Šperos.lt > Apskaita
Apskaita

(677 darbai)

Pinigų ir paskolų apskaita AB "Hansabankas"Įvadas. Banko apibūdinimas. Banko įstaigos steigimas. Banko valdymo organas, padaliniai ir jų funkcijos. Banko veiklos rodikliai. Pagrindiniai banko veiklos rodikliai. Banko teikiamų paskolų rodikliai. Pinigų apskaita. Pajamų ir išlaidų apskaita kasoje. Sąskaitos banke ir jų operacijų apskaita. Valiutos pirkimo, pardavimo apskaita. Mokėjimo kortelės, jų apskaita. Pinigų judėjimas banko viduje. Periodinė atskaitomybė. Paskolų apskaita. Paskolų rūšys, bei jų suteikimo etapai. Paskolos išdavimo apskaita. Pajamų (palūkanų) už paskolą pripažinimas. Paskolos grąžinimo apskaita. Nuostolingų paskolų perkėlimas į nesisteminę apskaitą. Paskolos dokumentų apskaita. Išvados. Skaityti daugiau
Pinigų ir paskolų apskaita: prekyba naftos produktais UAB "Alauša"Įvadas. Teorinė pinigų ir paskolų apskaitos apžvalga. Pinigai, jų funkcijos ir šiuolaikiniai atsiskaitymo būda. Grynųjų pinigų apskaita . Negrynųjų pinigų apskaita. Valiutinių operacijų apskaita. Paskolų esmė, funkcijos ir principai. Trumpalaikių ir ilgalaikių paskolų apskaita. Lizingas. Overdraftas. Kreditinė linija. Kitų paskolų apskaita. UAB "Alauša" pinigų ir paskolų apskaitos analizė. Įmonės apibūdinimas. Pagrindiniai įmonės rodikliai. Buhalterinės apskaitos organizavimas. UAB "Alauša" pinigų apskaita. Grynųjų pinigų apskaita. Pinigų atsiskaitomojoje sąskaitoje apskaita. Pinigų inventorizacija ir atskaitomybė. Įmonės litinių ir valiutinių paskolų apskaita. Overdrafto apskaita. Išvados. Skaityti daugiau
Pinigų ir piniginių operacijų apskaitaĮvadas. Pinigai. Kas yra pinigai. Atsiradimas ir istorija. Kokie turi būti pinigai. Pinigų rūšys. Pagrindinės pinigų funkcijos. Piniginio turto esmė. Piniginio turto rūšys. Piniginių operacijų apskaita. Piniginių operacijų apskaita verslo įmonėse. Kasos operacijų apskaita. Sąskaitų bankuose operacijų apskaita. Piniginių operacijų apskaita biudžetinėse įmonėse. Kasos operacijos ir jų apskaita. Kasinės ir faktinės išlaidos ir jų apskaita. Išvados. Skaityti daugiau
Pinigų laikymas ir atsiskaitymų organizavimasĮvadas. Pinigų laikymas kasoje ir bankų sąskaitose. Atsiskaitymų organizavimas. Atsiskaitymai grynaisiais pinigais. Atsiskaitymų negrynaisiais pinigais formos. Mokėjimo pavedimai. Inkasiniai pavedimai. Akredityvai (akredityvų dokumentai). Čekiai. Vekseliai. Debeto pavedimas. Banko (debeto, kredito) kortelė. Iš anksto apmokėta banko kortelė. Ne banko kortelė. Elektroninės mokėjimo priemonės. Išvados. Skaityti daugiau
Pinigų srautų analizė: AB "Lėvuo"Įvadas. Literatūros apžvalga. Įmonės apibūdinimas. Pinigų srautų analizė. Pinigų srautų ataskaita. AB "Lėvuo" pinigų srautų analizė. Įmonės pinigų srautų planavimas. Nominalūs ir realūs pinigų srautai. Pasirinkto nusidėvėjimo skaičiavimo metodo įtaka pinigų srautams. Išvados. Skaityti daugiau
Pinigų srautų ataskaita (3)Įvadas. Pinigų valdymo svarba. Pinigų srautų ataskaita. Pinigų srautų grupavimas ir pateikimas. Pagrindinė įmonės veikla. Investicinė įmonės veikla. Finansinė įmonės veikla. Įmonės investicinės ir finansinės veiklos pinigų srautų pateikimas. Ypatingųjų ir valiutinių straipsnių pateikimas pinigų srautų ataskaitoje. Pinigų srautų ataskaitos vertinimas. Pinigų srautų ataskaitos rodiklių analizė. Pinigų srautų ataskaitos rekvizitai ir rodiklių išaiškinimas. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (2). Skaityti daugiau
Pinigų srautų ataskaita įmonės pavyzdžiuĮvadas. Apskaita. Pinigų srautų ataskaitos rekvizitai ir struktūra. Pinigų srautų ataskaitos esmė. Pinigų srautų ataskaitos sudarymas. Vilniaus "Vytės Nemunėlio" pradinės mokyklos ataskaitos. Išvados. Skaityti daugiau
Pinigų srautų judėjimo analizė ir prognozėsĮvadas. Pinigų srautų prognozavimas. Pinigų srautai: samprata ir ypatybės. Pinigų gavimo prognozavimas. Pinigų išleidimo prognozė. Nominalūs ir realūs pinigų srautai. Pinigų srautų biudžeto sudarymas. Pinigų srautų analizė. Skaityti daugiau
Pirkimų apskaita. Grynieji pirkimaiPirkimų apskaita. Pirkimų diskontų apskaita (Bruto būdas). Bendroji pirkimų suma. Grynieji pirkimai. Pirkimų diskontai (Neto būdas). Pasinaudojimo diskontais nauda. Pirktų prekių grąžinimai ir nukainojimai. Pirkimų apskaita skirtingais ataskaitiniais laikotarpiais. Pirkimų diskontų įvertinimas. Grynieji pirkimai. Prekių atsivežimo sąnaudos. Skaityti daugiau
Pirminiai apskaitos dokumentaiApskaitos dokumentų būtinieji rekvizitai ir jų išdėstymas. Apskaitos dokumentų rūšys ir duomenų apdorojimas. Klaidų apskaitos dokumentuose taisymas. Apskaitos dokumentų saugojimo tvarka. Buhalterinės apskaitos dokumentų saugojimo terminai. Pirminių dokumentų saugojimo reikalavimai. Dokumentų parengimas saugojimui. Dokumentų perdavimas į įmonės archyvą. Dokumentų paėmimas. Skaityti daugiau
Pirminiai apskaitos dokumentai (2)Įvadas. Ilgalaikio turto apskaitos dokumentai. Skolų apskaitos dokumentai. Kasos operacijų apskaitos dokumentai. Banko operacijų apskaitos dokumentai ir banko operacijų dokumentavimas. Įsipareigojimų apskaitos dokumentai. Pirkimų – pardavimų pirminė apskaita. Inventorizacija. Išvados. Skaityti daugiau
Pirminiai apskaitos dokumentai (3)PowerPoint pristatymas. Pirminiai apskaitos dokumentai. Apskaitos dokumentai skirstomi. Pavyzdiniai dokumentai. Specialieji dokumentai. Laisvos formos dokumentai. Pagal paskirtį dokumentai skirstomi. Patvarkomieji dokumentai. Pateisinamieji dokumentai. Buhalterinio įforminimo dokumentai. Kombinuotieji dokumentai. Vienkartiniai dokumentai. Kaupiamieji dokumentai. Pirminiai dokumentai. Suvestiniai dokumentai. Vidiniai dokumentai. Išoriniai dokumentai. Vienaeiliai ir daugiaeiliai dokumentai. Skaityti daugiau
Pirminiai apskaitos dokumentai (5)Įvadas. Prekių (paslaugų) pardavimo dokumentavimas. Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) sąskaitų faktūrų registras. Išrašomų pridėtinės vertės mokesčio (PVM) sąskaitų faktūrų registro tvarkymas. Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registro duomenų registro tvarkymas. Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registro duomenų teikimo formos FR0671 pildymas. Banko operacijų dokumentavimas. Mokėjimo nurodymas. Kredito įstaigų ir klientų pareigos vykdant mokėjimo nurodymus. Mokėjimo nurodymo priėmimas arba atmetimas. Mokėjimo nurodymo įvykdymas ir terminai. Skaityti daugiau
Pirminiai apskaitos dokumentai (6)Įvadas. Tikslas yra išanalizuoti kokie yra pirminiai apskaitos dokumentai, kaip jie yra surašomi ir įforminami. Apskaitos dokumentai. Pirminiai apskaitos dokumentai. Kasos pajamų orderis. Kasos išlaidų orderis. Sąskaita - faktūra. PVM sąskaita - faktūra. Internetinė bankininkystė. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Pirminiai apskaitos dokumentai (7)Įvadas. Apskaitos dokumentų paskirtis ir rekvizitai. Apskaitos dokumentų skirstymas. Specialieji apskaitos dokumentai. Pavyzdinės (patvirtintos) formos dokumentai. Laisvos formos apskaitos dokumentai. Dokumentų taisymas ir tvarkymas. Piniginio turto inventorizacija. Pirminių apskaitos dokumentų saugojimas. Išvados. Skaityti daugiau
Pirminiai apskaitos dokumentai, jų rūšys ir juridinė galiaĮvadas. Pirminių apskaitos dokumentų rūšys. Pirminių apskaitos dokumentų skirstymas pagal formą. Pirminių apskaitos dokumentų skirstymas pagal paskirtį. Pirminių apskaitos dokumentų skirstymas pagal sudarymo periodiškumą. Pirminių apskaitos dokumentų skirstymas pagal duomenų apimtį. Pirminių apskaitos dokumentų skirstymas pagal sudarymo vietą. Pirminių apskaitos dokumentų skirstymas pagal apskaitos pozicijų skaičių. Apskaitos dokumentų juridinė galia ir rekvizitų išdėstymas. Apskaitos dokumentai. Išvados. Skaityti daugiau
Planuojamos gaminti produkcijos pelningumo prognozės: UAB "Sapnų sala"Verslo ekonomikos kursinis darbas. Įvadas. Kursinio darbo praktinė – tiriamoji dalis. Planuojamas pagaminti gaminių skaičius. Pagrindinių darbininkų poreikis. Įmonės darbuotojų skaičius ir struktūra. Medžiagų išlaidos kiekvienam produkcijos vienetui pagaminti. Medžiagų išlaidos atitinkamiems gaminiams ir visai produkcijai pagaminti. Vienetiniai įkainiai, darbo užmokestis bei įmokos soc. draudimui pagrindinių darbininkų. Pagalbinių darbininkų darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos. Administracijos darbuotojų darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui. Vieno darbuotojo ir vieno pagrindinio darbininko vidutinis mėnesinis darbo užmokestis. Vieno darbuotojo ir vieno pagrindinio darbininko. vidutinis išdirbis per ketvirtį. Elektros energijos poreikis ir išlaidos varikliams valyti. Elektros energijos poreikis ir išlaidos patalpoms apšviesti. Ilgalaikio turto nusidevėjimas ir amortizacija. Pagalbinių medžiagų išlaidos gamybinių įrenginių. priežiūrai. Pagalbinių medžiagų išlaidos patalpų priežiūrai. Patalpų nuomos išlaidos. Negamybiniai padaliniai. Netiesioginės gamybos išlaidos. Netiesioginės gamybos išlaidos atitinkamiems gaminiams ir vienam gaminiui. Atitinkamų gaminių, visos planuojamos pagaminti.produkcijos ir kiekvieno gaminio gamybinė savikaina. Planuojamos parduoti produkcijos gamybinė savikaina. Įmonės veiklos sąnaudos. Kiekvieno gaminio komercinė savikaina. Kiekvieno gaminio pelnas ir pelningumas. Planuojamos pardavimo pajamos. Įmonės pelno rodikliai. Bendrasis ir grynasis pardavimo pelningumas. Lūžio taškas (vertine išraiška). Išvados. Skaityti daugiau
Pradinės kintamos informacijos paruošimas kompiuterizuojant darbo užmokesčio apskaitąĮvadas. Darbo užduotis. Aktualumas. Tyrimo metodai. Pradinės informacijos paruošimas kompiuterizuotoje apskaitoje. Darbo užmokesčio apskaita. Darbo apmokėjimas. Darbo ir darbo užmokesčio apskaita. Darbo užmokesčio apskaitos dokumentai. Pradinės kintamos informacijos paruošimas kompiuterizuojant darbo užmokesčio apskaitą. Darbo užmokesčio pradinė kintama informacijos sąvoka. Darbo ir darbo užmokesčio apskaitos pirminė apskaita. Darbo laiko apskaitos žiniaraštis. Grupinis atliktų darbų ir darbo užmokesčio apskaitos lapas. Atliktų darbų ir darbo užmokesčio apskaitos lapas. Traktorininko darbo apskaitos lapas. Kelionės lapai. Vidutinio ir kompensuojamo darbo užmokesčio apskaičiavimas. Mokėjimo žiniaraštis. Atsiskaitymų už darbą apskaitos žiniaraštis. Asmens sąskaita. Kintama informacija, kompiuterizuojant darbo užmokesčio apskaitą. Išvados. Skaityti daugiau
Praktikos ataskaita: batų parduotuvių valdymas UAB "Armitana"Įvadas. Organizacijos struktūra. Darbo planavimas ir apskaita. Apskaitos proceso organizavimo struktūra. Sandėlio apskaitos buhalteriniai registrai. Finansų valdymo programa "Navision Financials". Darbo užmokesčio forma. Raštvedybos sistema. Gaunamų dokumentų pasiskirstymo schema. Sandėliavimo esmė ir svarba. Sandėliavimo funkcijos ir veiklos organizavimas. Transporto priemonių maršrutai. Išvados. Skaityti daugiau
Praktikos ataskaita: spausdintuvų, kompiuterių pardavimas, aptarnavimas ir priežiūra UAB "ST Biuro sistemos"Įvadas. Organizacijos struktūra ir veikla. Organizacijos kompiuterinė ir programinė įranga. Įmonės modernizavimas. Bendrovės finansinė veikla. Darbo užmokesčio apskaita. Piniginių lėšų apskaita, apskaitant pinigus kasoje. Ilgalaikio turto įkainojimas ir klasifikavimas. Naujojo pavyzdinio sąskaitų plano taikymas. Sąskaitų plano struktūra. Balansas. Pelno (nuostolio) ataskaita. Išvados. Skaityti daugiau
......