Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Apskaita>Apskaitos referatai

Apskaitos referatai (207 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Išlaidų kalkuliavimas

  Absorbcinis išlaidų kalkuliavimas. Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų įskaitymas į kalkuliuojamo objekto savikainą. Metodo privalumai ir trūkumai. Absorbcinio kalkuliavimo metodai. Procesinis savikainos kalkuliavimo metodas. Užsakyminis kalkuliavimas. Pagrindinės užsakyminio metodo ypatybės. Pagrindiniai procesinio kalkuliavimo metodo bruožai. ABC išlaidų apskaitos sistemos esmė. Veikla pagrįstų išlaidų kalkuliavimo etapai. Absorbcinio ir ABC kalkuliavimo sistemų palyginimas ir taikymo gamybinėje įmonė.
  Apskaita, referatas(17 puslapių)
  2006-05-04
 • Kaštai

  Kaštai. Gamybos funkcija. Trumpo laikotarpio kaštai ir mažėjančio rezultatyvumo dėsnis. Trumpo laikotarpio kaštai. Ilgo laikotarpio kaštai. Gamybos veiksnių pakeičiamumas. Izokostos.
  Apskaita, referatas(7 puslapiai)
  2005-10-18
 • Kaupimai apskaitoje. Sąskaitų koregavimas

  Kaupimai apskaitoje. Kas yra ataskaitinis ir apskaitinis laikotarpiai. Apmokėjimas sutampa su pajamų uždirbimu. Uždirbtos, bet dar neapmokėtos sukauptos pajamos. Apmokėtos, bet dar neuždirbtos (ateinančių laikotarpių) pajamos. Patirtos, bet dar neapmokėtos sukauptos sąnaudos. Apmokėtos, bet dar nepatirtos ateinančių laikotarpių sąnaudos. Sąskaitų koregavimai. Ilgalaikio turto nusidėvėjusios dalies priskyrimo sąnaudoms apskaita. Uždirbtų, bet neapmokėtų (sukauptų) pajamų apskaita. Apmokėtų, bet dar neuždirbtų (ateinančių laikotarpių) pajamų apskaita. Patirtų, bet dar neapmokėtų (sukauptų) sąnaudų apskaita. Apmokėtų, bet dar nepatirtų (ateinančių laikotarpių) sąnaudų apskaita.
  Apskaita, referatas(13 puslapių)
  2006-04-27
 • Kintamosios informacijos nešiklių (laikmenų) paruošimas kompiuterizuojant pinigų ir atsiskaitymų apskaitą

  Įvadas. Piniginių lėšų ir atsiskaitymų apskaitos informacijos svarba. Pinigų ir atsiskaitymų apskaitos kintamos informacijos savybės. Piniginių lėšų apskaitos savybės. Atsiskaitymų apskaitos savybės. Kintamosios informacijos nešiklių (laikmenų) paruošimas kompiuterizuojant pinigų ir atsiskaitymų apskaitą. Išvados.
  Apskaita, referatas(9 puslapiai)
  2006-07-17
 • Kintamosios informacijos nešiklių (laikmenų) paruošimas, kompiuterizuojant materialinių vertybių apskaitą

  Įvadas. Kompiuterizuota apskaita. Jos panaudojimo tikslingumas. Informacijos tvarkymo technologija. Apskaitos registrų formavimas naudojant kompiuterius. Tikslingumas. Informacijos perkėlimas ir saugojimas elektroninėse laikmenose. Kompiuterizuota materialinių vertybių apskaita. Pirminiai materialinių vertybių apskaitos dokumentai. Materialinių vertybių apskaitos programos. "Konto". "Atsargos". Išvados.
  Apskaita, referatas(12 puslapių)
  2006-12-13
 • Kintamųjų ir pastoviųjų išlaidų prasmė ir esmė

  Įvadas. Kintamųjų ir nuolatinių išlaidų prasmė. Vieno gaminio išlaidų priklausomybė nuo gamybos masto. Nenuostolingų pardavimų mastas. Dalinis pelnas. Dalinio pelno vartojimas ūkiniuose sprendimuose. Išlaidų elgesio (pastoviųjų ir kintamųjų) analizė. Išvados.
  Apskaita, referatas(13 puslapių)
  2006-02-08
 • Klaidos ir apgaulės

  Klaidų ir apgaulių sąvokos. Atsakomybė už klaidas ir apgaules. Klaidų klasifikavimas. "Auksinės taisyklės" apgaulei nustatyti. "Ledkalnio" teorijos esmė. Klaidų ir apgaulių reikšmingumo lygiai. Klaidų ir apgaulių fiksavimas.
  Apskaita, referatas(14 puslapių)
  2007-09-19
 • Komandiruočių išlaidų įforminimas ir apskaita

  Įvadas. Komandiruotės samprata. Komandiruočių išlaidas reglamentuojantys nutarimai. Komandiruočių įforminimo dokumentai. Komandiruočių išlaidos, jų apskaita. Dienpinigių išlaidos. Gyvenamojo ploto nuomos išlaidos. Kelionės ir degalų įsigijimo išlaidos. Dokumentų, susijusių su komandiruote, tvarkymo išlaidos. Ryšių (pašto ir telekomunikacijų) išlaidos. Registravimosi renginyje mokesčio ar bilietų į renginį pirkimo išlaidos. Valiutos keitimo kredito įstaigose išlaidos. Išvados.
  Apskaita, referatas(12 puslapių)
  2007-11-26
 • Kompiuterinės programos "Stekas-apskaita" galimybės

  "STEKAS-apskaita". Pagrindiniai "STEKAS-apskaita" moduliai. Didžioji knyga. Pirkimai. Pardavimai. Atsargos. Gamyba. Ilgalaikis turtas. Sutartys ir užsakymai. Kiti "STEKAS-apskaita" moduliai. Verslo kontaktai. Personalas. Darbo laikas. Atostogos. Mobilūs telefonai. Tarifikacija. Darbo užmokestis. Programos Stekas-apskaita modulių kainos. Stekas-apskaita MIDI. UAB "Stekas" teikiamos paslaugos ir jų kainos.
  Apskaita, referatas(12 puslapių)
  2006-07-14
 • Kompiuterizuotos apskaitos projektų rengimas

  Įvadas. Kompiuterizuotos apskaitos projektavimas. Kompiuterizuotos apskaitos kūrimo principai. Kompiuterizuotos apskaitos diegimas. Sistemos įvertinimas ir parinkimas. Kompiuterizuotos apskaitos ekonomiškumas. Apskaitos kompiuterizavimo efektyvumas. Apskaitos kompiuterizavimo problemos. Išvados.
  Apskaita, referatas(11 puslapių)
  2007-06-11
 • Lizingo apskaita

  Įvadas. Verslo apskaitos standartas "Nuoma, lizingas (finansinė nuoma) ir panauda. Lizingas. Informacijos apie lizingą atskleidimas finansinėje. Apskaita nuomininko įmonėje. Apskaita nuomotojo įmonėje. Informacijos apie nuomą atskleidimas finansinėje atskaitomybėje. Atgalinė nuoma. Apskaita panaudos gavėjo įmonėje. Apskaita panaudos davėjo įmonėje. Informacijos apie panaudą atskleidimas finansinėje atskaitomybėje. Lizingo (finansinės nuomos) sutartis. Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) apskaičiavimo parduodant prekes pagal lizingo sutartis. Išvados.
  Apskaita, referatas(17 puslapių)
  2005-12-12
 • Lukas Pačiolis - buhalterines apskaitos tėvas

  Įvadas. Luko Pačiolio biografija. Kodėl Lukas Pačiolis yra buhalterijos apskaitos tėvas? Naujas požiūris į L. Pačiolio istorinę reikšmę. Išvados.
  Apskaita, referatas(9 puslapiai)
  2006-11-27
 • Mašinogramų (videogramų) turinio projektavimas

  Įvadas. Informacinės sistemos kūrimas. Informacinės sistemos gyvavimo ciklas. Informacinės sistemos kūrimo principai. Informacinės sistemos paskirtis, funkcijos, kūrimo tikslai ir ekonominis efektyvumas. Informacinės sistemos paskirtis ir funkcijos. Informacinės sistemos pagrindiniai tikslai. Ekonominio efektyvumo vertinimas. Prielaidos naudoti kompiuterius buhalterinei apskaitai tvarkyti. Mašinogramų (videogramų) turinio projektavimas. UAB "Panevėžio melioracija" darbo užmokesčio rezultatinės apskaitos pateikimas mašinogramų (videogramų) pavidalu. Išvados.
  Apskaita, referatas(14 puslapių)
  2007-10-10
 • Materialinių vertybių pardavimo operacijų registravimas

  Įvadas. Darbo tikslas - išsamiai išanalizuoti ir aptarti Materialinių vertybių pardavimo operacijų įregistravimo tvarką, naudojantis AIS "Debetas" programa. Apskaitos informacinės sistemos "Debetas" apibūdinimas. Materialinių vertybių ir paslaugų apskaitos tvarkymo programos apibūdinimas. Materialinių vertybių pardavimo operacijų įregistravimas naudojantis AIS "Debetas". Materialinių vertybių pardavimo dokumentų sąrašo tvarkymas. Materialinių vertybių pardavimo dokumento antraštinių duomenų įrašymas. Duomenų apie parduodamą materialinių vertybių nomenklatūrinį vienetą tvarkymas. Materialinių vertybių ir paslaugų pardavimo dokumentų tvarkymo užbaigimas. Išvados.
  Apskaita, referatas(12 puslapių)
  2010-12-20
 • Mažmeninė apskaita

  Mažmeninės prekybos įmonių ypatumai. Pasirinktos įmonėje naudojamų techninių bei informacinių sistemų charakterizavimas. Jų veikimo principai, privalumai ir trūkumai. Techninės priemonės integruotos į apskaitos sistemą. Išvados.
  Apskaita, referatas(12 puslapių)
  2008-04-04
 • Nematerialus turtas, jo įvertinimas, apskaita

  Įvadas. Nematerialiojo turto pripažinimo kriterijai. Nematerialiojo turto įvertinimas ir apskaita. Išvados.
  Apskaita, referatas(9 puslapiai)
  2008-03-08
 • Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų apskaita

  Įvadas. Kaštai. Vidutiniai ir ribiniai kaštai. Bendrieji, pastovieji ir kintamieji kaštai. Kaštų kreivės. Trumpojo laikotarpio kaštų kreivės. Trumpojo laikotarpio kaštų minimizavimas. Ilgojo laikotarpio kaštai. Išvados.
  Apskaita, referatas(9 puslapiai)
  2007-05-21
 • Pajamų ir sąnaudų formavimas

  Įvadas. Pajamų ir sąnaudų pripažinimo bendrosios nuostatos. Pajamų ir sąnaudų pripažinimas. Pajamų pripažinimas. Sąnaudų pripažinimas. Išvados.
  Apskaita, referatas(7 puslapiai)
  2006-11-08
 • Pajamų pripažinimo apskaitoje tvarka. Prekių pardavimo ir paslaugų teikimo pajamų pripažinimas (10 VAS)

  Įvadas. Pajamų pripažinimas apskaitoje. Kai kurie pajamų pripažinimo atvejai. Pajamų dydžio nustatymas. Prekių pardavimo ir paslaugų teikimo pajamos pagal 10-ąjį VAS "pardavimo pajamos". prekių pardavimo pajamų pripažinimas. Paslaugų teikimo pajamų pripažinimas. Išvados.
  Apskaita, referatas(12 puslapių)
  2006-04-24
 • Pajamų pripažinimo atvejų analizė

  Įvadas. Pajamų samprata ir reikšmė. Pajamų dydžio nustatymas. Pajamų pripažinimas. Tipinės veiklos prekių pardavimas. Tipinės veiklos paslaugų teikimas. Pardavimų apimties mažinimas. Netipinės veiklos pajamos. Netipiniai pajamų pripažinimo atvejai. Išvados.
  Apskaita, referatas(18 puslapių)
  2012-03-23
Puslapyje rodyti po