Šperos.lt > Apskaita > Apskaitos referatai
Apskaitos referatai

(207 darbai)

Bendrieji apskaitos principai (4)Apskaita yra informacijos apibendrinimo sistema. Bendrieji apskaitos principai (BAP). Visuotinai pripažinti apskaitos principai. Bendrieji apskaitos principai yra nuostatos, kuriomis grindžiamos kiekvienos laisvosios rinkos šalies konceptualios apskaitos taisyklės. Bendrieji apskaitos principai formuojant įmonių apskaitos politiką. Įmonės principas. Įmonės tęsiamos veiklos principas. Periodiškumo principas. Apskaitos pastovumo principas. Atsargumo (apdairumo) principas. Piniginio įkainojimo principas. Kaupimo principas. Palyginimo principas. Skaityti daugiau
Bendrieji apskaitos principai (5)Bendrieji apskaitos principai. Įmonės principas. Įmonės tęstinumo principas. Periodiškumo principas. Pastovumo principas. Piniginio mato principas. Atsargumo principas. Kaupimo principas. Palyginimo principas. Neutralumo principas. Turinio svarbos principas. Išvados. Skaityti daugiau
Bendrieji apskaitos principai (6)Įvadas. Bendrieji apskaitos principai. Įmonės principas. Įmonės tęsiamos veiklos principas. Periodiškumo principas. Apskaitos pastovumo principas. Atsargumo (apdairumo) principas. Piniginio įkainojimo principas. Kaupimo principas. Palyginimo principas. Išvados. Praktinė užduotis. 1. Užregistruoti ūkines operacijas Bendrajame žurnale ir perkelti į Didžiosios knygos sąskaitas. 2. Atlikti koregavimus ir parengti UAB "Šiluma" 20X5 m. sausio 31 d. Bandomąjį balansą, pelno (nuostolio) ataskaitą, balansą. Skaityti daugiau
Bendrieji apskaitos principai (7)Įvadas. Bendrieji apskaitos principai. Įmonės principas. Įmonės tęsiamos veiklos principas. Periodiškumo principas. Apskaitos pastovumo principas. Atsargumo (apdairumo) principas. Piniginio įkainojimo principas. Kaupimo principas. Palyginimo principas. Išvados. Skaityti daugiau
Bendrieji apskaitos principai ir reikalavimai apskaitinei informacijai formuotiĮvadas. Bendrieji apskaitos principai. Įmonės principas. Veiklos tęstinumo principas. Periodiškumo principas. Pastovumo principas. Piniginio mato principas. Kaupimo principas. Palyginimo principas. Atsargumo principas. Neutralumo principas. Turinio svarbos principas. Reikalavimai apskaitinei informacijai. Apskaitos ažūriškumo, arba jos duomenų pateikimo laiku reikalavimas. Apskaitos optimalumo, arba apskaitinės informacijos vertingumo ir jos formavimo kaštų derinimo reikalavimas. Apskaitos informacijos kokybinių charakteristikų derinimo reikalavimas. Tikros ir teisingos padėties atspindėjimo finansinėje atskaitomybėje reikalavimas. Informacijos svarbumo reikalavimas. Informacijos patikimumo reikalavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Biudžetinės įstaigos sąmatos sudarymas: vidurinė mokyklaĮvadas. Kursinio darbo tikslas: išmokti sudaryti biudžetinės įstaigos, Antakalnio vidurinės mokyklos, sąmatą. Vilniaus Antakalnio vidurinės mokyklos struktūra ir tipas. Švietimo įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimas. Vilniaus Antakalnio vidurinės mokyklos darbuotojų atlyginimų skaičiavimas. Biudžetinių įstaigų išlaidos. Išvados. Skaityti daugiau
Biudžeto procesas tarpukario LietuvojeĮvadas. Biudžeto raida. Lietuvos biudžetas tarpukario Lietuvoje. Valstybės kontrolė 1919 – 1940 metais. 1919 – 1940 metų statistika. Išvados. Skaityti daugiau
Buhalterinė apskaita (4)Įvadas. Mokesčių apskaita. Koreguojantys įrašai, klaidų taisymas. Buhalteriniai įrašai. Ataskaitinio laikotarpio nustatymas. Pirkimų operacijų registravimas. Išvados. Darbas iliustruotas lentelėmis ir schemomis. Skaityti daugiau
Buhalterinė apskaita Lietuvoje 1996 metaisSituacija 1996m. Lietuvoje. 1996m. Lietuvos buhalterinės apskaitos organizacijos, leidiniai, veikėjai. Žymiausi įvykiai 1996m. Lietuvoje, susiję su buhalterine apskaita. Apskaita integruojantis į Europos Sąjungą. Pokyčiai darbo užmokesčio apskaitoje. Pokyčiai turto apskaitoje. Dėl valiutinių operacijų apskaitos. Mokesčių apskaitos pokyčiai. Apskaitos kompiuterizavimas. Skaityti daugiau
Buhalterinės apskaitos charakteristikaBendra buhalterinės apskaitos charakteristika. Įvadas. Buhalterinės apskaitos raida Senovėje. Buhalterinės apskaitos raida Lietuvoje. Apskaitos raida iki Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo. Apskaitos raida Tarpukario Nepriklausomoje Lietuvoje ir Antrojo pasaulinio karo metais. Apskaitos raida Sovietų valdžios metais. Apskaitos pertvarkymas atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę. Buhalterinės apskaitos principai ir reikalavimai. Buhalterinės apskaitos rūšys. Buhalterinės apskaitos reglamentavimas Lietuvos Respublikoje. Tarptautiniai apskaitos standartai. Įmonės apskaitos politikos esmė. Išvados. Skaityti daugiau
Buhalterinės apskaitos ciklo baigimasAtaskaitinis laikotarpis. Ataskaitinio laikotarpio nustatymas. Duomenų kaupimo ir palyginimo principų esmė. Pajamos – sąnaudos. Įplaukos – išlaidos. Darbinė atskaitomybės lentelė. Darbinė atskaitomybės lentelė. Darbinės atskaitomybės lentelės paskirtis. Pajamų ir sąnaudų sąskaitų uždarymas. Pajamų ir sąnaudų sąskaitų uždarymas nenaudojant 39 sąskaitos. Skaityti daugiau
Buhalterinės apskaitos įstatymaiĮvadas. Buhalterinės apskaitos samprata ir objektai. Buhalterinės apskaitos reglamentavimas Lietuvos Respublikoje. Apskaitos reglamentavimo aktai ir įstatymai. Tarptautiniai apskaitos standartai. Europos Sąjungos direktyvos. Buhalterinės apskaitos įstatymas. Įstatymo taikymas. Bendrieji apskaitos tvarkymo reikalavimai. Apskaitos tvarkymo sistemos nustatymas ir parinkimas. Ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių įforminimas ir registravimas. Apskaitos dokumentų, apskaitos registrų ir finansinės atskaitomybės saugojimo tvarka. Išvados. Skaityti daugiau
Buhalterinės apskaitos organizavimas: UAB "Svealita"Įvadas. Įmonės aprašymas. Apskaitos organizavimas UAB "Svealita". Įmonės buhalterija. Buhalterio pareigos ir atsakomybė. Apskaitos dokumentai, jų rekvizitai ir jų juridinė galia. Apskaitos registrai. Piniginio turto apskaitos operacijos. Piniginio turto esmė. Kasos operacijų apskaita. Registrų žurnalas. Turto apskaitos operacijos. Turto esmė ir rūšys. Ilgalaikio materialiojo turto apskaita.Ilgalaikio nematerialiojo turto apskaita. Darbo apmokėjimo apskaitos operacijos. Darbo apmokėjimo principai. Darbo laiko apskaita. Valstybinis socialinis draudimas. Išskaitymai iš darbo užmokesčio. Darbo užmokesčio žiniaraštis. Sąnaudų apskaitos operacijos. Sąnaudų pripažinimas ir grupavimas apskaitoje. Nuosavo kapitalo apskaitos operacijos. Nuosavo kapitalo esmė ir sudėtis. Kapitalo apskaita. Pelno (nuostolio) apskaitos operacijos. Uždirbto pelno apskaičiavimas. Finansinės ir mokesčių apskaitos suderinimas. Apmokestinamojo pelno apskaičiavimas. Finansinė atskaitomybė. Buhalterinės apskaitos procedūros metams pasibaigus. Finansinės atskaitomybės sudarymo reikalavimai. Finansinės atskaitomybės ir ataskaitų apibūdinimai. Išvados. Skaityti daugiau
Buhalterinės apskaitos pagrindaiBuhalterinės apskaitos samprata. Buhalterinės apskaitos turinys. Bendrieji apskaitos principai. Apskaitos objektai ir jų klasifikavimas. Apskaitos tvarkymo metodai. Sąskaitos debetas ir kreditas. Sąskaitų korespondencijos taisyklė. Sąskaitų planas. Pavyzdinio sąskaitų plano struktūra. Ūkinių operacijų fiksavimas pirminiuose dokumentuose. Ūkinių operacijų registravimas žurnaluose ir sąskaitose. Buhalterinės apskaitos formos schema. Parduotų prekių ir atsargų savikainos nustatymas. Netiesioginių mokesčių apskaita. Ilgalaikis materialus turtas. Atsiskaitymų su įmonės darbuotojais apskaita. Lietuvos Respublikos ūkio subjektų mokami mokesčiai. Įmonės atskaitomybės rūšys. Skaityti daugiau
Buhalterinės apskaitos programa "Stekas"Įvadas. Buhalterinės apskaitos programa "Stekas". Buhalterinės apskaitos programos moduliai. Išvados. Skaityti daugiau
Buhalterinės apskaitos reglamentavimai Lietuvos respublikojeĮvadas. Buhalterinės apskaitos reglamentavimas Lietuvos respublikoje. Lietuvos respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas. Bendrosios nuostatos. 1 straipsnis. Pagrindinės įstatymo sąvokos. 2 straipsnis. Bendrieji apskaitos tvarkymo reikalavimai. Apskaitos organizavimas. 3 straipsnis. Apskaitos tvarkymo sistemos nustatymas ir parinkimas. 4 straipsnis. Apskaitos politika. 5 straipsnis. Atsakomybė už buhalterinės apskaitos tvarkymas. Apskaitos dokumentai ir registrai. 6 straipsnis. Ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių įforminimas ir registravimas. 7 straipsnis. Apskaitos registrai. 8 straipsnis. Klaidų taisymas. 9 straipsnis. Apskaitos dokumentų ir apskaitos registrų saugojimas. 10 straipsnis. Komercinė paslaptis. Lietuvos Respublikos finansinės atskaitomybės įstatymas. Bendrosios nuostatos. 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis ir taikymas. 2 straipsnis. Pagrindinės Įstatymo sąvokos. Bendrieji apskaitos principai. 3 straipsnis. Bendrųjų apskaitos principų taikymas sudarant finansinę atskaitomybę. Finansinės atskaitomybės sudarymo reikalavimai. 14 straipsnis. Bendrieji finansinės atskaitomybės reikalavimai. 15 straipsnis. Finansinės atskaitomybės palyginimas. 16 straipsnis. Metinės finansinės atskaitomybės skelbimas. Finansinės atskaitomybės sudėtis, jų apibūdinimas. 18 straipsnis. Turto ir įsipareigojimų įvertinimo taisyklės. 19 straipsnis. Finansinės atskaitomybės ataskaitų formos. 26 straipsnis. Finansinės atskaitomybės saugojimo tvarka. 28 straipsnis. Atsakomybė už finansinės atskaitomybės sudarymą. Lietuvos respublikos įmonės konsoliduotos atskaitomybės įstatymas. Bendrosios nuostatos. 1 straipsnis. Įstatymo paskirtys ir taikymas. 2 straipsnis. Pagrindinės Įstatymo sąvokos. 3 straipsnis. Konsoliduotos finansinės atskaitomybės sudarymo sąlygos. 4straipsnis. Išimtys, kai dukterinės įmonės finansinė atskaitomybė nekonsoliduojama. Konsoliduotos finansinės atskaitomybės sudarymas. 1 straipsnis. Konsoliduotos finansinės atskaitomybės sudėtis. 2 straipsnis. Reikalavimai konsoliduotai finansinei atskaitomybei. Konsoliduotos finansinės atskaitomybės auditas, tvirtinimas ir skelbimas. 1 straipsnis. Konsoliduotos finansinės atskaitomybės auditas. 2 straipsnis. Metinės konsoliduotos finansinės atskaitomybės tvirtinimas ir skelbimas. Tarptautiniai apskaitos standartai. Europos Sąjungos direktyvos. Verslo atskaitos standartai. Verslo apskaitos standartų taikymas įmonėje. VAS "Balansas". VAS Pelno (nuostolio) ataskaita. Išvada. Skaityti daugiau
Buhalterinės apskaitos reglamentavimasEkonominės informacijos sistemų esmė. Nustatyti pagrindinius apskaitos uždavinius. Apskaitos rūšys. Finansinės ir Valdymo apskaitos rūšių palyginimas. Bendrieji apskaitos principai (BAP). Buhalterinės apskaitos reglamentavimas Lietuvos Respublikoje. Skaityti daugiau
Buhalterinės apskaitos reglamentavimas (2)Įvadas. Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas. Buhalterinės apskaitos įstatymas. 1-asis apskaitos verslo standartas. 2-asis apskaitos verslo standartas. 3-asis apskaitos verslo standartas. 4-asis apskaitos verslo standartas. 5-asis apskaitos verslo standartas. 6-asis apskaitos verslo standartas. 7-asis apskaitos verslo standartas. 8-asis apskaitos verslo standartas. 9-asis apskaitos verslo standartas. 10-asis apskaitos verslo standartas. 11-asis apskaitos verslo standartas. 12-asis apskaitos verslo standartas. 13-asis apskaitos verslo standartas. 14-asis apskaitos verslo standartas. 15-asis apskaitos verslo standartas. 16-asis apskaitos verslo standartas. 17-asis apskaitos verslo standartas. 18-asis apskaitos verslo standartas. 19-asis apskaitos verslo standartas. 20-asis apskaitos verslo standartas. 21-asis apskaitos verslo standartas. 22-asis apskaitos verslo standartas. 23-asis apskaitos verslo standartas. 24-asis apskaitos verslo standartas. 25-asis apskaitos verslo standartas. 29-asis apskaitos verslo standartas. Skaityti daugiau
Buhalterinės apskaitos reglamentavimas (3)Įvadas. Ekonominės informacijos reikšmė valdymo sistemoje. Apskaitos reikšmė valstybės ir įmonių finansų valdymo sistemai. Pagrindiniai apskaitos uždaviniai. Apskaitos rūšys. Reikalavimai apskaitai. Bendrieji apskaitos principai. Apskaitos reglamentavimo tvarka Lietuvos Respublikoje. Kontrolinis darbas. Ūkinių operacijų įtaka apskaitinei lygybei. Ūkinės veiklos ciklas ir ataskaitinis laikotarpis. Vienas ūkinės veiklos ciklas. Ūkinės veiklos ciklai ir ataskaitinis laikotarpis. Ilgalaikis turtas. Valiutinių operacijų apskaita. Skaityti daugiau
Buhalterinės sąskaitos ir dvejybinis įrašasBuhalterinės apskaitos sąskaitos ir dvejybinis įrašas. Buhalterinės apskaitos sąskaitos. Dvejybinis įrašas buhalterinės apskaitos sąskaitose. Sąskaitų planas. Pavyzdinis sąskaitų plano struktūra. Pavyzdinis sąskaitų planas ir jo taikymas įmonėse. Apskaitos proceso nuoseklumas. Skaityti daugiau
......