Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Apskaita

Apskaita (677 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Atsargų valdymas: statybos įmonė

  Įvadas. Tikslas: suformuluoti ir išspręsti atsargų valdymo uždavinį, pritaikant matematinį ir kompiuterinį modelius ir išanalizuoti gautus sprendimo rezultatus, įvertinant optimaliausią galimo sprendimo situaciją. Atsargų valdymo modeliavimas. Atsargų klasifikacija. Atsargų valdymo sistemos. Atsargų valdymo modeliai. Atsargų valdymas paslaugų sferoje. Verbalinis uždavinio modelis. Matematinis uždavinio modelis. Kompiuterinis uždavinio modelis. Rezultatų analizė. Išvados.
  Apskaita, kursinis darbas(12 puslapių)
  2008-06-04
 • Atsargų valdymo problemos: UAB "Jovitėlė"

  Įvadas. Atsargų apibūdinimas, jų rūšys ir įkainojimo metodai. Atsargų esmė ir rūšys. Atsargų klasifikavimas. Atsargų įkainojimo metodai. Atsargų apskaitos modeliai, įsigijimas ir nurašymas, jų įvertinimo metodai. Atsargų įsigijimo ir nurašymo operacijos. Atsargų įsigijimo ir pasigaminimo vertė. Atsargų įvertinimas grynąja galimo realizavimo verte. Atsargų sunaudojimo (pardavimo) apskaitos būdai. Atsargų valdymo problemos "Jovitėlės" įmonėje. "Jovitėlės" įmonės charakteristika. Įmonės atsargų inventorizacija. Atsargų inventorizacijos problemos ir jų sprendimo būdai. Išvados. Priedai (3).
  Apskaita, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2007-11-10
 • Atsiskaitymas su debitoriais ir kreditoriais apskaita

  Įvadas. Prekybinės veiklos esmė. Prekių sąvoka apskaitoje. Įmonės turtas padidėja. Ypatingi pardavimų atvejai. Dažniausiai naudojami pardavimo būdai. PVM mokesčio tarifai yra šie. Išvados.
  Apskaita, referatas(11 puslapių)
  2007-01-29
 • Atsiskaitymų negrynais pinigais formos

  Įvadas. Piniginių atsiskaitymų paskirtis. Negrynųjų pinigų apyvartos teisinis reguliavimas. Atsiskaitymų negrynaisiais pinigais formos (rūšys). Mokėjimo pavedimai. Inkariniai pavedimai. Akredityvai. Čekiai. Vekseliai. Debeto pavedimai. Banko (debeto, kredito) kortelė. Iš anksto apmokėta banko kortelė. Ne banko kortelė. Atsiskaitymai negrynais pinigais Lietuvoje. Išvados.
  Apskaita, referatas(21 puslapis)
  2008-03-11
 • Atsiskaitymų su atskaitingais asmenimis apskaita. Įmonės skolų ir įsipareigojimų apskaita. Abejotinų skolų dydžio apskaičiavimas ir beviltiškų skolų nurašymas

  Įžanga. Atsiskaitymų su atskaitingais asmenimis apskaita. Atsiskaitymų su atskaitingais asmenimis apskaita. Atsiskaitymų su atskaitingais asmenimis apskaitos kortelės pavyzdys. Apskaitoje registruojant atskaitingai išduotas sumas dažniausiai daromos tokios klaidos. Įmonės skolų ir įsipareigojimų apskaita. Ištrauka iš balanso. Bendroji kreditorinių įsiskolinimų apskaitos schema. Svarbiausios įmonės skolų ir įsipareigojimų rūšys bei jų apskaita. Sukauptų sąnaudų registravimas Didžiosios knygos sąskaitose. Ateinančių laikotarpių pajamų registravimas Didžiosios knygos sąskaitose. Abejotinų skolų dydžio apskaičiavimas. Pardavimų pajamų neapmokėjimo analizė. Įmonės pirkėjų skolų analizė. Prognozuojamos beviltiškų skolų sąnaudų sumos apskaičiavimas. Beviltiškų skolų nurašymas. Abejotinų pirkėjų įsiskolinimų nurašymas ir beviltiškų skolų sąnaudų registravimas tiesioginiu būdu. Išvados.
  Apskaita, referatas(25 puslapiai)
  2007-02-01
 • Atsiskaitymų su darbuotojais ir jų apskaita ikimokyklinio ugdymo įstaigose

  Įvadas. Ikimokyklinis ugdymas bei jo esmė. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų vykdomos programos bei jų finansavimas. Pagrindiniai darbo apmokėjimo sistemos reikalavimai. Darbo užmokesčio nustatymas. Darbo užmokesčio skaičiavimas ir jo apskaita. Atostogų suteikimas ir atostoginių skaičiavimas. Ligos pašalpa. Išvados.
  Apskaita, kursinis darbas(13 puslapių)
  2006-05-15
 • Atsiskaitymų su debitoriais apskaita

  Bendras apibūdinimas. Tikslas ir uždaviniai. Kompiuterizuojamas objektas. Skaičiavimo periodiškumas ir trukmė. Uždavinio informaciniai srautai. Veiksmų paskirstymas tarp personalo ir kompiuterio. Rezultatiniai duomenys. Pradiniai duomenys. Matematinis modelis ir sprendimas. Rezultatinių rodiklių aprašas. Pradinių rodiklių aprašas. Skaičiavimų formulės. Technologinis procesas.
  Apskaita, uždavinys(6 puslapiai)
  2008-05-23
 • Atsiskaitymų su pirkėjais formos, dokumentai, apskaita ir kontrolė: transporto priemonių remontas ir prekyba atsarginėmis detalėmis UAB "Autotesa"

  Įvadas. Atsiskaitymų su pirkėjais formos ir dokumentai. Atsiskaitymų su pirkėjais apskaita UAB "Autotesa". Pirkėjų įsiskolinimų samprata. Prekybos nuolaidų apskaita. Valiutų kursų įtaka. Parduotų prekių grąžinimai ir nukainojimai. Pirkėjų skolos, pardavus prekes išsimokėtinai. Faktoringo apskaita. Abejotinos ir beviltiškos skolos. Skolų fiksavimo skirtumai tarp VAS ir PMĮ. Pirkėjų skolų įtaka finansinėje atskaitomybėje. Atsiskaitymų su pirkėjais apskaitos kontrolė. Atsiskaitymų apskaitos politikos nustatymas. Pirkėjų skolų kontrolė. UAB "Autotesa" finansiniai rodikliai vidiniams ir išoriniams vartotojams. Finansiniai rodikliai išoriniams vartotojams (pirkėjams). Finansiniai rodikliai vidiniams vartotojams.
  Apskaita, kursinis darbas(46 puslapiai)
  2010-02-26
 • Atsiskaitymų su pirkėjais ir tiekėjais analizė: vamzdynų įrengimo paslaugų UAB "Para"

  Įvadas. Literatūros apžvalga. Įmonės apibūdinimas. Pagrindiniai įmonės veiklos rodikliai. UAB "Para" likvidumo koeficientai. UAB "Para" stabilumo koeficientai. UAB "Para" turto grąžos koeficientas. UAB "Para" pelningumo rodikliai. UAB "Para" augimo koeficientai. Finansinio darbo organizavimas. Atsiskaitymų su pirkėjais ir tiekėjais analizė. Atsiskaitymų su pirkėjais analizė. UAB "Para" pirkėjų įsiskolinimų pokytis. Atsiskaitymų su tiekėjais analizė. UAB "Para" skolų tiekėjams pokytis 1998–2002 m. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (6). Darbas iliustruotas lentelėmis.
  Apskaita, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2008-01-07
 • Atsiskaitymų su tiekėjais ir pirkėjais apskaita

  Įvadas. Atsiskaitymų būdų įvairovė. Kaip banko klientui pasirinkti tinkamiausią atsiskaitymo būdą. Atsiskaitymai mokėjimo pavedimais. Pirkimų ciklas. Pirkimų skolon žurnalas. Pinigų mokėjimo žurnalas. Pirkimo ir pinigų mokėjimo žurnalas. Pardavimų ciklas. Pardavimo skolon žurnalas. Pinigų gavimo žurnalas. Pardavimų ir pinigų gavimo žurnalas. Pridėtinės vertės mokestis. Dokumentai, kuriuos pateikė įmonė. Dokumentų apibendrinimas. Išvados.
  Apskaita, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2006-05-31
 • Atsiskaitymų su tiekėjais, pirkėjais ir užsakovais organizavimas: UAB "Ortopedijos centras"

  Įvadas. Literatūros apžvalga. UAB "Ortopedijos centras" apibūdinimas. Veiklos pobūdis. Atsiskaitymų su tiekėjais, pirkėjais užsakovais organizavimas. Atsiskaitymų dokumentai. Atsiskaitymo kortelės ir jų rūšys. Išvados ir pasiūlymai.
  Apskaita, kursinis darbas(21 puslapis)
  2006-03-31
 • Atsiskaitymų už darbą apskaita Alytaus miesto savivaldybėje

  Literatūros apžvalga. Alytaus miesto savivaldybės apibūdinimas. Administracijos struktūra. Atsiskaitymų už darbą apskaita Alytaus miesto savivaldybėje. Išvados ir pasiūlymai.
  Apskaita, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2005-05-30
 • Atsiskaitymų už darbą organizavimas kompiuterizuotoje darbo užmokesčio apskaitoje

  Informacijos prasmė ir reikalingumas apskaitoje. Informacijos savybės. Atsiskaitymų už darbą organizavimas kompiuterizuotoje darbo užmokesčio apskaitoje. Apmokėjimo už darbą organizavimas. Atsiskaitymų už darbą organizavimas BONUS apskaitos programa. Išvados.
  Apskaita, referatas(21 puslapis)
  2005-10-04
 • Atsiskaitymų už darbą organizavimas kompiuterizuotoje darbo užmokesčio apskaitoje (2)

  Įvadas. Atsiskaitymų už darbą apskaitos ypatybės. Atsiskaitymų už darbą organizavimas kompiuterizuotoje darbo užmokesčio apskaitoje. Informacijos klasifikatorių rengimas. Pradinės kintamosios informacijos paruošimas. Normatyvinių žinynų formavimas. Rezultatinės informacijos formavimas ir naudojimas. Apskaitos kompiuterizavimo efektyvumas. Išvados.
  Apskaita, referatas(13 puslapių)
  2007-02-07
 • Auditing in Lithuania

  Darbas anglų kalba. Auditas Lietuvoje. Introduction. The aim of this work is to find out what institutions, and how do the audit in Lithuania. Definition of auditing. Types of audits and auditors. Financial statement audit. Compliance audits. Operational audit. Auditing in Lithuania. Public Accounting System in Lithuania. Audit History in Lithuania. The Auditor General. Lithuanian Chamber of Auditors. Audit Quality Control. Lithuania’s audit market review. European Union funds audit. Conclusion.
  Apskaita, kursinis darbas(16 puslapių)
  2008-06-05
 • Audito analitinės procedūros

  Įvadas. Audito samprata. Audito rūšys. Audito tikslai. Auditoriaus samprata. Auditoriaus teisės ir pareigos. Audito analitinės procedūros. Analitinių procedūrų tikslas. Analitinės procedūros detalės. Duomenų patikrinimo procedūros. Išvados.
  Apskaita, kursinis darbas(18 puslapių)
  2006-10-28
 • Audito ataskaita

  Įvadas. Audito ataskaitos ypatumai veiklos audito kontekste. Veiklos audito ataskaitų rengimo esmė. Audito ataskaitų standartų analizė remiantis INTOSAI. Audito ataskaitos rengimo proceso apibūdinimas. Veiklos audito ataskaitos struktūros analizė. Apibendrinimai ir išvados.
  Apskaita, kursinis darbas(14 puslapių)
  2006-10-04
 • Audito atlikimas įmonėje ir jo rezultatai

  Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Audito esmė ir tikslai. Audito rūšys. Audito būtinumas. Apskaita audito procese. Audito atlikimo tvarka. Audito darbo dokumentai. Darbo metodai ir principai. Vilniaus universiteto veiklos pristatymas. Darbo rezultatai ir jų aptarimas. Audito atlikimo tvarka. Audituojamos įstaigos finansinės veiklos rezultatai. Reikšmingos klaidos, dėl kurių universiteto vadovybė turi imtis skubių veiksmų. Klaidos ir pažeidimai, kuriuos universiteto vadovybė turi apsvarstyti. Auditorių pastebėjimai. Išvada.
  Apskaita, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2006-03-02
 • Audito atranka

  Audito atrankos apibūdinimas. Audito atrankos būdai. Audito atrankos etapai.
  Apskaita, referatas(7 puslapiai)
  2006-09-30
 • Audito atsiradimas ir raida

  Įvadas. Audito atsiradimo pradžia. Trys Didžiosios Britanijos privilegijuotų buhalterių institutai. Australijos buhalterių sąjunga. Amerikos auditorių asociacija. Baltijos šalių auditinė veikla. Išvados.
  Apskaita, referatas(9 puslapiai)
  2009-02-05
Puslapyje rodyti po