Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Apskaita>Apskaitos referatai

Apskaitos referatai (207 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Sąskaitų planas (2)

  Įvadas. Sąskaitų plano esmė. Sąskaitų plano struktūra. Sąskaitų paskirstymas. Lygių nustatymas sąskaitoje. Pavyzdinis sąskaitų planas. Išvados.
  Apskaita, referatas(15 puslapių)
  2006-02-03
 • Sąskaitų plano ypatumai įmonėje

  Įvadas. Pavyzdinio sąskaitų plano struktūra. Ūkinių operacijų atvaizdavimas sąskaitose. Sąskaitų plano ypatumai "N" įmonėje. Sąskaitų plano sudarymas pagal VAS ir jo taikymas "N" įmonėje. Ilgalaikio turto apskaita "N" įmonėje. Trumpalaikis turtas ir pinigai "N" įmonėje. Rezervų apskaita "N" įmonėje. Darbo laiko ir darbo užmokesčio apskaita "N" įmonėje. Mokesčių apskaita "N" įmonėje. "N" įmonės gamybos išlaidų įskaičiavimas į produkcijos gamybinę savikainą. Prekybos valdymas, planavimas ir kontrolė "N" įmonėje. Skolų "N" įmonei apskaita ir išieškojimas. Išvados. Priedai (1)
  Apskaita, referatas(33 puslapiai)
  2006-04-13
 • Savininkų nuosavybės nuosavo kapitalo formavimas ir apskaita

  Įvadas. Kapitalo esmė. Įstatinis kapitalas. Įstatinio kapitalo apskaita. Perkainojimo rezervo apskaita. Akcinio kapitalo apskaita. Akcijų priedų apskaita. Išvados.
  Apskaita, referatas(8 puslapiai)
  2006-05-10
 • Specifiniai įmonių veiklos apskaitos standartai

  Įvadas. 30-asis tarptautinis apskaitos standartas. Taikymas. Apskaitos politika. Pelno (nuostolio) ataskaita. Balansas. Turtas. Įsipareigojimai. 11-asis tarptautinis apskaitos standartas. Statybos sutartys. Tikslas. Taikymas. Apibrėžimai. Sutarties pajamos. Sutarties išlaidos. Sutarties pajamų ir sąnaudų pripažinimas. Tikėtinų nuostolių pripažinimas. Įvertinimų pasikeitimai. Atskleidimas. Įmonė turi nurodyti. Įmonė turi pateikti. 41-asis tarptautinis apskaitos standartas. 26-asis tarptautinis apskaitos standartas. Nustatytų įmokų planai. Nustatytų išmokų planai. Išvados.
  Apskaita, referatas(25 puslapiai)
  2008-05-07
 • Straipsnių pripažinimas pagal tarptautinius apskaitos standartus

  Finansinių straipsnių pripažinimas. Turto pripažinimas. Įsipareigojimų pripažinimas. Pajamų pripažinimas. Sąnaudų pripažinimas.
  Apskaita, referatas(9 puslapiai)
  2007-04-19
 • Taikomosios programos - buhalterinės apskaitos sistema

  Apskaitos sistema. Buhalterinės apskaitos informacijos rūšys. Dokumento šablono parengimas. Buhalterinės apskaitos programos.
  Apskaita, referatas(7 puslapiai)
  2005-12-05
 • Tarptautinės apskaitininkų organizacijos ir jų įtaka Lietuvos apskaitos sistemai

  Įvadas. Svarbiausios tarptautinės apskaitininkų organizacijos. Kitos tarptautinės apskaitininkų organizacijos. Tarptautinės organizacijos susijusios su apskaita. Išvados.
  Apskaita, referatas(14 puslapių)
  2006-03-28
 • Tarptautiniai apskaitos standartai

  Įvadas. Pagrindiniai reikalavimai, keliami finansinei atskaitomybei. Balansas. Pelno (nuostolio) ataskaita. Pelno (nuostolio) ataskaitoje pateiktina informacija. Nuosavybės pokyčiai. Pinigų srautų ataskaita. Finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas. Apskaitos politikos pateikimas. Išvados.
  Apskaita, referatas(13 puslapių)
  2008-12-23
 • Tarptautiniai audito standartai

  Įvadas. Audito apibrėžimas, reikšmė, tikslai. Audito rūšys. Audito klasifikavimas pagal funkcinį požymį. Audito klasifikavimas pagal apimtį ir atlikėjus. Tarptautinio audito reikšmė. Tarptautiniai audito standartai. Audito įmonės. Tarptautinio audito įmonės Lietuvoje. Išvados.
  Apskaita, referatas(17 puslapių)
  2006-12-11
 • Tarptautiniai audito standartai (2)

  Įvadas. Tarptautinio audito reikšmė. Tarptautinės organizacijos, susijusios su audito plėtote. Tarptautiniai audito standartai. Europos Sąjungos (ES) direktyvos ir "Žaliasis raštas". Išvados.
  Apskaita, referatas(13 puslapių)
  2006-12-14
 • Tarptautinių finansinės atsakomybės standartų praktinio įgyvendinimo klausimų apžvalga

  Pagrindiniai praktiniai sunkumai pereinant prie tarptautinių standartų. Instituciniai sunkumai. Sunkumai dėl reikalavimų įvykdymo aprūpinimo. Techniniai sunkumai. Išvados.
  Apskaita, referatas(11 puslapių)
  2007-03-09
 • Trumpalaikis turtas. Piniginio turto apskaita

  Įvadas. Trumpalaikio turto samprata ir sudėtis. Atsargos jų įkainojimas ir apskaitos būdai. Atsargų sudėtis. Atsargų apskaita. Pirkėjų įsiskolinimai ir abejotinos pirkėjų skolos ir jų apie jų apskaitą. Pinigų apskaita. Išankstiniai apmokėjimai. Gautinos skolos ir trumpalaikis finansinis turtas. Išvados.
  Apskaita, referatas(20 puslapių)
  2005-12-20
 • Turtas apskaitoje (2)

  Turto esmė apskaitoje. Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų esmė. Supaprastintas turto apskaitos modelis. Turto įsigijimas.
  Apskaita, referatas(7 puslapiai)
  2005-10-18
 • Turto esmė apskaitoje

  Įvadas. Turto sąvoka apskaitoje. Trumpalaikis turtas. Ilgalaikio turto esmė ir rūšys. Ilgalaikio turto įvairovė. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija. Išvados.
  Apskaita, referatas(16 puslapių)
  2006-05-04
 • Ūkinių operacijų fiksavimas: buhalterinių dokumentų įforminimo principai ir taisyklės

  Įvadas. Tikslas yra išanalizuoti kokios yra ūkinės operacijos ir apskaitos dokumentai, kaip juose fiksuojamos ūkinės operacijos, kaip šie dokumentai surašomi ir įforminami. Apskaitos dokumentai. Buhalterinės apskaitos dokumentų rekvizitai. Apskaitos dokumentams suteikiantys juridinę galia rekvizitai. Kasos knyga. Buhalterinių dokumentų tvarkymas. Bendrieji apskaitos principai. Buhalterinių dokumentų įforminimas. Ūkinių operacijų registravimas apskaitos dokumentuose. Dažniausiai pasitaikančios ūkinės operacijos ir jas lydintys pirminiai dokumentai. Dažniausiai apskaitoje pasitaikančios klaidos. Bendrasis žurnalas. Didžioji knyga. Išvados.
  Apskaita, referatas(18 puslapių)
  2009-11-19
 • Ūkinių operacijų įvertinimas ir dokumentavimas

  Įvadas. Darbo tikslas: įvertinti ir dokumentuoti ūkines operacijas. Buhalterinė apskaita. Ūkinės veiklos apskaitos procesas. Apskaitos dokumentai. Buhalteriniai registrai Debetas ir kreditas. Praktinė dalis. PVM sąskaita faktūra. Kasos pajamų orderis. Kasos išlaidų orderis. Išvados.
  Apskaita, referatas(17 puslapių)
  2010-05-17
 • Ūkinių operacijų rašymas į dokumentus

  Įvadas. Buhalterinės apskaitos dokumentai ir jų paskirtis. Dokumentų rekvizitai. Mokesčiams apskaičiuoti naudojami apskaitos dokumentai. Dokumentų tvarkymas. Buhalterinės apskaitos dokumentų skirstymas ir Saugojimo tvarka. Buhalterinės apskaitos registro esmė, jų skirstymas. Bendrasis ir specialieji apskaitos žurnalai. Didžioji knyga ir jos ryšys su analitinės apskaitos. Kortelėmis. Priedai.
  Apskaita, referatas(15 puslapių)
  2006-03-22
 • Valdymo apskaitos informacijos panaudojimas vidaus kontrolei

  Įvadas. Apskaita, kaip informacinė sistema. Valdymo apskaitos informacijos principai. Valdymo apskaitos kontrolei ciklai ir procedūros. Kontrolės ciklai. Išvados.
  Apskaita, referatas(13 puslapių)
  2006-04-27
 • Valdymo apskaitos samprata

  Valdymo apskaita – sprendimų priėmimo sistema. Valdymo apskaitos samprata. Išlaidų klasifikavimas ir jų apskaita. Tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, jų rūšys. Atsargų apskaita ir įvertinimo metodai. Konkrečių kainų metodas.
  Apskaita, referatas(16 puslapių)
  2006-10-13
 • Verslo apskaita - balansas

  Dokumentavimas. Inventorizavimas. Sąskaitos. Dvejybinis įrašas. Įkainojimas. Kalkuliavimas. Atskaitomybė. Apskaitos proceso nuoseklumas. Materialiojo ilgalaikio turto apskaita. Nematerialiojo ilgalaikio turto apskaita. Ilgalaikio finansinio turto apskaita. Periodinė atsargų apskaita prekybos įmonėse. Žaliavų ir medžiagų sąskaitos. Piniginio turto apskaita. Balansas.
  Apskaita, referatas(15 puslapių)
  2008-01-03
Puslapyje rodyti po