Šperos.lt > Apskaita
Apskaita

(677 darbai)

Darbo apmokėjimo organizavimo principai ir teisinis reglamentavimasPowerPoint pristatymas. Sąvoka. Temos aktualumas. Darbo santykių teisinio reglamentavimo principai. Darbo apmokėjimo organizavimas. Darbo apmokėjimo teisinis reglamentavimas. Veiksniai, lemiantys darbo apmokėjimo organizavimą. Darbo užmokesčio mokėjimas ir mokestiniai atskaitymai. Skaityti daugiau
Darbo apmokėjimo, darbuotojų skatinimo tvarka, dokumentai ir apskaita UAB "Pelenės sapnas"Įvadas. Uždarosios akcinės bendrovės "Pelenės sapnas" apskaitos politika. Bendrosios nuostatos. Buhalterinio darbo organizavimas. Informacijos atskleidimas ir komercinių paslapčių išsaugojimas. Asmenų, atsakingų už numeruotų apskaitos dokumentų įsigijimą ir naudojimą, paskyrimas. Asmenų, įpareigotų ir turinčių teisę surašyt ir pasirašyti arba tik pasirašyti apskaitos dokumentus, įgaliojimų, sąrašo, parašų pavyzdžių patvirtinimas. Drausminė darbuotojų atsakomybė. Materialinė darbuotojų atsakomybė. Kasos ir banko operacijų organizavimas. Atsargų apskaitos organizavimas. Darbo užmokesčio sistema. Normos ir normatyvai. Buhalterijos kontrolės sistema. Apskaitos darbuotojų profesinė etika. Darbo užmokesčio esmė ir funkcijos. Darbo apmokėjimo rūšys, formos, sistemos. Darbo užmokesčio lygis ir jį lemiantys veiksniai. Darbo laiko apskaita ir laikinio darbo užmokesčio skaičiavimas. Vienetininkų išdirbio dokumentai ir vienetinio darbo užmokesčio skaičiavimas. Darbo apmokėjimo sistema ir organizavimas. Vidutinis darbo užmokestis ir jo skaičiavimas. Atlyginimo už kasmetines atostogas ir kito papildomo darbo užmokesčio apskaičiavimas. Darbo apmokėjimas, susijęs su darbinės veiklos ypatumais. Darbo užmokesčio už mėnesį apskaičiavimas (darbo užmokesčio žiniaraštis). Ligos pašalpos dydis ir jų skaičiavimas. Valstybinio socialinio draudimo įmokų apskaičiavimas ir mokėjimas. Darbo užmokesčio ir su juo susijusių atsiskaitymų registravimas sąskaitose ir apskaitos registruose. Atlyginimų analitinė apskaita, jų registravimas ir sąnaudų paskirstymas. Darbuotojų sudėties ir darbo užmokesčio fondo analizė. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Darbo ir darbo užmokesčio apskaitaĮvadas. Darbo ir darbo užmokesčio apskaita. Skaičiavimai. Bendrasis žurnalas. Skaityti daugiau
Darbo ir darbo užmokesčio apskaita (2)Santrauka. Įvadas. Socialinė-ekonominė bei teisinė darbo apmokėjimo samprata rinkos ekonomikos sąlygomis. Darbo apmokėjimo sąvoka ir struktūra. Darbo apmokėjimo sistemos. Darbo laiko ir išdirbio apskaita. Imperatyvusis darbo apmokėjimo reguliavimas. Darbo apmokėjimas, susijęs su ypatumais darbe. Apmokėjimas už ne visą ir sutrumpintą darbo laiką. Apmokėjimas už viršvalandinį ir naktinį darbą. Apmokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis. Apmokėjimas esant nukrypimų nuo norminių darbo sąlygų. Kompensacijos už darbą, kuris susijęs su važinėjimu. Sezoninių darbų apmokėjimas. Atlyginimo už kasmetines atostogas ir kito papildomo darbo užmokesčio apskaičiavimas. Vidutinis darbo užmokestis. Socialinio draudimo įmokų apskaičiavimas, mokėjimas, naudojimas. Apdraustųjų įskaita. Valstybinio socialinio draudimo įmokų objektas. Valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimas. Ligos ir socialinio draudimo pašalpų apskaičiavimas ir mokėjimas. Darbo užmokesčio skaičiavimo pavyzdys. Darbo užmokesčio ir su juo susijusių atsiskaitymų registravimas sąskaitose ir apskaitos registruose. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo užmokesčio apskaičiavimas ir apskaitaĮvadas. Darbo užmokesčio formos, sistemos ir rūšys. Darbo užmokesčio modeliai ir lygiai. Darbo užmokesčio modeliai. Nominalusis, realusis ir nacionalinis darbo užmokesčio lygiai. Darbo užmokesčio apskaičiavimas. Pagrindinio darbo užmokesčio apskaičiavimas. Papildomo darbo užmokesčio apskaičiavimas. Mokesčiai susiję su darbo užmokesčiu. Darbo užmokesčio apskaita. Išvados. Priedai (3). Skaityti daugiau
Darbo užmokesčio apskaičiavimo ir išmokėjimo apskaita: UAB "Init"Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės organizacinė struktūra. Veiklos sritys. Marketingas. Finansų apžvalga. Įmonės apskaitos proceso organizavimas. Darbo užmokesčio priskaičiavimo ir išmokėjimo apskaita. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo užmokesčio apskaitaĮvadas. Darbo ir darbo užmokesčio apskaita. Petras Petraitis. Jonas Jonaitis. Bendras žurnalas. Skaityti daugiau
Darbo užmokesčio apskaita (2)Įvadas. Darbo apmokėjimas. Darbo užmokesčio organizavimo ypatumai. Darbo apmokėjimas esant nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų. Kasmetinių atostogų apmokėjimas. Apmokėjimas darbuotojo ligos atveju. Darbo užmokesčio apmokestinimas. Valstybinio socialinio draudimo įmokos. Įmokos į garantinį fondą. Minimalus darbo užmokestis. Darbo užmokestis už dirbtą laiką. Tendencijos darbo apmokėjime. Motyvacinis vaidmuo ir sudėtis. Atlyginimas už darbą. Išoriniai veiksniai. Vidiniai veiksniai. Darbo užmokesčio formos. Vienetinės darbo užmokesčio forma ir jos atmainos. Laikinės darbo užmokesčio forma ir jos atmainos. Darbo užmokesčio struktūra. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Darbo užmokesčio apskaita (3)Įvadas. Teorinė dalis (informacijos šaltinių apžvalga). Teisiniai darbo apmokėjimo pagrindai. Darbo užmokestis. Darbo užmokesčio formos. Darbo užmokesčio sąnaudų apskaita. Darbo užmokesčio apmokestinimas. Atostoginių ir kompensacijų apskaičiavimas. Nedarbingumo pašalpos apskaičiavimas. Bendri mokesčių ir apskaitos norminių aktų reikalavimai. Praktinė (tiriamoji) dalis. Darbo užmokesčio apskaitos analizavimas "Mylia" turimais. Išvados ir rekomendacijos. Skaityti daugiau
Darbo užmokesčio apskaita (4)Įvadas. Apskaita, jos vaidmuo ir reikšmė. Apskaitos tarnyba įmonėje. Apskaitininko profesijos samprata. Darbo užmokesčio apskaita. Darbo užmokesčio organizavimas, formos ir rūšys. Pagrindiniai darbo užmokesčio apskaitos dokumentai. Darbo laiko apskaita. Atsiskaitymų su įmonės darbuotojais sintetinė apskaita. Vidutinis atlyginimo apskaičiavimas. Atostoginių apskaičiavimas. Darbuotojų materialinis skatinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo užmokesčio apskaita (5)Įvadas. Darbo užmokestį įtakojantys veiksniai ir darbo apmokėjimo sistemos. Darbo užmokestį įtakojantys veiksniai. Darbo apmokėjimo sistemos. Darbo užmokesčio mokėjimas, mokestiniai atskaitymai ir apskaita. Darbo užmokesčio mokėjimas esant darbo tvarkos ir laiko pakitimams. Apmokėjimas darbuotojo ligos atveju. Kasmetinių atostogų apmokėjimas. Darbo užmokesčio atskaitymai. Darbo užmokesčio apskaita biudžetinėje įstaigoje. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo užmokesčio apskaita (6)Įvadas. Darbo užmokestis. Darbo užmokesčio struktūra. Darbo užmokesčio rūšys. Pagrindinis darbo užmokestis. Papildomas darbo užmokestis. Atostoginiai ir jų apmokėjimas. Nedarbingumo pašalpos. Darbo užmokesčio sistemos. Laikinė darbo užmokesčio sistema. Vienetinė darbo užmokesčio sistema. Vidutinis darbo užmokestis. Išskaitymai iš darbo užmokesčio. Darbo užmokesčio apskaita. Praktinis uždavinys. Uždavinys. Uždavinio sprendimas. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo užmokesčio apskaita (7)Įvadas. Darbo tikslas – pateikti darbo užmokesčio apskaitos organizavimo sampratą bei pavyzdį, kaip tokia apskaita atliekama įmonėje. Darbo užmokesčio sąvoka ir reglamentavimas. Darbo užmokesčio struktūra bei rūšys. Pagrindinis darbo užmokestis. Papildomas darbo užmokestis. Darbo užmokesčio sistemos. Laikinė darbo užmokesčio sistema. Vienetinė darbo užmokesčio sistema. Išskaitymai iš darbo užmokesčio. Praktinė dalis. Darbo užmokesčio apskaitos dokumentai Uždavinys. Uždavinio sprendimas. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo užmokesčio apskaita: IĮ "Smagratis"Finansinės apskaios kursinis darbas. Santrauka. Įvadas. Darbo objekto ir informacijos šaltinių apžvalga. Darbo užmokesčio apskaita. Darbo užmokesčio sąvoka ir reglamentavimas. Darbo užmokesčio struktūra bei rūšys. Pagrindinis darbo užmokestis. Papildomas darbo užmokestis. Minimalioji mėnesinė alga (MMA), minimalusis valandinis atlygis (MVA). Darbo užmokesčio sistemos. Laikinė darbo užmokesčio sistema. Laikinės darbo užmokesčio sistemos. Vienetinė darbo užmokesčio sistema. Vienetinės darbo užmokesčio sistemos. Išskaitymai iš darbo užmokesčio. Gyventojų pajamų mokestis ir NPD. Valstybinis socialinis draudimas. Garantinis fondas. Kiti išskaitymai. IĮ "Smagratis" darbo užmokesčio apskaita. IĮ "Smagratis". IĮ "Smagratis" pildomi dokumentai. IĮ "Smagratis" rugsėjo mėnesio darbo užmokesčio apskaičiavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo užmokesčio apskaita: investicinė bendrovėĮvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti darbo užmokesčio apskaitą. Darbo laiko apskaita. Darbo užmokesčio formos. Vienetinės darbo užmokesčio forma ir jos atmainos. Laikinės darbo užmokesčio forma ir jos atmainos. Pagrindinio darbo užmokesčio skaičiavimas. Vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimas. Kasmetinių atostogų apmokėjimas. Apmokėjimas darbuotojo ligos atveju. Darbo užmokesčio apmokėjimo tvarka. Darbo užmokesčio apskaitos vykdymas investicinėje bendrovėje. Apie įmonę. Darbo užmokesčio apskaita įmonėje. Kompensacija už nepanaudotas atostogas. Sąskaitų korespondencija. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo užmokesčio apskaitos dokumentavimas verslo įmonės konteksteSantrauka. Įvadas. Darbo užmokesčio apskaitos reglamentavimas. Darbo užmokesčio formos ir sistemos. Vienetinė sistema. Laikinė sistema. Darbo užmokesčio apskaitos dokumentai. Darbo sutartis, jos sudarymo tvarka. Vienetinio darbo užmokesčio priskaičiavimo dokumentai. Gaminio pasas. Vienetinio darbo užmokesčio apskaitos kortelė. Atlikto vienetinio darbo paskyra. Darbuotojų asmens sąskaita. Atlyginimų priskaitymų ir išmokėjimų dokumentai. Atlyginimų priskaitymų suvestinė. Atskaitymo – mokėjimo žiniaraštis. Darbo laiko apskaitos žiniaraštis. Neišmokėto darbo užmokesčio suvestinė. Individualios įmonės "Saulutė" darbo užmokesčio apskaitos dokumentavimas. Išvados. Rekomendacijos. Priedai (1). Skaityti daugiau
Darbo užmokesčio apskaitos kompiuterizavimasĮvadas. Užmokesčio už darbą organizavimas. Darbo užmokesčio kompiuterizavimas. Informacijos klasifikatorių rengimas. Pradinės kintamosios informacijos paruošimas. Kompiuterizuotos duomenų bazės normatyvinių žinynų formavimas. Automatizuotos pradinės informacijos dorojimas. Rezultatinės informacijos formavimas ir naudojimas. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo užmokesčio dokumentai. Skolų dokumentaiPowerPoint pristatymas. Lietuvos Respublikos (LR) Buhalterinės apskaitos įstatymas. Darbo užmokesčio dokumentai. Skolų dokumentai. Skaityti daugiau
Darbo užmokestisKompiuteriniai finansiniai darbo užmokesčio skaičiavimai. Excel lentelės Skaityti daugiau
Debeto pavedimaiĮvadas. Įmonės charakteristika. Pirminių dokumentų formos. Normatyvinės - žinyninės ir kintamos informacijos masyvų struktūra. Pradinių duomenų įrašymo maketas bei sudarymo algoritmas. Skaityti daugiau
......