Šperos.lt > Apskaita > Apskaitos referatai
Apskaitos referatai

(207 darbai)

Sąskaitų planas (2)Įvadas. Sąskaitų plano esmė. Sąskaitų plano struktūra. Sąskaitų paskirstymas. Lygių nustatymas sąskaitoje. Pavyzdinis sąskaitų planas. Išvados. Skaityti daugiau
Sąskaitų plano ypatumai įmonėjeĮvadas. Pavyzdinio sąskaitų plano struktūra. Ūkinių operacijų atvaizdavimas sąskaitose. Sąskaitų plano ypatumai "N" įmonėje. Sąskaitų plano sudarymas pagal VAS ir jo taikymas "N" įmonėje. Ilgalaikio turto apskaita "N" įmonėje. Trumpalaikis turtas ir pinigai "N" įmonėje. Rezervų apskaita "N" įmonėje. Darbo laiko ir darbo užmokesčio apskaita "N" įmonėje. Mokesčių apskaita "N" įmonėje. "N" įmonės gamybos išlaidų įskaičiavimas į produkcijos gamybinę savikainą. Prekybos valdymas, planavimas ir kontrolė "N" įmonėje. Skolų "N" įmonei apskaita ir išieškojimas. Išvados. Priedai (1) Skaityti daugiau
Savininkų nuosavybės nuosavo kapitalo formavimas ir apskaitaĮvadas. Kapitalo esmė. Įstatinis kapitalas. Įstatinio kapitalo apskaita. Perkainojimo rezervo apskaita. Akcinio kapitalo apskaita. Akcijų priedų apskaita. Išvados. Skaityti daugiau
Specifiniai įmonių veiklos apskaitos standartaiĮvadas. 30-asis tarptautinis apskaitos standartas. Taikymas. Apskaitos politika. Pelno (nuostolio) ataskaita. Balansas. Turtas. Įsipareigojimai. 11-asis tarptautinis apskaitos standartas. Statybos sutartys. Tikslas. Taikymas. Apibrėžimai. Sutarties pajamos. Sutarties išlaidos. Sutarties pajamų ir sąnaudų pripažinimas. Tikėtinų nuostolių pripažinimas. Įvertinimų pasikeitimai. Atskleidimas. Įmonė turi nurodyti. Įmonė turi pateikti. 41-asis tarptautinis apskaitos standartas. 26-asis tarptautinis apskaitos standartas. Nustatytų įmokų planai. Nustatytų išmokų planai. Išvados. Skaityti daugiau
Straipsnių pripažinimas pagal tarptautinius apskaitos standartusFinansinių straipsnių pripažinimas. Turto pripažinimas. Įsipareigojimų pripažinimas. Pajamų pripažinimas. Sąnaudų pripažinimas. Skaityti daugiau
Taikomosios programos - buhalterinės apskaitos sistemaApskaitos sistema. Buhalterinės apskaitos informacijos rūšys. Dokumento šablono parengimas. Buhalterinės apskaitos programos. Skaityti daugiau
Tarptautinės apskaitininkų organizacijos ir jų įtaka Lietuvos apskaitos sistemaiĮvadas. Svarbiausios tarptautinės apskaitininkų organizacijos. Kitos tarptautinės apskaitininkų organizacijos. Tarptautinės organizacijos susijusios su apskaita. Išvados. Skaityti daugiau
Tarptautiniai apskaitos standartaiĮvadas. Pagrindiniai reikalavimai, keliami finansinei atskaitomybei. Balansas. Pelno (nuostolio) ataskaita. Pelno (nuostolio) ataskaitoje pateiktina informacija. Nuosavybės pokyčiai. Pinigų srautų ataskaita. Finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas. Apskaitos politikos pateikimas. Išvados. Skaityti daugiau
Tarptautiniai audito standartaiĮvadas. Audito apibrėžimas, reikšmė, tikslai. Audito rūšys. Audito klasifikavimas pagal funkcinį požymį. Audito klasifikavimas pagal apimtį ir atlikėjus. Tarptautinio audito reikšmė. Tarptautiniai audito standartai. Audito įmonės. Tarptautinio audito įmonės Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Tarptautiniai audito standartai (2)Įvadas. Tarptautinio audito reikšmė. Tarptautinės organizacijos, susijusios su audito plėtote. Tarptautiniai audito standartai. Europos Sąjungos (ES) direktyvos ir "Žaliasis raštas". Išvados. Skaityti daugiau
Tarptautinių finansinės atsakomybės standartų praktinio įgyvendinimo klausimų apžvalgaPagrindiniai praktiniai sunkumai pereinant prie tarptautinių standartų. Instituciniai sunkumai. Sunkumai dėl reikalavimų įvykdymo aprūpinimo. Techniniai sunkumai. Išvados. Skaityti daugiau
Trumpalaikis turtas. Piniginio turto apskaitaĮvadas. Trumpalaikio turto samprata ir sudėtis. Atsargos jų įkainojimas ir apskaitos būdai. Atsargų sudėtis. Atsargų apskaita. Pirkėjų įsiskolinimai ir abejotinos pirkėjų skolos ir jų apie jų apskaitą. Pinigų apskaita. Išankstiniai apmokėjimai. Gautinos skolos ir trumpalaikis finansinis turtas. Išvados. Skaityti daugiau
Turtas apskaitoje (2)Turto esmė apskaitoje. Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų esmė. Supaprastintas turto apskaitos modelis. Turto įsigijimas. Skaityti daugiau
Turto esmė apskaitojeĮvadas. Turto sąvoka apskaitoje. Trumpalaikis turtas. Ilgalaikio turto esmė ir rūšys. Ilgalaikio turto įvairovė. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija. Išvados. Skaityti daugiau
Ūkinių operacijų fiksavimas: buhalterinių dokumentų įforminimo principai ir taisyklėsĮvadas. Tikslas yra išanalizuoti kokios yra ūkinės operacijos ir apskaitos dokumentai, kaip juose fiksuojamos ūkinės operacijos, kaip šie dokumentai surašomi ir įforminami. Apskaitos dokumentai. Buhalterinės apskaitos dokumentų rekvizitai. Apskaitos dokumentams suteikiantys juridinę galia rekvizitai. Kasos knyga. Buhalterinių dokumentų tvarkymas. Bendrieji apskaitos principai. Buhalterinių dokumentų įforminimas. Ūkinių operacijų registravimas apskaitos dokumentuose. Dažniausiai pasitaikančios ūkinės operacijos ir jas lydintys pirminiai dokumentai. Dažniausiai apskaitoje pasitaikančios klaidos. Bendrasis žurnalas. Didžioji knyga. Išvados. Skaityti daugiau
Ūkinių operacijų įvertinimas ir dokumentavimasĮvadas. Darbo tikslas: įvertinti ir dokumentuoti ūkines operacijas. Buhalterinė apskaita. Ūkinės veiklos apskaitos procesas. Apskaitos dokumentai. Buhalteriniai registrai Debetas ir kreditas. Praktinė dalis. PVM sąskaita faktūra. Kasos pajamų orderis. Kasos išlaidų orderis. Išvados. Skaityti daugiau
Ūkinių operacijų rašymas į dokumentusĮvadas. Buhalterinės apskaitos dokumentai ir jų paskirtis. Dokumentų rekvizitai. Mokesčiams apskaičiuoti naudojami apskaitos dokumentai. Dokumentų tvarkymas. Buhalterinės apskaitos dokumentų skirstymas ir Saugojimo tvarka. Buhalterinės apskaitos registro esmė, jų skirstymas. Bendrasis ir specialieji apskaitos žurnalai. Didžioji knyga ir jos ryšys su analitinės apskaitos. Kortelėmis. Priedai. Skaityti daugiau
Valdymo apskaitos informacijos panaudojimas vidaus kontroleiĮvadas. Apskaita, kaip informacinė sistema. Valdymo apskaitos informacijos principai. Valdymo apskaitos kontrolei ciklai ir procedūros. Kontrolės ciklai. Išvados. Skaityti daugiau
Valdymo apskaitos samprataValdymo apskaita – sprendimų priėmimo sistema. Valdymo apskaitos samprata. Išlaidų klasifikavimas ir jų apskaita. Tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, jų rūšys. Atsargų apskaita ir įvertinimo metodai. Konkrečių kainų metodas. Skaityti daugiau
Verslo apskaita - balansasDokumentavimas. Inventorizavimas. Sąskaitos. Dvejybinis įrašas. Įkainojimas. Kalkuliavimas. Atskaitomybė. Apskaitos proceso nuoseklumas. Materialiojo ilgalaikio turto apskaita. Nematerialiojo ilgalaikio turto apskaita. Ilgalaikio finansinio turto apskaita. Periodinė atsargų apskaita prekybos įmonėse. Žaliavų ir medžiagų sąskaitos. Piniginio turto apskaita. Balansas. Skaityti daugiau
...