Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Apskaita>Apskaitos referatai

Apskaitos referatai (207 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Audito klasifikavimas

  Įvadas. Audito apibrėžimas. Audito klasifikavimas pagal įvairius požymius. Audito klasifikavimas pagal funkcinį požymį. Audito klasifikavimas pagal apimtį ir atlikėjus. Audito klasifikavimas pagal privalomumą. Audito klasifikavimas pagal atlikimo laiką. Išvados.
  Apskaita, referatas(10 puslapių)
  2007-04-19
 • Audito kokybės kontrolės komitetas

  Įvadas. Audito kokybės kontrolės komitetas. Audito kokybės kontrolės komiteto veikla. Audito kokybės kontrolės komiteto 2006 metų darbo planas.
  Apskaita, referatas(8 puslapiai)
  2006-10-04
 • Audito reikšmingumas

  Įvadas. Darbo tikslas. Darbo metodai. Reikšmingumas. Reikšmingumo apibūdinimas ir esmė. Finansinių duomenų reikšmingumas. Klaidų reikšmingumas. Reikšmingumo nustatymo būdai. Audito rizikos. Audito rizikos apibūdinimas ir reikšmė. Rizikos koncepcija. Rizikų klasifikavimas ir tarpusavio ryšys. Įgimta, kontrolės ir neaptikimo rizika. Maža, vidutinė ir didelė rizika. Įprastinė ir specifinė rizika. Veiksniai, turintys įtakos audito rizikai. Reikšmingumo ir audito rizikos ryšys. Išvados.
  Apskaita, referatas(10 puslapių)
  2006-11-07
 • Audito reikšmingumas įmonei

  Įvadas. Audituota atskaitomybė – patikimesnė. Kam auditas privalomas. Laiku pasirinkta audito įmonė. Tarptautinio audito reikšmė. Išvados. Priedas.
  Apskaita, referatas(11 puslapių)
  2006-05-04
 • Audito reikšmingumas ir rizika

  Įvadas. Audito reikšmė. Reikšmingumas. Reikšmingumo ir audito rizikos ryšys. Reikšmingumas ir audito rizika, įvertinant audito įrodymą. Audito rizikos. Įgimta rizika. Kontrolės rizika. Aptikimo rizika. Audito rizika mažoje įmonėje. Rizikos ir klaidų materialumo rodikliai. Išvados.
  Apskaita, referatas(16 puslapių)
  2007-01-03
 • Audito rezultatų įforminimas

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti, kas sudaro audito rezultatų dokumentus ir kaip jie įforminami. Pagrindinės auditoriaus išvados dalys. Audito apimties pastraipa. Auditoriaus nuomonės pastraipa. Auditoriaus išvados data. Auditoriaus išvadų rūšys. Auditoriaus ataskaita. Išvados. Išnašos.
  Apskaita, referatas(11 puslapių)
  2008-05-09
 • Auditoriaus darbo dokumentai

  Įvadas. Darbo dokumentų apibūdinimas ir reikšmė. Darbo dokumentų funkcijos, forma ir turinys. Darbo dokumentų klasifikavimas. Išvados.
  Apskaita, referatas(10 puslapių)
  2007-01-30
 • Auditoriaus išvada

  Įvadas. Auditoriaus išvados apibūdinimas. Auditoriaus išvados rekvizitai. Auditoriaus išvados struktūra. Auditoriaus išvadų rūšys. Teigiama auditoriaus išvada. Sąlyginė auditoriaus išvada. Neigiama auditoriaus išvada. Atsisakymas pareikšti nuomonę. Auditoriaus išvados surašymas panaudojus kito auditoriaus darbą. Išvados. Priedai (3).
  Apskaita, referatas(15 puslapių)
  2008-12-06
 • Auditoriaus nepriklausomybė

  Įvadas. Auditoriaus nepriklausomybės sąvoka ir pagrindiniai jos aspektai. Nepriklausomumo grėsmės ir rizika. Nepriklausomumo apsaugos priemonių sistemos. Audituojamų įmonių apsaugos priemonės. Auditoriaus bendrosios apsaugos priemonės. Audito įmonės nepriklausomumo taisyklės. Išvados. Išnašos.
  Apskaita, referatas(13 puslapių)
  2008-05-09
 • Auditoriaus vardo suteikimas ir jo netekimas

  Įvadas. Auditoriaus vardo suteikimas. Auditoriaus vardo suteikimo sąlygos. Auditoriaus vardo suteikimo tvarka. Kvalifikaciniai auditoriaus egzaminai. Kvalifikacinių auditoriaus egzaminų komisija. Auditoriaus priesaika. Pažymėjimų išdavimas. Pažymėjimo išdavimo procedūros sustabdymas. Pažymėjimo galiojimo sustabdymas. Pažymėjimo galiojimo panaikinimas. Auditorių sąrašo tvarkymas ir skelbimas. Auditoriaus padėjėjas. Auditoriaus padėjėjų sąrašas. Išbraukimas iš auditoriaus padėjėjų sąrašo. Vadovavimas auditoriaus padėjėjo praktikai. Auditoriaus padėjėjo praktikos atlikimo tvarkos nustatymas.
  Apskaita, referatas(10 puslapių)
  2006-10-17
 • Auditorių santykiai su klientais

  Įvadas. Audito supratimas. Auditinės veiklos būtinumas. Auditorių ir audituojamųjų santykiai. Sutartis atlikti auditą. Audito įmonės laiško klientui pavyzdys. Auditorių ir kliento darbuotojų santykiai. Medžiaga, kurią reikia pateikti iki audito pradžios. Auditorių ir audito įmonių atsakomybė. Kliento priėmimo ir išlaikymo procedūros. Audito darbo dokumentai. Išvados.
  Apskaita, referatas(11 puslapių)
  2007-12-07
 • Auditorius - fizinis ir juridinis asmuo

  Įvadas. Auditoriaus fizinio ir juridinio asmens sąvoka. Auditoriaus tikslai. Auditinės veiklos sfera. Auditorių profesinio etikos kodekso reikalavimai. Kvalifikacinių auditoriaus egzaminų reikalavimai ir tvarka. Audito įmonių ir auditorių apžvalga Lietuvoje. Išvados.
  Apskaita, referatas(13 puslapių)
  2006-03-20
 • Aukščiausiųjų audito institucijų ir auditorių nepriklausomumo principas

  Įvadas. Aukščiausiųjų audito institucijų ir auditorių nepriklausomumo principas. Esminės nuostatos. Lietuvos aukščiausiosios audito institucijos.
  Apskaita, referatas(7 puslapiai)
  2006-10-04
 • Balansas (2)

  Įvadas. Darbo uždaviniai ir metodai. Balanso lygybės charakteristika. Balanso rūšys. Balanso sudedamosios dalys. Balanso pokyčiai. Balanso struktūra. Išvados.
  Apskaita, referatas(8 puslapiai)
  2010-02-18
 • Bankines operacijas patvirtinantys dokumentai

  Įvadas. Bankines operacijas patvirtinantys dokumentai. Mokėjimo nurodymas. Tarptautinio mokėjimo nurodymas. Čekis. Banko išrašas. Debeto nurodymas. Kiti banko operacijų dokumentai. Išvados.
  Apskaita, referatas(10 puslapių)
  2006-11-16
 • Bendra buhalterinės apskaitos charakteristika

  Įvadas. Istorinė apžvalga. Buhalterinės apskaitos samprata ir objektai. Apskaitos sistemos. Apskaitininko profesijos samprata. Išvados.
  Apskaita, referatas(8 puslapiai)
  2005-10-22
 • Bendra buhalterinės apskaitos charakteristika (2)

  Bendra buhalterinės apskaitos charakteristika. Buhalterinės apskaitos raida. Apskaitos atsiradimas ir jį lemiantys veiksniai. Apskaita vergovinėje santvarkoje. Apskaita feodalinėje epochoje. Apskaitos raida kapitalistinėje santvarkoje. Apskaitos raida Lietuvoje. Informacijos sistemų esmė. Buhalterinės apskaitos esmė ir uždaviniai. Buhalterinės apskaitos apibrėžimas. Informacinių funkcijų uždaviniai. Informacijos vartotojai. Buhalterinės apskaitos reglamentavimas Lietuvos Respublikoje. Apskaitos reglamentavimo aktai ir įstatymai. Tarptautiniai apskaitos standartai. Europos Sąjungos direktyvos. Įmonės apskaitos politikos esmė. Išvados.
  Apskaita, referatas(11 puslapių)
  2006-01-26
 • Bendrieji apskaitos pagrindai (2)

  Bendrieji apskaitos pagrindai. Apskaitos pradmenų svarbiausi elementai. Dokumentavimas. Inventorizacija. Sąskaitos. Dvejybinis įrašas. Įkainojimas. Kalkuliavimas. Balansas. Atskaitomybė.
  Apskaita, referatas(7 puslapiai)
  2006-11-03
 • Bendrieji apskaitos principai

  Įvadas. Bendrieji apskaitos principai. Tarptautiniai apskaitos standartai (TAS). 8-asis Tarptautinis apskaitos standartas. Europos Sąjungos direktyvos. Išvados.
  Apskaita, referatas(10 puslapių)
  2006-03-22
 • Bendrieji apskaitos principai (2)

  Įvadas. Bendrieji apskaitos principai. Įmonės principas. Įmonės tęstinumo principas. Periodiškumo principas. Pastovumo principas. Piniginio mato principas. Atsargumo principas. Kaupimo principas. Palyginimo principas. Neutralumo principas. Turinio svarbos principas. Išvados.
  Apskaita, referatas(11 puslapių)
  2006-10-11
Puslapyje rodyti po