminius metinius kaštus. Metinę elektros energijos gamybą. Metines pajamas už parduotą elektros energiją. Metinį pelną. Metinį pelno mokestį. Paskolos grąžinimo grafiką (grąžinimas pastovus): paskolos ir palūkanų dalies pasiskirstymą kiekvienais metais (pateikti ir grafiškai). Grynųjų pinigų srautą. Vidutinius svertinius kapitalo kaštus (WACC). Vidinę pelno normą. Vėjo elektrinių parko nediskontuotą ir diskontuotą atsipirkimo laiką. Projekto grynąją diskontuotą (esamąją) vertę. Sudaryti projekto balansą. Apskaičiuoti ribinę elektros energijos supirkimo kainą, kuriai esant projektą yra tikslinga įgyvendinti. Atlikti projekto jautrumo analizę, apskaičiuojant vidinę pelno normą. Priedas (1). Skaityti daugiau
Verslo apskaita - balansasDokumentavimas. Inventorizavimas. Sąskaitos. Dvejybinis įrašas. Įkainojimas. Kalkuliavimas. Atskaitomybė. Apskaitos proceso nuoseklumas. Materialiojo ilgalaikio turto apskaita. Nematerialiojo ilgalaikio turto apskaita. Ilgalaikio finansinio turto apskaita. Periodinė atsargų apskaita prekybos įmonėse. Žaliavų ir medžiagų sąskaitos. Piniginio turto apskaita. Balansas. Skaityti daugiau
Verslo apskaita: AB "Estelita"Įvadas. Uždavinio sąlyga. Įmonės balansas. Pelno (nuostolio) ataskaita. Praktinė dalis. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo apskaitos standartaiVerslo apskaitos standartas "Finansinė atskaitomybė". Verslo apskaitos standartas "Balansas". Verslo apskaitos standartas "Pelno (nuostolių) ataskaita". Verslo apskaitos standartas "Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita". Verslo apskaitos standartas "Pinigų srautų ataskaita". Verslo apskaitos standartas "Aiškinamasis raštas". Verslo apskaitos standartas "Apskaitos politikos, apskaitinių įvertinimų keitimas ir klaidų taisymas". Verslo apskaitos standartas "Nuosavas kapitalas". Verslo apskaitos standartas "Atsargos". Verslo apskaitos standartas "Pardavimo pajamos". Verslo apskaitos standartas "Pardavimo savikaina ir veiklos sąnaudos". Verslo apskaitos standartas "Ilgalaikis materialusis turtas". Verslo apskaitos standartas "Nematerialusis turtas". Verslo apskaitos standartas "Verslo jungimai". Verslo apskaitos standartas "Investicijos į asocijuotas įmones". Verslo apskaitos standartas "Konsoliduota finansinė atskaitomybė ir investicijos į dukterines įmones". Verslo apskaitos standartas "Atidėjimai, neapibrėžtieji įsipareigojimai ir turtas bei pobalansiniai įvykiai". Verslo apskaitos standartas "Nuoma, lizingas (finansinė nuoma) ir panauda". Verslo apskaitos standartas "Užsienio valiutos kurso pasikeitimas". Verslo apskaitos standartas "Dotacijos ir subsidijos". Verslo apskaitos standartų aptarimas. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo apskaitos standartai (2)Visi verslo apskaitos standartai: Finansinė atskaitomybė, Balansas, Pelno (nuostolių) ataskaita, Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita, Pinigų srautų ataskaita, Aiškinamasis raštas, Apskaitos politikos, apskaitinių įvertinimų keitimas ir klaidų taisymas, Nuosavas kapitalas, Atsargos, Pardavimo pajamos, Pardavimo savikaina ir veiklos sąnaudos, Ilgalaikis materialus turtas, Nematerialus turtas, Verslo jungimai, Investicijos į asocijuotas įmones, Konsoliduota finansinė atskaitomybė ir investicijos į dukterines įmones, Biologinis turtas, Atidėjimai, neapibrėžtieji įsipareigojimai ir turtas bei po balansiniai įvykiai, Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai, Nuoma, lizingas (finansinė nuoma) ir panauda, Dotacijos ir subsidijos, Užsienio valiutos kurso pakeitimas, Turto nuvertėjimas, Pelno mokestis, Statybos ir kitos ilgalaikės sutartys. Išvados. Skaityti daugiau
...