Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Apskaita>Apskaitos referatai

Apskaitos referatai (207 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Buhalterinis balansas

  Balanso lygybės charakteristika. Balanso rūšys ir sudedamosios dalys. Ūkinių operacijų įtaka balansui. Balanso rodikliai.
  Apskaita, referatas(11 puslapių)
  2006-03-16
 • Buhalterio vaidmuo įmonės darbo procese

  Įvadas. Apskaita – buhalterio darbo procese. Apskaitos metodika. Apskaitos klasifikavimas. Buhalterinė sistema ir dvigubas įrašas. Buhalterinis balansas. Finansinė apskaita ir ataskaitos. Finansinių ataskaitų rūšys. Įmonės finansinių ataskaitų svarba. Finansinių ataskaitų elementai ir jų įvertinimas. Apskaitos įmonėje tvarkymas. Buhalterio funkcijos. Apskaitos dokumentai. Išvados.
  Apskaita, referatas(17 puslapių)
  2007-01-12
 • Darbinės atskaitomybės lentelė

  Įvadas. Darbinės atskaitomybės lentelės parengimas. Koregavimas apskaitoje. Darbinės atskaitomybės lentelės paskirtis. Išvados.
  Apskaita, referatas(6 puslapiai)
  2008-09-05
 • Darbo apmokėjimas (3)

  Įvadas. Darbo užmokesčio esmė ir formos. Darbo užmokesčio funkcijos ir rūšys. Darbo apmokėjimo sistemos samprata ir kvalifikacija. Darbo užmokesčio sistemos. Veiksniai, lemiantys darbo apmokėjimo lygį. Darbo apmokėjimo organizavimas. Išvados.
  Apskaita, referatas(12 puslapių)
  2007-03-20
 • Darbo užmokesčio apskaita (4)

  Įvadas. Apskaita, jos vaidmuo ir reikšmė. Apskaitos tarnyba įmonėje. Apskaitininko profesijos samprata. Darbo užmokesčio apskaita. Darbo užmokesčio organizavimas, formos ir rūšys. Pagrindiniai darbo užmokesčio apskaitos dokumentai. Darbo laiko apskaita. Atsiskaitymų su įmonės darbuotojais sintetinė apskaita. Vidutinis atlyginimo apskaičiavimas. Atostoginių apskaičiavimas. Darbuotojų materialinis skatinimas. Išvados.
  Apskaita, referatas(18 puslapių)
  2008-11-24
 • Darbo užmokesčio apskaitos kompiuterizavimas

  Įvadas. Užmokesčio už darbą organizavimas. Darbo užmokesčio kompiuterizavimas. Informacijos klasifikatorių rengimas. Pradinės kintamosios informacijos paruošimas. Kompiuterizuotos duomenų bazės normatyvinių žinynų formavimas. Automatizuotos pradinės informacijos dorojimas. Rezultatinės informacijos formavimas ir naudojimas. Išvados.
  Apskaita, referatas(13 puslapių)
  2006-03-01
 • Debeto pavedimai

  Įvadas. Įmonės charakteristika. Pirminių dokumentų formos. Normatyvinės - žinyninės ir kintamos informacijos masyvų struktūra. Pradinių duomenų įrašymo maketas bei sudarymo algoritmas.
  Apskaita, referatas(9 puslapiai)
  2007-06-25
 • Dokumentų valdymo procesų tobulinimas Kauno kolegijoje

  Įvadas. Dokumentų valdymo procesų kompiuterizavimo teorinis pagrindimas. Dokumentų valdymo samprata. Informacinių technologijų taikymas dokumentų valdymo procesuose. Kompiuterizuotų dokumentų valdymo sistemų esmė bei funkcijos. Elektroninių dokumentų valdymo ypatybės. Informacinių technologijų taikymo dokumentų valdymo procesuose nauda ir problemos. Elektroninės dokumentų valdymo sistemos "Kontora 2004" taikymo Kauno kolegijoje tyrimas. Dokumentų valdymo procesas Kauno kolegijoje. Kauno kolegijos dokumentų valdymo kompiuterizavimo procesas. EDVS "Kontora2004" taikymo Kauno kolegijoje tyrimas. Tyrimo apibendrinimas.
  Apskaita, referatas(39 puslapiai)
  2006-05-24
 • Dotacijų ir subsidijų samprata. Dotacijų rūšys

  Įvadas. Pagrindinės sąvokos. Dotacijų ir subsidijų pripažinimas. Dotacijos ir subsidijos. Dotacijų ir subsidijų apskaita. Dotacijų ir subsidijų panaudojimas. Informacijos apie dotacijas ir subsidijas atskleidimas finansinėje atskaitomybėje. Išvados. Išnašos.
  Apskaita, referatas(10 puslapių)
  2008-06-16
 • Dvejybinio įrašo atsiradimo apskaitoje reikšmė. Buhalterinės apskaitos sąskaitos

  Tikslas. Uždaviniai. Dvejybinio įrašo atsiradimo apskaitoje reikšmė. Buhalterinės apskaitos sąskaitos. Sąskaitų skirstymas. Sąskaitų skirstymas pagal ekonominį turinį. Sąskaitų skirstymas pagal paskirtį ir naudojimo būdą. Sintetinės ir analitinės sąskaitos. Subsąskaitos.
  Apskaita, referatas(14 puslapių)
  2006-11-12
 • Ekonominės informacijos kompiuterizuotos sistemos ir technologija

  Įvadas. Kompiuterizuotos informacinės sistemos, jų turinys ir funkcijos. Ekonominės Informacijos KIS integracijos formos. Ekonominės informacijos tvarkymo technologija. Pradines ekonominės informacijos tvarkymo procesai. Rezultatinės ekonominės informacijos tvarkymo procesai. Išvados.
  Apskaita, referatas(17 puslapių)
  2007-02-13
 • Finansinė analizė: AB "Vilniaus baldai"

  Apie įmonę. Balanso rodiklių horizontalioji analizė. Balanso rodiklių vertikalioji analizė. Pelno (nuostolių) ataskaitos rodiklių horizontalioji analizė. Pelno (nuostolių) ataskaitos rodiklių vertikalioji analizė. Santykinių trumpalaikio mokumo rodiklių analizė. Išvados. Priedai (14 psl.).
  Apskaita, referatas(23 puslapiai)
  2011-01-12
 • Finansinė atskaitomybė (2)

  Įvadas. Finansinės atskaitomybės samprata ir struktūra. Finansinės atskaitomybės rengimo principai ir reikalavimai. Atskaitomybės tipai ir rūšys. Finansinės atskaitomybės vartotojai ir jų poreikiai. Išvados.
  Apskaita, referatas(11 puslapių)
  2010-02-09
 • Finansinė ir investicinė veikla. Pagautė. Netekimai

  Įvadas. Pelno (nuostolio) ataskaita. Finansinė ir investicinė veikla. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos. Pagautė (ypatingasis pelnas). Netekimai (ypatingieji praradimai). Finansinės ir investicinės veiklos, pagautės ir netekimų auditas. Išvados.
  Apskaita, referatas(37 puslapiai)
  2007-02-27
 • Finansinės ir menedžmento apskaitos apibūdinimas, palyginimas

  Įvadas. Apskaitos esmė ir rūšys. Finansinė atskaitomybė. Finansinės atskaitomybės esmė, reikšmė. Finansinės atskaitomybės reglamentavimas. Įmonių finansinės atskaitomybės skirstymas. Menedžmento apskaita. Menedžmento apskaitos apibūdinimas, reikšmė. Menedžmento apskaitos informacijai keliami reikalavimai. Menedžmento apskaitos reglamentavimas, politika. Menedžmento apskaitos sistemos. Finansinės ir menedžmento apskaitos palyginimas. Išvados.
  Apskaita, referatas(19 puslapių)
  2007-02-13
 • Finansinis įstaigos veiklos vertinimas

  Finansinis įstaigos veiklos vertinimas. Įmonių finansų valdymas. Įmonių finansų bendras supratimas. Įmonių finansų organizavimo principai. Įmonių finansų tarnybos, jų funkcijos. Įmonių finansiniai ypatumai. Finansinės ataskaitos, jų sudarymo tikslai. Finansų valdymo elementai. Rizikos įvertinimas. Kaip laiko veiksnys lemia finansinius skaičiavimus? Trumpalaikio turto valdymas. Kapitalas, turtas, trumpalaikio turto sudėtis. Trumpalaikio turto finansavimas. Finansinio rezultato valdymas. Įmonės ūkinės ir komercinės veiklos finansinis rezultatas. Pelningumo rodikliai. Atsiskaitymų tvarkymas. Atsiskaitymų negrynaisiais pinigais tvarka. Mokėjimo pavedimai. Inkasiniai pavedimai. Akredityvai. Čekiai. Vekseliai. Debeto pavedimas. Banko (debeto, kredito) kortelė. Iš anksto apmokėta banko kortelė. Ne banko kortelė. Kreditavimas. Bankai ir kreditai. Specialiosios kredito institucijos. Overdraftas (kredito perviršis). Hipoteka. Palūkanos ir jas lemiantys veiksniai.
  Apskaita, referatas(13 puslapių)
  2006-10-16
 • Finansų analizė

  Finansų analizės reikšmė. Finansų analizės rūšys. Analizės uždaviniai.
  Apskaita, referatas(5 puslapiai)
  2006-05-02
 • Gamybinės įmonės biudžeto sudarymas

  Įvadas. Biudžetai. Biudžetų esmė. Biudžetų reikšmė. Biudžetų sudarymas. Biudžetų sudarymo politika ir principai. Biudžetų sudarymo etapai. Biudžetų tikslai ir funkcijos. Biudžetų tikslai. Biudžetų funkcijos. Gamybinės įmonės biudžetų sistemų sudarymas. Išvados.
  Apskaita, referatas(19 puslapių)
  2009-03-12
 • Ilgalaikio materialiojo turto apskaita: UAB "Jonavos hidrotechnika"

  Įvadas. Tikslas: remiantis teoriniais literatūros šaltiniais ir UAB "Jonavos hidrotechnika" apskaitos praktine patirtimi, išnagrinėti ilgalaikio materialiojo turto apskaitos organizavimą ir tvarkymą, bei pateikti išvadas. Literatūros apžvalga. UAB "Jonavos hidrotechnika" apibūdinimas. UAB "Jonavos hidrotechnika" ilgalaikio materialiojo turto pirminė apskaita. UAB "Jonavos hidrotechnika" ilgalaikio materialiojo turto sintetinė ir analitinė apskaita. Išvados.
  Apskaita, referatas(18 puslapių)
  2010-01-07
 • Ilgalaikio turto nusidėvėjimo apskaita. 36-asis tarptautinis apskaitos standartas

  Tikslas. Taikymas. Apibrėžimai. Turto, kurio vertė gali sumažėti, apskaita. Atsiperkamosios vertės įvertinimas. Grynoji pardavimo kaina. Naudojimo vertė. Būsimųjų pinigų srautų skaičiavimo pagrindas. Būsimųjų pinigų srautų skaičiavimai. Būsimieji pinigų srautai užsienio valiuta. Diskonto norma. Nuostolio dėl vertės sumažėjimo pripažinimas ir įvertinimas. Pinigus kuriantys vienetai. Pinigus kuriančio vieneto, kuriam priklauso turtas, apskaita. Pinigus kuriančio vieneto atsiperkamoji ir apskaitinė vertė. Prestižas. Bendras turtas. Pinigus kuriančio vieneto nuostolis dėl vertės sumažėjimo. Nuostolio dėl vertės sumažėjimo panaikinimas. Nuostolio dėl atskiro turto vertės sumažėjimo panaikinimas. Nuostolio dėl pinigus kuriančio vieneto vertės sumažėjimo panaikinimas. Nuostolio dėl prestižo vertės sumažėjimo panaikinimas. Atskleidimas. Pereinamosios nuostatos. Įsigaliojimo data.
  Apskaita, referatas(27 puslapiai)
  2006-10-18
Puslapyje rodyti po