Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Apskaita>Apskaitos referatai

Apskaitos referatai (207 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Apskaitos istorija. Istorinė raida

  Įvadas. Apskaita Mesopotamijoje, 3500 m. pr. Kr. Apskaita Senovės Egipte, Kinijoje, Graikijoje ir Romoje. Viduramžių apskaita. Renesansas Italijoje: dvejybinės apskaitos gimimas. Luka Pačioli ir "Summa". "Summos" svarba. Apskaitos raida kapitalistinėje santvarkoje. Apskaita XX amžiuje ir vėliau. Apskaitos raida iki Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo. Apskaitos raida tarpukario nepriklausomoje. Lietuvoje ir Antrojo pasaulinio karo metais. Apskaitos tvarkymas sovietų valdžios metais. Apskaitos tvarkymas atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę. Išvados.
  Apskaita, referatas(15 puslapių)
  2011-01-24
 • Apskaitos kompiuterizavimas

  Įvadas. Kompiuterizuota apskaita ir jos naudojimo tikslingumas. Skaičiavimo technikos naudojimo raida ekonominei informacijai tvarkyti. Prielaidos naudoti kompiuterius buhalterinei apskaitai tvarkyti. Apskaitos kompiuterizavimo tikslingumo pagrindimas. Kompleksinė kompiuterizuota apskaita ir integruotas informacijos tvarkymas. Kompiuterizuotos buhalterines apskaitos sistemos. Kompiuterizuotos apskaitos diegimo projektas. Išvados.
  Apskaita, referatas(11 puslapių)
  2005-09-24
 • Apskaitos kompiuterizavimas (2)

  Įvadas. Apskaitos kompiuterizavimo reikšmė. Apskaitos kompiuterizavimo problemos. Scala programos pristatymas. Apskaitos kompiuterizavimo tikslingumas. Išvados. Priedai (2)
  Apskaita, referatas(15 puslapių)
  2006-04-05
 • Apskaitos kompiuterizavimas įmonėse

  Įvadas. Apskaitos kompiuterizavimas įmonėse. Kompiuteriai ir internetas įmonėse. Išvados.
  Apskaita, referatas(9 puslapiai)
  2007-02-02
 • Apskaitos kompiuterizavimo esmė

  Įvadas. Tikslas atskleisti apskaitos kompiuterizavimo esmę ir parodyti jos privalumus. Apskaitos duomenų automatizuotas tvarkymas. Automatizuotos apskaitos efektyvumas. Apskaitos automatizavimo efektyvumo didinimas. Išvados.
  Apskaita, referatas(10 puslapių)
  2008-02-12
 • Apskaitos objektai ir verslo organizavimo formos

  Įvadas. Apskaitos objektai. Turtas. Nuosavybė. Verslo organizavimo formos. Valstybės ir vietos savivaldybės. Individualioji (personalinė) įmonė. Ūkinė bendrija. Akcinės bendrovė. Išvados.
  Apskaita, referatas(11 puslapių)
  2007-06-04
 • Apskaitos organizavimas (2)

  Įvadas. Apskaitos organizavimas skirtingų tipų įmonėse. Buhalterinės apskaitos sąskaitos ir dvejybinis įrašas. Buhalterinės apskaitos sąskaitos. Dvejybinis įrašas buhalterinės apskaitos sąskaitose. Sąskaitų planas. Apskaitos proceso nuoseklumas. Išvados.
  Apskaita, referatas(8 puslapiai)
  2007-02-14
 • Apskaitos organizavimas įmonėje

  Įvadas. Bendrieji apskaitos organizavimo principai . Apskaitos tarnyba. Buhalterio pareigos ir atsakomybė. Apskaitos politika. Apskaitos ir atsakomybės reglamentavimas. Tarptautiniai apskaitos standartai ir Europos sąjungos direktyvos. Apskaitos dokumentai, jų rekvizitai ir juridinė galia. Apskaitos registrai. Klaidos apskaitoje ir jų taisymas.
  Apskaita, referatas(12 puslapių)
  2007-03-23
 • Apskaitos organizavimas įmonėje (2)

  Įvadas. Apskaitos politika. Apskaitos tvarkymo sistema. Bendrosios apskaitos nuostatos. Apskaitos dokumentai ir registrai. Verslo ir apskaitos standartai. Apskaitos politikos praktinis valdymas. Išvados.
  Apskaita, referatas(13 puslapių)
  2007-12-04
 • Apskaitos organizavimas viešojo sektoriaus organizacijose ir verslo įmonėje

  Įvadas. Įmonių klasifikacija. Apskaitos politika. Apskaitos politikos objektų palyginimas biudžetinėse įstaigose bei verslo įmonėse. Apskaitos vedimo tvarka. Apskaitos dokumentų saugojimo tvarka. Darbo užmokesčio skaičiavimo ir mokėjimo tvarka. Buhalterinės apskaitos dokumentai. Biudžetinės įstaigos apskaitos dokumentų rūšys. Piniginiai dokumentai. Apskaitos formos ir jų taikymas. Memorialinė-orderinė apskaitos forma. Žurnalinė-orderinė apskaitos forma. Didžioji knyga. Jos pildymo tvarka. Išvados. Priedai (6). Išnašos.
  Apskaita, referatas(35 puslapiai)
  2008-03-21
 • Apskaitos politika

  Įvadas. Apskaitos politikos samprata. Apskaitos politikos reglamentavimas. Apskaitos politikos realizavimas. Apskaitos politikos sudėtinės dalys. Bendroji dalis (apskaitos politikos organizacinis aspektas). Apskaitos technika (apskaitos politikos techninis aspektas). Apskaitos ir mokesčių skaičiavimo metodika (apskaitos politikos metodinis aspektas). Apskaitos politikos atskleidimas. Apskaitos politikos pakeitimas. Apskaitos politikos keitimo atskleidimas finansinėje atskaitomybėje. Apskaitinių įvertinimų keitimas. Apskaitinių įvertinimų pakeitimo atskleidimas finansinėje atskaitomybėje. Išvados.
  Apskaita, referatas(17 puslapių)
  2005-09-06
 • Apskaitos politikos įgyvendinimas metodiniu aspektu

  Įvadas. Apskaitos politikos samprata. Metodiniai apskaitos politikos elementai. Ilgalaikio materialaus turto apskaita. Trumpalaikio turto apskaita. Nuosavo kapitalo apskaita. Dotacijų ir subsidijų apskaita. Įsipareigojimų apskaita. Pajamų ir sąnaudų pripažinimas. Išvados.
  Apskaita, referatas(8 puslapiai)
  2007-02-19
 • Apskaitos politikos pagrindiniai bruožai ir susidariusios rengimo problemos įgyvendinimo pradžioje

  Įvadas. Apskaitos politikos pagrindiniai bruožai. VAS (Verslo apskaitų standartų) nuostatose naudojamų sąvokų esmės neatitikimas. Kai kurie apskaitos politikos taikymo ypatumai. Apskaitos politikos nuostatų reglamentavimas. Kai kurie VAS (Verslo apskaitų standartų) taikymo ypatumai apskaitos politikoje. Apskaitos metodikos ir metodologijos esmė. Paskaitos metodikos paruošimas ir sudėtinės dalys. Apskaitos metodologijos samprata ir taikymas. Apskaitos politikos sudėtis ir tvirtinimas. Išvados.
  Apskaita, referatas(16 puslapių)
  2010-05-03
 • Apskaitos politikos realizavimas įmonėje

  Įvadas. Apskaitos politikos realizavimas įmonėje. Apskaitos politikos sudėtinės dalys. Apskaitos politikos, apskaitinių įvertinimų keitimas ir klaidų taisymas. Išvados.
  Apskaita, referatas(8 puslapiai)
  2006-06-19
 • Apskaitos politikos realizavimas įmonėje (2)

  Įvadas. Įmonės apskaitos politikos esmė. Apskaitos organizavimas. Apskaitos technika. Apskaitos metodika. 7-asis verslo apskaitos standartas "apskaitos politikos, Apskaitinių įvertinimų keitimas ir klaidų taisymas". Išvados.
  Apskaita, referatas(19 puslapių)
  2006-12-28
 • Apskaitos politikos realizavimas įmonėje (3)

  Įvadas. Įmonės apskaitos politikos esmė. Apskaitos politikos keitimas. Apskaitinių įvertinimų keitimas. Apskaitos klaidų taisymas. Apskaitos politikos įgyvendinimo aspektai. Išvados.
  Apskaita, referatas(10 puslapių)
  2007-10-02
 • Apskaitos politikos reglamentavimas

  Įvadas. Apskaitos politikos reglamentavimas. Bendrieji apskaitos principai. Tarptautiniai apskaitos standartai. Europos Sąjungos (ES) direktyvos. Lietuvos Respublikos (LR) buhalterinės apskaitos įstatymas. Apskaitos politikos realizavimas įmonėje. Išvados.
  Apskaita, referatas(9 puslapiai)
  2008-03-26
 • Apskaitos politikos reglamentavimas Lietuvos Respublikoje (LR)

  Įvadas. Buhalterinės apskaitos įstatymas (2001-11-06). Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas (2001-11-06). Įmonių konsoliduotos finansinės atskaitomybės įstatymas (2001-11-06). Bendrieji apskaitos principai (BAP). Apskaitos politikos, apskaitinių įvertinimų keitimas ir klaidų taisymas. Išvados.
  Apskaita, referatas(9 puslapiai)
  2006-04-14
 • Apskaitos politikos reglamentavimas tarptautiniu mastu

  Įvadas. Bendrieji apskaitos principai. Tarptautiniai apskaitos standartai (TAS). 8-asis Tarptautinis apskaitos standartas. Europos Sąjungos direktyvos. Išvados.
  Apskaita, referatas(19 puslapių)
  2006-02-14
 • Apskaitos procesas ir jo organizavimo nuoseklumas

  Įvadas. Apskaitos reglamentavimas ir apskaitos modeliai. Bendrieji apskaitos principai. Ekonominiai procesai finansinėje apskaitoje ir atskaitomybėje. Apskaitos proceso organizavimas. Buhalterinės apskaitos sąskaitos ir dvejybinis įrašas. Apskaitos proceso nuoseklumas. Įmonių prekybinės veiklos apskaita. Piniginio turto apskaita. Išvados.
  Apskaita, referatas(16 puslapių)
  2006-03-31
Puslapyje rodyti po